โรงเรียนบ้านโกรกกุลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านโกรกกุลาเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรมบริหารจัดการโรงเรียน ครู นักเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘

                อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                                      “ ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้”        

                                             อักษรย่อ  ก.ล.                สุขาวหา  :  ความพอเพียงนำมาซึ่งความสุข

                                             สีประจำโรงเรียน  “ สีม่วงและสีขาว”

                                      สีม่วง   หมายถึง  ความอดทน  อดกลั้น พากเพียร

                                      สีขาว   หมายถึง  ความสะอาด

                                             คำขวัญ      

                                          “รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา”

                  เอกลักษณ์ของโรงเรียน                              

                                   “ยิ้มสวย  ไหว้งาม   ตามวัฒนธรรมไทย ”           

                  ปรัชญา       

                                  “ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม”

   

   

           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-20 15:03:23 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบังอร บารมีช่วย

 • นางสาวจำรัส ดีกุดตุ้มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,490
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโกรกกุลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870116 อีเมล์: 36030178@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ พาผล โทรศัพท์: 0917124382 อีเมล์: tooncpru@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]