ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดราชโอรส


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประชุมปฏิบัติการการทบทวนการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.29 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/1 โรงเรียนวัดราชโอรส เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.22 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
3
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.18 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
4
สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 09.17 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
5
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 16.51 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศโรงเรียนวัดราชโอรส เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 51 เครื่อง
(วันที่ 20 กันยายน 2562 16.49 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
รับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Cover Dance รายการ The Explace JK Starter Cover Dance
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.21 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
8
รับมอบถ้วยรางวัล จากวง R.O. Mens ที่ได้รับจากการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.13 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
9
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส
(วันที่ 18 กันยายน 2562 11.09 น./อ่าน 100)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