ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 รายงานสรุปข้อมูลสาสนเทศปีการศึกษา2563
2 รายงานสรุปข้อมูลสาสนเทศปีการศึกษา2562
3 รายงานสรุปข้อมูลสาสนเทศปีการศึกษา2561
4 รายงานสรุปข้อมูลสาสนเทศปีการศึกษา2560

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 4 ไฟล์