• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.

  เด็กหญิงพิมพ์รัตน์ดา ประภาสโนบล

  ประธาน

  2.

  เด็กหญิงนฤมล อยู่สบาย

  รองประธาน

  3.

  เด็กหญิงอารียา ศรศักดา

  รองประธาน

  4.

  เด็กหญิงพิชญาภา บุญสร้อย

  กรรมการ

  5.

  เด็กหญิงสุวรรณา พิมพ์อินทร์

  กรรมการ

  6.

  เด็กหญิงเยาวรักษ์ กาจกระโทก

  กรรมการ

  7.

  เด็กหญิงนภัสวรรณ สิงหะนาม

  กรรมการ

  8.

  เด็กหญิงสุนิสา ไพกระโทก

  กรรมการ

  9.

  เด็กหญิงปิยะรักษ์ ล้ออุทัย

  กรรมการ

  10.

  เด็กหญิงศิริญญา แสนแก้ว

  กรรมการ

  11.

  เด็กหญิงเรืองรัฐกร ผิวขาว

  กรรมการ

  12.

  เด็กหญิงณัฐนนท์ ธุระพันธ์

  กรรมการ

  13

  เด็กชายพัชรพล สุขากาศ

  กรรมการ

  14.

  เด็กชายจิรายุ กล้ามสันเทียะ

  กรรมการ

  15.

  เด็กชายวชิรวิทย์ ศักดิ์เทวิน

  กรรมการ

  16.

  เด็กชายศกลวัฒน์ แทนนะริน

  กรรมการ

  17.

  เด็กชายอัคเรศ เพียรประจำ

  กรรมการ

  18.

  เด็กหญิงชฎาภา บำรุงนอก

  เหรัญญิก

  19.

  เด็กหญิงธีราภรณ์ เฉลี่ยวฉลาด

  เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-22 11:28:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศรายุทธ ปาปะกัง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอรทัย คล้ายสอน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเอกชัย กลิ่นกระโทก

 • นายธนิศ พร้าเพรียงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,832
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-874119 อีเมล์: 36030123@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พลากร สีทานี โทรศัพท์: 0856458402 อีเมล์: palakorn1990@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]