นายชวนะ ทวีอุทิศ
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม


นายธวัช บรรเลงรมย์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


นายศุภกิต ถิ่นทอง
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม


นายพงษ์พร อินพินิจ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


นายธเนตร มีรัตน์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์


นายคมสัน ชัยจักร์
โรงเรียนพานพร้าว