ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

47 แห่ง

ครู/บุคลากร

3,757 คน

นักเรียน

63,105 คน

ห้องเรียน

1,709

ที่ตั้ง

47 แห่ง

เว็บไซต์

47 แห่ง

คู่มือประชาชน

8 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

24 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.166.130.157

User online : 21ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
12012001
3,045
90
12012002
2,047
59
12012003
2,621
73
12012004
3,233
74
12012005
2,515
66
12012006
616
24
12012008
1,599
51
12012009
919
30
12012010
3,157
74
12022003
1,705
44
12022004
3,208
75
12022005
425
13
12022006
3,929
92
12022007
1,103
31
12022008
1,074
32
12022009
2,923
70
12022010
1,227
33
12022011
2,012
55
14012001
4,230
95
14012002
2,983
72
14012003
2,184
55
14012004
174
6
14012005
1,584
48
14012006
202
9
14012007
620
18
14012008
422
14
14012009
965
27
14012010
1,518
41
14012011
586
19
14012012
573
18
14012013
838
22
14012014
132
9
14012016
132
7
14012017
271
12
14022001
556
16
14022002
297
13
14022003
2,020
51
14022004
529
15
14022005
223
9
14022006
576
18
14022007
176
7
14022008
206
10
14022009
672
23
14022010
2,284
56
14022011
194
9
14022012
77
6
14022013
523
18

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน