ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดลาดปลาดุก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดร.กิจก้อง นาคทั่ง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 08 เมษายน 2563 14.43 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศวันรับ ปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 18.44 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศวันรับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.46 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 จบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 10.55 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แบบสำรวจการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 06 เมษายน 2563 12.06 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
แบบสำรวจความประสงค์ขอย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.41 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ปีการศึกษา 2562) .
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 15.55 น./อ่าน 675)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 11.07 น./อ่าน 760)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 792)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 10.13 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเชิญชวนให้ชาวไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 13.17 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.19 น./อ่าน 356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบ NT Access
(วันที่ 22 มีนาคม 2563 11.18 น./อ่าน 551)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครและการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.41 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.45 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 09.07 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
กิจกรรม TSC Anti Fake News และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.36 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.26 น./อ่าน 1512)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 21.25 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.11 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.02 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 19.48 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 15.15 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 20.16 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 19.16 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 20 กันยายน 2562 12.02 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.22 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
29
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่น 14 ปี (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.26 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
31
ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.34 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
32
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.33 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 18.28 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
แนะนำโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 20.30 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
35
นางสาวหทัยรัตน์ มะลิวัลล์ ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวสตรีไทยดีเด่น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 19.38 น./อ่าน 79)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน