ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นําเที่ยว
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.09 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.23 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.18 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 16.10 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการค่ายวิชาการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 13.33 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 11.42 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 16.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 16.56 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 10.19 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
11
เลือกตั้งประธานนักเรียน2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 10.08 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.47 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
14
การอบรมโครงการเลี่ยงบุหรี่ป้องกันโรงถุงลมโป่งพอง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.25 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบทุนการศึกษา การสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 09.07 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 12.09 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นม. 1 - 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 เมษายน 2562 12.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 14.22 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
งานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 28 มกราคม 2562 17.44 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
20
seafdec มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 08 มกราคม 2562 15.41 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 07 มกราคม 2562 13.05 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
22
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันคีตะมวยไทย
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 20.16 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 16.51 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
(วันที่ 08 ธันวาคม 2561 14.55 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
25
งานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2561 14.51 น./อ่าน 234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2561
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 16.03 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
27
มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริจาคเงินสนับสนุน ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 12.06 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 17.05 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 10 ตุลาคม 2561 11.21 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
30
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2561
(วันที่ 27 กันยายน 2561 15.25 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โครงการค่ายผู้นำวัยใส ห่างไกลยาเสพติด
(วันที่ 24 กันยายน 2561 09.39 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
32
นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล5
(วันที่ 18 กันยายน 2561 16.25 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
33
ถ่ายทำรายการเที่ยวทั่วไทยของ NBT
(วันที่ 13 กันยายน 2561 17.39 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยทักษะพื้นฐานทางกีฬา
(วันที่ 12 กันยายน 2561 15.40 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
35
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 10 กันยายน 2561 17.58 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
36
การนำเสนอผลงานและถอดบทเรียนกิจกรรม สถาบันพระปกเกล้า
(วันที่ 10 กันยายน 2561 17.51 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับเด็กนักเรียน
(วันที่ 06 กันยายน 2561 16.41 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
38
กีฬานักเรียน สหวิทยาเขตป้อมปราการ
(วันที่ 06 กันยายน 2561 16.36 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
39
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.20 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
40
สมาคมคริสเตียนนานาชาติ (CIA) มามอบความรู้ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.17 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
41
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.15 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
42
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.11 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
43
โครงการการกีฬาต้านภัยยาเสพติด เริ่มที่โรงเรียน เปลี่ยนที่ชุมชน
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.36 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 10.29 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
โครงการอบรมประชาธิปไตยโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 14.02 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
46
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชนในตำบลนาเกลือ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 16.04 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.51 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
48
งานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.43 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ซ้อมกีฬา ทุกวันพุธสิ้นเดือน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 11.38 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
50
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน ก.พ.61
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 16.18 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
51
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.6 สมุทรปราการ
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 14.49 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
52
การศึกษาฐานการเรียนรู้ป่าชายเลน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 18.19 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
53
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 18.14 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
54
โครงการอบจ. บ้าน วัด โรงเรียน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2561 18.03 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
55
โครงการยุวชนประกันภัย
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 16.19 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการป้องกัน ฟื้นฟูป่าไม้ โดย กอ.รมน.สมุทรปราการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 18.35 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการเข้าค่ายวิชาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 18.31 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
58
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 17.24 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
59
ผอ.สพม.เขต6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 17.10 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 16.04 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
61
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. ตรวจเยี่ยม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 16.30 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
มอบเกียรติบัตรกิจกรรมรักการอ่าน ม.ค.61
(วันที่ 12 มิถุนายน 2561 10.36 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
63
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยสถาบันพระปกเกล้า
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 10.33 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
64
การเลือกตั้งประธานนักเรียน2561
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 16.47 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
65
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 15.43 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
66
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล Energy mind Award ประจำปี 2560 ระดับ 4 ดาว
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 15.33 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 16.09 น./อ่าน 446)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 11.52 น./อ่าน 1739)
ข่าวกิจกรรม
69
โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 11.45 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
70
การเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 11.24 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ปัจฉิมนิเทศ 2560
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 12.58 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
72
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำหนังสือ
(วันที่ 31 มีนาคม 2561 11.10 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 11.02 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 24 มีนาคม 2561 10.55 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
75
กีฬาลุ่มเจ้าพระยา ครั้งที่ 6
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 19.39 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม รร.สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 10 มีนาคม 2561 13.39 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
77
คณะศึกษาธิการภาค3 ตรวจเยี่ยมชม โรงเรียน
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 17.14 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 11.40 น./อ่าน 972)
ข่าวกิจกรรม
79
#KingPower มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 11.23 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
80
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.6
(วันที่ 31 มกราคม 2561 10.42 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
คณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมโครงการ Energy Mind Award 2017
(วันที่ 17 มกราคม 2561 10.17 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 17 มกราคม 2561 09.49 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 15 มกราคม 2561 15.44 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
84
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษา
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.52 น./อ่าน 127)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ตัวแทนจาก สถานีตำรวจภูธรสาขลา มามอบทุนการศึกษาและของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2561 17.47 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
(วันที่ 07 มกราคม 2561 14.40 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 07 มกราคม 2561 14.32 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยคณะคุณสายใจ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 10.01 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
89
อาสาสมัครชาวต่างชาติมามอบความสนุก และความสุขแก่นักเรียน
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 08.52 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
90
รร.สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ มอบทุนโครงการอาหารกลางวันและค่าตอบแทนวิทยากร
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 04.02 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
พิธีมอบโต๊ะและเก้าอี้เพื่อการศึกษา สนับสนุนโดย บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 08.21 น./อ่าน 186)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
พิธีเปิดกองลูกเสือ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 14 ธันวาคม 2560 07.01 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
93
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 03.47 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในกิจกรรมรักการอ่าน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 03.37 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ มอบเงินรายได้แก่นักเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่การทำกิจกรรมค่ายลูกเสือ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2560 07.18 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2560
(วันที่ 07 ธันวาคม 2560 03.56 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
97
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 08.36 น./อ่าน 178)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
98
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เปิดกองลูกเสือ ค่ายลูกเสือโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 20.15 น./อ่าน 493)
ข่าวกิจกรรม
99
พิธีมอบห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท ไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 20.06 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
โครงการอบรมทักษะพื้นฐานทางกีฬาเพื่อสุขภาพ ลดพุง ลดโรค
(วันที่ 18 ตุลาคม 2559 10.46 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
101
พิธีรับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
(วันที่ 18 ตุลาคม 2559 10.41 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
102
กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ
(วันที่ 18 ตุลาคม 2559 10.33 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
103
โครงการอบรมก้าวสู่ฝันของเด็กและเยาวชน ตำบลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 28 มิถุนายน 2559 10.39 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
104
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมกันเวียนเทียน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 10.30 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
105
คณะนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 10.14 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
106
โรงเรียนคลองพี่น้อง
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 09.45 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
107
โรงเรียนวัดคู่สร้างและโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ของโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถั
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 09.21 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
108
โรงเรียนบ้านบางจาก เข้าค่ายฐานผจญภัย
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 08.55 น./อ่าน 1041)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ เปิดโครงการ
(วันที่ 21 มีนาคม 2559 13.37 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
110
ประกาศ! รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 08 มีนาคม 2559 12.04 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์