ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดลาดปลาดุก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
(วันที่ 03 มกราคม 2564 09.17 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศปิดโรงเรียนต่อเนื่องถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
(วันที่ 02 มกราคม 2564 18.02 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศ ปิดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.53 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ เข้าเรียนเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น.
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 07.25 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 12.48 น./อ่าน 331)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 17.58 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/นักเรียน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กำหนดวันจำหน่ายชุดพละและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 06.32 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 เมษายน 2563 16.57 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
10
กสศ. เชิญชวนร่วมแชร์ไอเดียและความคิดเห็นต่างๆ จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
(วันที่ 15 เมษายน 2563 07.13 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 เมษายน 2563 16.40 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2563 21.26 น./อ่าน 366)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดร.กิจก้อง นาคทั่ง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 08 เมษายน 2563 14.43 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกาศวันรับ ปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 18.44 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศวันรับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.46 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 จบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 10.55 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
แบบสำรวจการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 06 เมษายน 2563 12.06 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
แบบสำรวจความประสงค์ขอย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.41 น./อ่าน 336)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ปีการศึกษา 2562) .
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 15.55 น./อ่าน 996)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 11.07 น./อ่าน 992)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 957)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 10.13 น./อ่าน 1778)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 09.51 น./อ่าน 17)
24
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเชิญชวนให้ชาวไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 13.17 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.19 น./อ่าน 528)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบ NT Access
(วันที่ 22 มีนาคม 2563 11.18 น./อ่าน 780)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครและการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.41 น./อ่าน 195)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.38 น./อ่าน 17)
30
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.45 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 09.07 น./อ่าน 447)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กิจกรรม TSC Anti Fake News และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.36 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
33
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.26 น./อ่าน 1619)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 21.25 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.11 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.06 น./อ่าน 21)
37
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.02 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.44 น./อ่าน 12)
39
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.39 น./อ่าน 7)
40
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 19.48 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 15.15 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 20.16 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 19.16 น./อ่าน 436)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 20 กันยายน 2562 12.02 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.22 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
46
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ประกาศผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่น 14 ปี (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.26 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
48
ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.34 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
49
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.33 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 18.28 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
แนะนำโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 20.30 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
นางสาวหทัยรัตน์ มะลิวัลล์ ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวสตรีไทยดีเด่น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 19.38 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน