ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย รับชมถ่ายทอดสดแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อสอน สอนเพื
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 11.08 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศ เลื่อน วันชำระเงินบำรุงการศึกษาค่าใช้จ่าย ห้องเรียนมาตรฐานสากล(ห้องเรียนปกติ) ประจำภาคเรียนที
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2564 10.02 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ด้วยวันอังคารที่4 พฤษภาคม 2564 เป็นวันฉัตรมงคล โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจึงดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิ
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2564 18.39 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศงด เรียนปรับพื้นฐาน
(วันที่ 30 เมษายน 2564 14.57 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
***ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียนเป็นวันที่16 พ.ค.2564***
(วันที่ 28 เมษายน 2564 13.12 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 อนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
(วันที่ 20 เมษายน 2564 18.28 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศการจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 07 เมษายน 2564 13.53 น./อ่าน 44)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 07 เมษายน 2564 13.49 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 07 เมษายน 2564 13.40 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดงานเฉลิมฉลองด้วยความจงรักภักดี กรมสมเด็จพระเทพฯ
(วันที่ 02 เมษายน 2564 10.29 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยเป็นสนามสอบนักธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ปี2563 (สมัยที่2)
(วันที่ 05 มีนาคม 2564 21.54 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
12
การรับใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
(วันที่ 25 มกราคม 2564 15.53 น./อ่าน 526)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เลื่อนการรับใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
(วันที่ 08 มกราคม 2564 10.30 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษวันที่ 4-8 มกราคม 2564
(วันที่ 30 ธันวาคม 2563 13.21 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 14.29 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศการรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 08.37 น./อ่าน 3602)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำและสนามอาคาร1
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 16.18 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมวันพ่อและวันชาติ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 16.28 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
19
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 03 ธันวาคม 2563 15.43 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
20
การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 08.38 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
21
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันสมเด
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 07.33 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
22
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พนะบาทสมเด็จพนะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 17.30 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 12 ตุลาค
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 09.20 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
24
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แผนป้องกันการทุจริต O38
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แผนป้องกันการทุจริต O39-O41
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O36-37
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.14 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การป้องกันการทุจริต O34-O35
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32-O33
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 92)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การส่งเสริมความโปร่งใส O29-O31
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25-O28
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O21-O24
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 74)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารเงินงบประมาณ O18-O20
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.06 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การให้บริการ O14-O17
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การปฎิบัติงาน O13
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารงาน การดำเนินงาน O10-O12
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล O8-O9
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 90)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ O7
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลพื้นฐาน O1-O6
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.49 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดมอบทุนการศึกษาเด็กปี 2563
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 20.23 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
41
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยครบรอบ 59 ปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 20.02 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
42
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
43
โรงเรียนวัดพลัลพลาชัย อบรม ITA ๒๐๒๐
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 08.33 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ITA Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 13.52 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 15.29 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดการอบรมโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 14.22 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
47
วันไหว้ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.39 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้ถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส และวัดพลับพลับพลาชัย
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 13.48 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
49
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 13.30 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
50
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 13.36 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 13.34 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
แจ้งเลื่อนการมอบตัวเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นอื่นๆ
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 22.17 น./อ่าน 448)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
แจ้งเลื่อนการเก็บค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 22.07 น./อ่าน 172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ขอเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เงินบำรุงการศึกษา ) ห้องเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 10.32 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
แจ้งผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนปี 2563
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 09.43 น./อ่าน 603)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียน อ.3 ,ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 14.00 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยประกาศเลื่อนปารรับสมุดพกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 13.47 น./อ่าน 243)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 15.27 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 12.57 น./อ่าน 114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
60
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 12.46 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15.49 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
62
การรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 15.50 น./อ่าน 344)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัยร่วมเปิดงานประจำปี
(วันที่ 24 มกราคม 2563 17.00 น./อ่าน 288)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
พิธีทบทวนคำปฎิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 23 มกราคม 2563
(วันที่ 23 มกราคม 2563 15.05 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
65
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ ได้พบท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตร
(วันที่ 08 มกราคม 2563 15.50 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 08.10 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
67
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมตลาดนัดพลับพลาชัย
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 13.59 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
68
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2562 08.47 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
69
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมเดินการกุศล
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 13.54 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
70
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.05 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ขอขอบคุณบริษัทมโนยนต์และ สน.พลับพลาชัยที่มอบหมวกกันน็อค
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.43 น./อ่าน 187)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา และพิธีมอบทุนศึกษาสงเคราะห์ประจำปี การศึกษา 2562
