ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การฉีดพ่นละอองน้ำก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 10.09 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 07 มิถุนายน 2564 10.02 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กำหนดการรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 16.31 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แก้ไขการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 12.36 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 09.59 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
6
การนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวัน(นม)
(วันที่ 01 เมษายน 2564 09.50 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 10.35 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2564
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 09.46 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
9
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 09.32 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
10
การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 25
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 10.51 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชาสัมพันธ์ "การหยุดเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564
(วันที่ 22 มีนาคม 2564 16.31 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 10.39 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
13
การประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 07.26 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 15.14 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 19.24 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
16
การแนะแนวศึกษาต่อของนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 16.47 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
17
สอบนักธรรม ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 มีนาคม 2564 13.33 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม