ยินดีต้อนรับ

GIS แผนที่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
[คำนวนหาระยะทางไปยังโรงเรียนในสังกัด]


รายชื่อโรงเรียน (181 แห่ง)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2