โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                         โรงเรียนบ้านโกรกกุลาก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๐  ตอนนั้นเรียกว่า โรงเรียนวัดบ้านโกรกกุลา (ตาเนิน ๕) โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดเรียนครั้งแรก ๒ ชั้นเรียน คือ ชั้น ป.๑-ป.๒ โดยได้ย้ายนักเรียนที่เรียนอยู่วัดตาเนิน ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๘-๙ กิโลเมตร มาเรียนที่นี่ เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวก เป็นป่า  ครูใหญ่คนแรก คือ นายเทศน์  ภูจำนงค์  และมีครูน้อยหรือครูสายผู้สอน คือ นายลังกา  สมพงษ์

                          ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๘๒ นายเทศน์  ภูจำนงค์ ได้ย้ายไปสอนที่อื่น ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายบุญเหลือ  พงศ์สุวรรณ  ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนละหาน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีเดียวกันชาวบ้านและคณะครูจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งสร้างในพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน(บริเวณสนามฟุตบอล) ต่อมา ๕-๖ ปี อาคารชั่วคราวชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่ศาลาวัดตามเดิม

                        ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุเพื่อสร้างอาคารชั่วคราว ทำการย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันดังรายชื่อต่อไปนี้

                        ๑.  นายเทศน์   ภูจำนงค์                ครูใหญ่                 พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๒

                        ๒.  นายบุญเหลือ   พงศ์สุวรรณ       ครูใหญ่                 พ.ศ. ๒๔๘๒–๒๕๑๘

                        ๓.  นายบัน  สายบุตร                                    ครูใหญ่                พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๒๓

                        ๔.  นายจรูญ  ตรวจสมบัติ               รักษาการฯ           พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๕

                        ๕.  นายบัน  สายบุตร                                    อาจารย์ใหญ่        พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๔๕

                        ๖.  นายเสถียร  ชาลีเครือ                                อาจารย์ใหญ่      พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๗

                        ๗.  นายชัชวาลย์   หอมวิเศษ                          ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗–ปัจจุบัน                        โรงเรียนบ้านโกรกกุลาก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๐  ตอนนั้นเรียกว่า โรงเรียนวัดบ้านโกรกกุลา (ตาเนิน ๕) โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดเรียนครั้งแรก ๒ ชั้นเรียน คือ ชั้น ป.๑-ป.๒ โดยได้ย้ายนักเรียนที่เรียนอยู่วัดตาเนิน ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๘-๙ กิโลเมตร มาเรียนที่นี่ เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวก เป็นป่า  ครูใหญ่คนแรก คือ นายเทศน์  ภูจำนงค์  และมีครูน้อยหรือครูสายผู้สอน คือ นายลังกา  สมพงษ์

                          ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๘๒ นายเทศน์  ภูจำนงค์ ได้ย้ายไปสอนที่อื่น ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายบุญเหลือ  พงศ์สุวรรณ  ซึ่งเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนละหาน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีเดียวกันชาวบ้านและคณะครูจึงได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งสร้างในพื้นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน(บริเวณสนามฟุตบอล) ต่อมา ๕-๖ ปี อาคารชั่วคราวชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่ศาลาวัดตามเดิม

                        ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุเพื่อสร้างอาคารชั่วคราว ทำการย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันดังรายชื่อต่อไปนี้

                        ๑.  นายเทศน์   ภูจำนงค์                ครูใหญ่                 พ.ศ.๒๔๘๐–๒๔๘๒

                        ๒.  นายบุญเหลือ   พงศ์สุวรรณ       ครูใหญ่                 พ.ศ. ๒๔๘๒–๒๕๑๘

                        ๓.  นายบัน  สายบุตร                                    ครูใหญ่                พ.ศ. ๒๕๑๘–๒๕๒๓

                        ๔.  นายจรูญ  ตรวจสมบัติ               รักษาการฯ           พ.ศ.๒๕๒๓–๒๕๒๕

                        ๕.  นายบัน  สายบุตร                                    อาจารย์ใหญ่        พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๔๕

                        ๖.  นายเสถียร  ชาลีเครือ                                อาจารย์ใหญ่      พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๗

                        ๗.  นายชัชวาลย์   หอมวิเศษ                          ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๖๑

                         ๘. นางสาวนภัสศรณ์  ต่อโชติ                        ผู้อำนวยการโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๖๓- ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-20 15:03:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอารีรัตน์ สารรัตน์

 • นางบังอร บารมีช่วยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,412
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโกรกกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870116 อีเมล์: 36030178@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ พาผล โทรศัพท์: 0917124382 อีเมล์: tooncpru@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]