ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลจำนวนนักเรียน DMC 9 ธค 2563
2 แผนผังโรงเรียน
3 คู่มือ EMIS
4 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 10ธันวาคม61
5 ข้อมูลจำนวนนักเรียน
6 จำนวนนักเรียนแยกเพศปี58
7 จำนวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนข้อมูล10มิ.ย.58
8 นักเรียนพักนอนปี57
9 สรุปข้อมูลทั่วไปปี57
10 ที่อยู่เบอร์โทรผู้บริหารโรงเรียน

1 2 3 Next
จำนวนไฟล์ทั้งหมด 25 ไฟล์
 
1 2 3 Next