ยินดีต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


เลือกโรงเรียน
 

โรงรียน

55 แห่ง

ครู/บุคลากร

2,621 คน

นักเรียน

32,596 คน

ห้องเรียน

1,077

ที่ตั้ง

55 แห่ง

เว็บไซต์

55 แห่ง

คู่มือประชาชน

57 ไฟล์

ยืนยันข้อมูล

55 แห่ง

เข้าสู่ระบบ
[ลงทะเบียน 2 คนแล้ว]


ไอพี : 54.158.208.189

User online : 12ทะเบียนโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียน
10 มิ.ย.2561
ห้องเรียน
10 มิ.ย.2561
46012001
152
8
46012003
3,637
91
46012004
2,187
60
46012005
3,222
85
46012006
208
11
46012007
257
10
46012008
1,418
37
46012009
154
6
46012010
96
8
46012011
78
6
46012012
102
6
46012013
127
7
46012014
2,097
57
46012015
947
32
46012016
148
8
46012017
210
10
46012018
800
25
46012019
442
19
46012020
181
12
46022001
1,455
48
46022002
180
11
46022005
187
6
46022006
166
6
46022007
74
6
46022008
65
6
46022009
62
6
46022012
946
31
46022013
842
27
46022014
48
6
46022015
1,120
33
46022018
187
9
46022019
101
6
46022020
126
6
46022021
259
12
46022022
181
10
46032002
941
28
46032003
346
18
46032004
1,207
45
46032005
78
6
46032006
171
6
46032008
434
20
46032009
225
12
46032010
181
8
46032011
279
12
46032013
1,337
37
46032015
2,568
66
46032016
196
9
46032017
183
6
46032018
132
6
46032019
124
6
46032021
111
6
46032022
635
23
46032023
102
6
46032024
763
24
46032025
121
6

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน