ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดพลับพลาชัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 121 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พนะบาทสมเด็จพนะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 17.30 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยกำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 12 ตุลาค
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 09.20 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
3
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แผนป้องกันการทุจริต O38
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แผนป้องกันการทุจริต O39-O41
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.16 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O36-37
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.14 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การป้องกันการทุจริต O34-O35
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.13 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32-O33
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.12 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การส่งเสริมความโปร่งใส O29-O31
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.10 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25-O28
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.09 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O21-O24
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.08 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารเงินงบประมาณ O18-O20
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.06 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การให้บริการ O14-O17
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.05 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การปฎิบัติงาน O13
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารงาน การดำเนินงาน O10-O12
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.03 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล O8-O9
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประชาสัมพันธ์ O7
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 10.02 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลพื้นฐาน O1-O6
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 09.49 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดมอบทุนการศึกษาเด็กปี 2563
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 20.23 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
20
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยครบรอบ 59 ปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 20.02 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
21
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนวัดพลัลพลาชัย อบรม ITA ๒๐๒๐
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 08.33 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ITA Online 2020 Moving Forward พัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลง
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 13.52 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 15.29 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดการอบรมโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 14.22 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
26
วันไหว้ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้ถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส และวัดพลับพลับพลาชัย
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 13.48 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
28
เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 13.30 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
29
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 13.36 น./อ่าน 359)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2563 13.34 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
แจ้งเลื่อนการมอบตัวเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นอื่นๆ
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 22.17 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
แจ้งเลื่อนการเก็บค่าใช้จ่ายนักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 22.07 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ขอเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย (เงินบำรุงการศึกษา ) ห้องเรียนมาตรฐานสากล ภาคเรียนที่
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 10.32 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
แจ้งผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนปี 2563
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 09.43 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียน อ.3 ,ป.1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 14.00 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยประกาศเลื่อนปารรับสมุดพกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 13.47 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 15.27 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 12.57 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 12.46 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 15.49 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
41
การรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 15.50 น./อ่าน 311)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัยร่วมเปิดงานประจำปี
(วันที่ 24 มกราคม 2563 17.00 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
พิธีทบทวนคำปฎิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 23 มกราคม 2563
(วันที่ 23 มกราคม 2563 15.05 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
44
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ ได้พบท่านนายกรัฐมนตรี และท่านรัฐมนตร
(วันที่ 08 มกราคม 2563 15.50 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 08.10 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
46
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมตลาดนัดพลับพลาชัย
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 13.59 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
47
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
(วันที่ 06 ธันวาคม 2562 08.47 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
48
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมเดินการกุศล
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 13.54 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
49
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.05 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ขอขอบคุณบริษัทมโนยนต์และ สน.พลับพลาชัยที่มอบหมวกกันน็อค
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.43 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่านธรรมศึกษา และพิธีมอบทุนศึกษาสงเคราะห์ประจำปี การศึกษา 2562
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
52
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ครบรอบ58 ปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
53
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.45 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
54
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.27 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
55
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 14.00 น./อ่าน 441)
ข่าวกิจกรรม
56
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรม โครงการ
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 15.47 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
57
การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 16.50 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมกีฬาสี พลับพลาชัยเกมส์
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 07.50 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
59
พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ปี2562
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 10.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
60
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 12.55 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
61
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 16.48 น./อ่าน 428)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 13.03 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย จัดกิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 08.40 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
