ยินดีต้อนรับ

GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
[คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด]


รายชื่อโรงเรียน (46 แห่ง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2