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
73
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ครบรอบ58 ปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
74
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.45 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
75
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.27 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
76
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 14.00 น./อ่าน 483)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรม โครงการ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 15.47 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
78
การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 16.50 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมกีฬาสี พลับพลาชัยเกมส์
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 07.50 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
80
พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ปี2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.29 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
81
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
82
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 16.48 น./อ่าน 477)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.40 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
85
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 15.39 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย " 57" ปี ส.พ.ช. วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2561 08.28 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 เมษายน 2561 14.24 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 08.04 น./อ่าน 202)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
89
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 07.55 น./อ่าน 155)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 15.33 น./อ่าน 248)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
91
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 14.21 น./อ่าน 1979)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 13.58 น./อ่าน 593)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 05.58 น./อ่าน 156)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 08.35 น./อ่าน 426)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
การจัดงานกิจกรรมวันพ่อแ่งชาติประจำปี 2560
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 06.11 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
96
การชี้แจงเรื่องการทำประกันนักเรียนของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 01.45 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
เกียรติบัตรโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 31 มกราคม 2560 08.37 น./อ่าน 2463)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ขอแสดงควมยินกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 26 มกราคม 2560 16.43 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 08.12 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
รายงานผลประจำปี 2558
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 14.27 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
กฎระเบียบและการแต่งกายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
(วันที่ 26 เมษายน 2559 13.53 น./อ่าน 2388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ปฐมวัย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ด้วย
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 10.10 น./อ่าน 426)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
103
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เรื่องการรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 07.21 น./อ่าน 5012)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 14.29 น./อ่าน 1371)
ข่าวกิจกรรม
105
ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพลับพลาชัยรุ่น13ที่ได้มอบเสื้อ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2558 12.56 น./อ่าน 538)
ข่าวกิจกรรม
106
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 12.46 น./อ่าน 492)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ต้านคอรัปชั่น สร้างสรรค์เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 12.23 น./อ่าน 280)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อจัดทำห้องเรียน smart cla
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 10.39 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558 14.02 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
110
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกฐินสามัคคีวัดพลับพลาชัย ปี 2558และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันอ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2558 10.13 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
(วันที่ 11 ตุลาคม 2558 19.24 น./อ่าน 296)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
แจ้งข่าวการเลิกเรียนในวันพรุ่งนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
(วันที่ 30 กันยายน 2558 16.01 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะ แด่ครูผู้เกษีณอายุราชการในปีการศึกษา2558
(วันที่ 29 กันยายน 2558 14.31 น./อ่าน 1042)
ข่าวกิจกรรม
114
มูลนิธิทันตแพทย์ จุฬาฯ เชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการการรักษาฟันฟรี
(วันที่ 29 กันยายน 2558 14.12 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยรับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 24 กันยายน 2558 15.46 น./อ่าน 589)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
งานเกษียณอายุราชการ ของสพป.กทม เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม
(วันที่ 17 กันยายน 2558 20.05 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
117
ประกาศสัจจะวาจา
(วันที่ 11 กันยายน 2558 11.13 น./อ่าน 369)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ครบ54ปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 11.15 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
119
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 08.56 น./อ่าน 124)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดงานถวายสดุดีแก่องค์สมเด็จพระราชินี เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 15.39 น./อ่าน 879)
ข่าวกิจกรรม
121
วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเข้าพรรษาเพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้ร่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 08.22 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
122
ขอเชิญชม งาน มหกรรมดนตรีไทยประถมกรุงเทพ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 13.38 น./อ่าน 826)
ข่าวประชาสัมพันธ์
123
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายวัดพลับพลาชัยและวัดเทพศิรินทร
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 15.41 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
124
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษาศีล 5 จึงเชิญชวนให้นักเรียนและคณะครูร่วมกันแต่งก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 09.16 น./อ่าน 2168)
ข่าวกิจกรรม
125
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย รวมพลัง ร่วมถวายเป็นพระราชสดุดี กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.55 น./อ่าน 540)
ข่าวกิจกรรม
126
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 11.10 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มิถ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 18.40 น./อ่าน 1734)
ข่าวกิจกรรม
128
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 775)
ข่าวกิจกรรม
129
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมรักทะเลไทยไปกับ ก๊อตซ่า
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 11.27 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
130
วันที่ 25 มิถุนายน โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 11.13 น./อ่าน 1655)
ข่าวกิจกรรม
131
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 14.37 น./อ่าน 176)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
132
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับวัคซีน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 10.30 น./อ่าน 1061)
ข่าวกิจกรรม
133
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 20 มิถุนายน 2558 18.13 น./อ่าน 714)
ข่าวกิจกรรม
134
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้ทำการซ้อมเดินสวนสนามก่อนที่จะเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.08 น./อ่าน 2152)
ข่าวกิจกรรม
135
อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 09.59 น./อ่าน 754)
ข่าวกิจกรรม
136
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 กับวัดพลับพลาชัย โรงเรียนรักษาศีล5
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 09.52 น./อ่าน 2850)
ข่าวกิจกรรม
137
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.52 น./อ่าน 1740)
ข่าวกิจกรรม
138
การจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.42 น./อ่าน 1555)
ข่าวกิจกรรม
139
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.36 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
140
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้ทำกิจกรรมการนั่งสมาธิตอนเช้า ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.32 น./อ่าน 2007)
ข่าวกิจกรรม
141
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 12.58 น./อ่าน 2241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
นักเรียนรับทุนการศึกษาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET ณ วัดเทพศิรินทราวาส
(วันที่ 20 เมษายน 2558 13.42 น./อ่าน 577)
ข่าวประชาสัมพันธ์