ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
#   ชื่อไฟล์
1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2 ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา2561 (บางส่วน)

จำนวนไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์