ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

55 แห่ง

ครู/บุคลากร

3,358 คน

นักเรียน

55,627 คน

ห้องเรียน

1,652

ที่ตั้ง

55 แห่ง

เว็บไซต์

55 แห่ง

คู่มือประชาชน

0 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

42 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 1 คนแล้ว]


ไอพี : 54.92.190.11

User online : 76ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
70012001
1,206
34
70012002
637
18
70012003
3,332
81
70012004
1,927
51
70012005
566
18
70012006
395
15
70012007
3,351
93
70012008
91
5
70012009
566
20
70012010
667
23
70012011
526
17
70012012
824
23
70022001
1,602
49
70022002
2,705
66
70022003
1,170
32
70022004
274
12
70022005
177
10
70022006
556
16
70022007
171
11
70022008
539
19
70022009
170
6
70022010
720
22
70022011
350
15
70022012
1,108
30
70022013
836
26
70022014
2,554
68
71012001
825
25
71012002
1,687
48
71012003
155
7
71012004
164
8
71012005
1,057
30
71012006
4,001
96
71012007
3,473
101
71012008
1,624
48
71012009
263
12
71012010
1,277
36
71022001
1,140
37
71022002
1,959
57
71022003
762
23
71022004
726
22
71022005
908
28
71022006
239
12
71022007
457
17
71022008
163
9
71022009
273
9
71022011
931
28
71022012
257
12
71022013
1,076
40
71022014
400
15
71032001
1,011
34
71032002
412
17
71032003
789
24
71032004
1,339
34
71032005
476
15
71032006
763
28

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน