ยินดีต้อนรับ

GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
[คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด]


รายชื่อโรงเรียน (97 แห่ง)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2