ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดลาดปลาดุก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เปิดทำการเรียนตามปกติ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 17.58 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แจ้งการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 16.14 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมีนาคม 2564
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
(วันที่ 03 มกราคม 2564 09.17 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศปิดโรงเรียนต่อเนื่องถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
(วันที่ 02 มกราคม 2564 18.02 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศ ปิดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.53 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ เข้าเรียนเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น.
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 07.25 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 12.48 น./อ่าน 358)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 17.58 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/นักเรียน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กำหนดวันจำหน่ายชุดพละและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 06.32 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 เมษายน 2563 16.57 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
13
กสศ. เชิญชวนร่วมแชร์ไอเดียและความคิดเห็นต่างๆ จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
(วันที่ 15 เมษายน 2563 07.13 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 เมษายน 2563 16.40 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2563 21.26 น./อ่าน 406)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดร.กิจก้อง นาคทั่ง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 08 เมษายน 2563 14.43 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศวันรับ ปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 18.44 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศวันรับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.46 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 จบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 10.55 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
แบบสำรวจการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 06 เมษายน 2563 12.06 น./อ่าน 300)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
แบบสำรวจความประสงค์ขอย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.41 น./อ่าน 357)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ปีการศึกษา 2562) .
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 15.55 น./อ่าน 1035)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 11.07 น./อ่าน 1020)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 969)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 10.13 น./อ่าน 1801)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 09.51 น./อ่าน 23)
27
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเชิญชวนให้ชาวไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 13.17 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.19 น./อ่าน 554)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบ NT Access
(วันที่ 22 มีนาคม 2563 11.18 น./อ่าน 844)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครและการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.41 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.38 น./อ่าน 25)
33
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.45 น./อ่าน 184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 09.07 น./อ่าน 502)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
กิจกรรม TSC Anti Fake News และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.36 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
36
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.26 น./อ่าน 1631)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 21.25 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.11 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.06 น./อ่าน 32)
40
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.02 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.44 น./อ่าน 16)
42
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.39 น./อ่าน 14)
43
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 19.48 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 15.15 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 20.16 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 19.16 น./อ่าน 473)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 20 กันยายน 2562 12.02 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.22 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
49
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ประกาศผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่น 14 ปี (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.26 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
51
ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.34 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
52
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.33 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 18.28 น./อ่าน 250)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
แนะนำโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 20.30 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
55
นางสาวหทัยรัตน์ มะลิวัลล์ ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวสตรีไทยดีเด่น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 19.38 น./อ่าน 131)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน