• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •                   วิสัยทัศน์ (Vision)

            ภายในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรมน้อมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   
   อัตลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
  "ยิ้มใส  ไหว้สวย"
   
  เอกลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
  "โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน"

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-05 10:02:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจันธิลา กางสันเทียะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายด้วง บุญเอี่ยม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมใจ อินทฤทธิ์

 • นางสาวปิยะนารถ ฤาชากุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-857104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะนุช โทนะหงษา โทรศัพท์: 0925454650 อีเมล์: Nutonahongsa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]