โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ความเป็นมาของสถานศึกษา

                      โรงเรียนบ้านวังพง  เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีนายเชื่อม  มะเรืองศูนย์  และนายจรัส  มะเรืองศูนย์  เป็นผู้ร่วมกันบริจาคพื้นที่เป็น  จำนวน  20  ไร่เศษ  ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราคาประเมินที่ในขณะนั้นประมาณ  16,000  บาท  และได้มอบที่ดินดังกล่าวนี้ให้เป็นที่ราชพัสดุของทางราชการใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านวังพงในโอกาสต่อมา

                      ต่อมาชาวบ้านบ้านวังพง  ได้ร่วมกันหาทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน  1  หลัง  คิดเป็นมูลค่าก่อสร้างประมาณ  30,000 บาท  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  วันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ.2522  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  สอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งในระยะเริ่มแรกที่เปิดเรียน  มีนักเรียนรวมกันทั้งหมด  จำนวน  40  คน  แยกเป็นนักเรียนชาย  จำนวน  21  คน  นักเรียนหญิง  จำนวน  19  คน  โดยมี  นายสวาท  อรรคนิตย์  ปลัดอาวุโสอำเภอจัตุรัส  รักษาราชการแทนนายอำเภอ  เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียน  และมีนายสมชาย  ศรีภิรมย์  ข้าราชการครู  โรงเรียนบ้านซับใหม่  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังพง 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:33 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิชชุดา ยินดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปิยวัฒน์ ยศคำลือสถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,436
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030192@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ โทรศัพท์: 0999539419 อีเมล์: cigaretza@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]