ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รพ.สต.นาเกลือ ตรวจป้องกันโรค
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 15.32 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
2
รพ.สต. นาเกลือ อบรมการป้องกันการตั้งครรภ์
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 15.26 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
สภานักเรียน สสอ.
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 15.19 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
4
อยู่ค่ายพักแรม สสอ. ประจำปี 2562
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 15.14 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการคัดแยกขยะ2563
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 15.03 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
6
ตำรวจภูธร ให้ความรู้
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 14.58 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมธรรมะบรรยาย
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 14.49 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
8
ศึกษาดูงาน เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 14.46 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
9
ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 14.37 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
10
กีฬาสีภายใน 2562
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 14.34 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2562
(วันที่ 20 ธันวาคม 2562 16.36 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําเที่ยว
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.23 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.18 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.10 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการค่ายวิชาการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
18
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 11.42 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 16.04 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
20
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 16.56 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 10.19 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
22
เลือกตั้งประธานนักเรียน2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 10.08 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.47 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
25
การอบรมโครงการเลี่ยงบุหรี่ป้องกันโรงถุงลมโป่งพอง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.25 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
26
มอบทุนการศึกษา การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.07 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 12.09 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม. 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 12.06 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.22 น./อ่าน 140)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
งานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 28 มกราคม 2562 17.44 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
31
seafdec มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 มกราคม 2562 15.41 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 07 มกราคม 2562 13.05 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
33
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันคีตะมวยไทย
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 20.16 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 16.51 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
(วันที่ 08 ธันวาคม 2561 14.55 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
36
งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2561 14.51 น./อ่าน 433)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2561
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 16.03 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
38
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริจาคเงินสนับสนุน ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12.06 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 17.05 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 ตุลาคม 2561 11.21 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
41
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 15.25 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
โครงการค่ายผู้นำวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 24 กันยายน 2561 09.39 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
43
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล5
(วันที่ 18 กันยายน 2561 16.25 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
44
ถ่ายทำรายการเที่ยวทั่วไทยของ NBT
(วันที่ 13 กันยายน 2561 17.39 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
45
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยทักษะพื้นฐานทางกีฬา
(วันที่ 12 กันยายน 2561 15.40 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
46
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 10 กันยายน 2561 17.58 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
47
การนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนกิจกรรม สถาบันพระปกเกล้า
(วันที่ 10 กันยายน 2561 17.51 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
48
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับเด็กนักเรียน
(วันที่ 06 กันยายน 2561 16.41 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
49
กีฬานักเรียน สหวิทยาเขตป้อมปราการ
(วันที่ 06 กันยายน 2561 16.36 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
50
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.20 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
51
สมาคมคริสเตียนนานาชาติ (CIA) มามอบความรู้ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.17 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
52
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.15 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.11 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
54
โครงการการกีฬาต้านภัยยาเสพติด เริ่มที่โรงเรียน เปลี่ยนที่ชุมชน
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.36 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.29 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
โครงการอบรมประชาธิปไตยโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 14.02 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนในตำบลนาเกลือ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 16.04 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.51 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
59
งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.43 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ซ้อมกีฬา ทุกวันพุธสิ้นเดือน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.38 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
61
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน ก.พ.61
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 16.18 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
62
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.6 สมุทรปราการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 14.49 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
63
การศึกษาฐานการเรียนรู้ป่าชายเลน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 18.19 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 18.14 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการอบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 18.03 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการยุวชนประกันภัย
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 16.19 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการป้องกัน ฟื้นฟูป่าไม้ โดย กอ.รมน.สมุทรปราการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 18.35 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการเข้าค่ายวิชาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 18.31 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
69
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 17.24 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
70
ผอ.สพม.เขต6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 17.10 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 16.04 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
72
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ตรวจเยี่ยม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 16.30 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน ม.ค.61
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.36 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
74
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยสถาบันพระปกเกล้า
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
75
การเลือกตั้งประธานนักเรียน2561
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 16.47 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 15.43 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
77
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล Energy mind Award ประจำปี 2560 ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 15.33 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 16.09 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
79
โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 11.52 น./อ่าน 1781)
ข่าวกิจกรรม
80
โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 11.45 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
81
การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 11.24 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ปัจฉิมนิเทศ 2560
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 12.58 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
83
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำหนังสือ
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 11.10 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 11.02 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 10.55 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
86
กีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 19.39 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม รร.สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2561 13.39 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
88
คณะศึกษาธิการภาค3 ตรวจเยี่ยมชม โรงเรียน
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 17.14 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 11.40 น./อ่าน 1073)
ข่าวกิจกรรม
90
#KingPower มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 11.23 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
91
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6
(วันที่ 31 มกราคม 2561 10.42 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ Energy Mind Award 2017
(วันที่ 17 มกราคม 2561 10.17 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 09.49 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 15.44 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
95
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.52 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ตัวแทนจาก สถานีตำรวจภูธรสาขลา มามอบทุนการศึกษาและของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.47 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
(วันที่ 07 มกราคม 2561 14.40 น./อ่าน 278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 07 มกราคม 2561 14.32 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยคณะคุณสายใจ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 10.01 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
100
อาสาสมัครชาวต่างชาติมามอบความสนุก และความสุขแก่นักเรียน
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 08.52 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
101
รร.สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ มอบทุนโครงการอาหารกลางวันและค่าตอบแทนวิทยากร
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 04.02 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
พิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้เพื่อการศึกษา สนับสนุนโดย บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 08.21 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
พิธีเปิดกองลูกเสือ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 07.01 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
104
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 03.47 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 03.37 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ มอบเงินรายได้แก่นักเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่การทำกิจกรรมค่ายลูกเสือ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 07.18 น./อ่าน 367)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2560
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 03.56 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
108
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 08.36 น./อ่าน 194)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
109
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เปิดกองลูกเสือ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 20.15 น./อ่าน 587)
ข่าวกิจกรรม
110
พิธีมอบห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 20.06 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
กองลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2559
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 19.54 น./อ่าน 109)
112
โครงการอบรมทักษะพื้นฐานทางกีฬาเพื่อสุขภาพ ลดพุง ลดโรค
(วันที่ 18 ตุลาคม 2559 10.46 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
113
พิธีรับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 18 ตุลาคม 2559 10.41 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
114
กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2559 10.33 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
115
โครงการอบรมก้าวสู่ฝันของเด็กและเยาวชน ตำบลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 10.39 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
116
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมมือกับทหารเรือและชาวบ้านในชุมชน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 10.34 น./อ่าน 693)
117
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมกันเวียนเทียน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 10.30 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
118
คณะนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 10.14 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
119
โรงเรียนคลองพี่น้อง
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 09.45 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
120
โรงเรียนวัดคู่สร้างและโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถั
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 09.21 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
121
โรงเรียนบ้านบางจาก เข้าค่ายฐานผจญภัย
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 08.55 น./อ่าน 1146)
ข่าวกิจกรรม
122
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เปิดโครงการ
(วันที่ 21 มีนาคม 2559 13.37 น./อ่าน 467)
ข่าวกิจกรรม
123
ประกาศ! รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 12.04 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์