• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
   
  1. ด.ญ.ณิชาภัทร       ไทยเจริญ        ประธานนักเรียน
  2. ด.ช.ไทยเทพ         เขียวดี              รองประธานนักเรียน
  3. ด.ญ.พัชราภรณ์     ดาวขุนทด      เลขานุการ  
  4. ด.ญ.นภัสสร         พูนศรี              กรรมการ
  5. ด.ช.ทักษ์ดนัย       แบนอภัย        กรรมการ
  6. ด.ญ.ปิยวิมล          ภามี                  กรรมการ
  7. ด.ช.ศิรวิทย์           ดีแป้น              กรรมการ
  8. ด.ญ.พจนิชา          พัดมงคล        กรรมการ
  9. ด.ญ.ชยาภรณ์        ไชยสงค์          กรรมการ
  10.ด.ญ.รชาร์             มานิตร์          กรรมการ
  11.ด.ญ.บวรลักษณ์   พาโยพัด        กรรมการ
  12.ด.ญ.ณัจยา            คชโคตร          กรรมการ
  13.ด.ช.ฐาปกฤต       แซ่ฉั่ว            กรรมการ
  14.ด.ญ.อนัญญธิดา  สุวรรณชาติ    กรรมการ
  15.ด.ช.ธนัญชัย         กำบังกาย        กรรมการ
  16.ด.ญ.วิภาพร          แข็งการ          กรรมการ
  17.ด.ญ.จิรวรรณ       ชูดีจันทร์        กรรมการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจันธิลา กางสันเทียะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายด้วง บุญเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางฐานันตร์ มืดขุนทด

 • นางธนวันต์ สัตตบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]