64
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2561 15.39 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนา โรงเรียนวัดพลับพลาชัย " 57" ปี ส.พ.ช. วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2561 08.28 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 เมษายน 2561 14.24 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 08.04 น./อ่าน 161)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 07.55 น./อ่าน 121)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 15.33 น./อ่าน 179)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 14.21 น./อ่าน 1847)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561
(วันที่ 28 ธันวาคม 2560 13.58 น./อ่าน 548)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 25 ธันวาคม 2560 05.58 น./อ่าน 142)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 08.35 น./อ่าน 401)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
การจัดงานกิจกรรมวันพ่อแ่งชาติประจำปี 2560
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 06.11 น./อ่าน 405)
ข่าวกิจกรรม
75
การชี้แจงเรื่องการทำประกันนักเรียนของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 01.45 น./อ่าน 168)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
เกียรติบัตรโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 31 มกราคม 2560 08.37 น./อ่าน 2274)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ขอแสดงควมยินกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 26 มกราคม 2560 16.43 น./อ่าน 279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
สารสัมพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 08.12 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
รายงานผลประจำปี 2558
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 14.27 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
กฎระเบียบและการแต่งกายของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
(วันที่ 26 เมษายน 2559 13.53 น./อ่าน 2279)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ปฐมวัย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ด้วย
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 10.10 น./อ่าน 396)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
82
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เรื่องการรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 07.21 น./อ่าน 4751)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 14.29 น./อ่าน 1262)
ข่าวกิจกรรม
84
ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าโรงเรียนวัดพลับพลาชัยรุ่น13ที่ได้มอบเสื้อ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2558 12.56 น./อ่าน 514)
ข่าวกิจกรรม
85
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 12.46 น./อ่าน 479)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประกาศนโยบายโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ต้านคอรัปชั่น สร้างสรรค์เยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 12.23 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเดินการกุศลเพื่อจัดทำห้องเรียน smart cla
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 10.39 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
88
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2558 14.02 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
89
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกฐินสามัคคีวัดพลับพลาชัย ปี 2558และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรวันอ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2558 10.13 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
(วันที่ 11 ตุลาคม 2558 19.24 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
แจ้งข่าวการเลิกเรียนในวันพรุ่งนี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
(วันที่ 30 กันยายน 2558 16.01 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะ แด่ครูผู้เกษีณอายุราชการในปีการศึกษา2558
(วันที่ 29 กันยายน 2558 14.31 น./อ่าน 955)
ข่าวกิจกรรม
93
มูลนิธิทันตแพทย์ จุฬาฯ เชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการการรักษาฟันฟรี
(วันที่ 29 กันยายน 2558 14.12 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยรับสมัครครูอัตราจ้าง
(วันที่ 24 กันยายน 2558 15.46 น./อ่าน 568)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
งานเกษียณอายุราชการ ของสพป.กทม เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม
(วันที่ 17 กันยายน 2558 20.05 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
96
ประกาศสัจจะวาจา
(วันที่ 11 กันยายน 2558 11.13 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ครบ54ปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 11.15 น./อ่าน 409)
ข่าวกิจกรรม
98
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 08.56 น./อ่าน 106)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
99
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดงานถวายสดุดีแก่องค์สมเด็จพระราชินี เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 15.39 น./อ่าน 858)
ข่าวกิจกรรม
100
วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมเข้าพรรษาเพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้ร่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2558 08.22 น./อ่าน 327)
ข่าวกิจกรรม
101
ขอเชิญชม งาน มหกรรมดนตรีไทยประถมกรุงเทพ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 13.38 น./อ่าน 797)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายวัดพลับพลาชัยและวัดเทพศิรินทร
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 15.41 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
103
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษาศีล 5 จึงเชิญชวนให้นักเรียนและคณะครูร่วมกันแต่งก
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 09.16 น./อ่าน 2106)
ข่าวกิจกรรม
104
คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย รวมพลัง ร่วมถวายเป็นพระราชสดุดี กิจกรรมปั่นเพื่อแม่
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.55 น./อ่าน 523)
ข่าวกิจกรรม
105
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนและนักศึกษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 11.10 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มิถ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 18.40 น./อ่าน 1624)
ข่าวกิจกรรม
107
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 726)
ข่าวกิจกรรม
108
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เข้าร่วมกิจกรรมรักทะเลไทยไปกับ ก๊อตซ่า
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 11.27 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
109
วันที่ 25 มิถุนายน โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 11.13 น./อ่าน 1622)
ข่าวกิจกรรม
110
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 14.37 น./อ่าน 159)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
111
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และประถมศึกษาปีที่ 6ได้รับวัคซีน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2558 10.30 น./อ่าน 1002)
ข่าวกิจกรรม
112
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 20 มิถุนายน 2558 18.13 น./อ่าน 696)
ข่าวกิจกรรม
113
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้ทำการซ้อมเดินสวนสนามก่อนที่จะเดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 10.08 น./อ่าน 2089)
ข่าวกิจกรรม
114
อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 09.59 น./อ่าน 726)
ข่าวกิจกรรม
115
โรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 กับวัดพลับพลาชัย โรงเรียนรักษาศีล5
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 09.52 น./อ่าน 2764)
ข่าวกิจกรรม
116
การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.52 น./อ่าน 1679)
ข่าวกิจกรรม
117
การจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.42 น./อ่าน 1536)
ข่าวกิจกรรม
118
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.36 น./อ่าน 363)
ข่าวกิจกรรม
119
นักเรียนโรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้ทำกิจกรรมการนั่งสมาธิตอนเช้า ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 13.32 น./อ่าน 1991)
ข่าวกิจกรรม
120
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
(วันที่ 14 มิถุนายน 2558 12.58 น./อ่าน 2201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
นักเรียนรับทุนการศึกษาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET ณ วัดเทพศิรินทราวาส
(วันที่ 20 เมษายน 2558 13.42 น./อ่าน 561)
ข่าวประชาสัมพันธ์