• แบบสำรวจความพึงพอใจ

  • ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางจันธิลา กางสันเทียะ
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายด้วง บุญเอี่ยม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางแสงเดือน ธรรมโชติ

  • นางอัญภัทร ศุภรัชดิษกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]