ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดลาดปลาดุก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น การปลูกทุเรียนนนท์
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 20.14 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 19.41 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศ เลือนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด
(วันที่ 26 เมษายน 2564 13.23 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เปิดทำการเรียนตามปกติ
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 17.58 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แจ้งการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 16.14 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมีนาคม 2564
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
(วันที่ 03 มกราคม 2564 09.17 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศปิดโรงเรียนต่อเนื่องถึงวันที่ 17 มกราคม 2564
(วันที่ 02 มกราคม 2564 18.02 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศ ปิดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 14.53 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ เข้าเรียนเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น.
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 07.25 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 12.48 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 17.58 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/นักเรียน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กำหนดวันจำหน่ายชุดพละและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 06.32 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 เมษายน 2563 16.57 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
16
กสศ. เชิญชวนร่วมแชร์ไอเดียและความคิดเห็นต่างๆ จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
(วันที่ 15 เมษายน 2563 07.13 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 เมษายน 2563 16.40 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2563 21.26 น./อ่าน 450)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดร.กิจก้อง นาคทั่ง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 08 เมษายน 2563 14.43 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศวันรับ ปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 18.44 น./อ่าน 319)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศวันรับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.46 น./อ่าน 305)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 จบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 10.55 น./อ่าน 287)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
แบบสำรวจการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 06 เมษายน 2563 12.06 น./อ่าน 320)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
แบบสำรวจความประสงค์ขอย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.41 น./อ่าน 388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ปีการศึกษา 2562) .
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 15.55 น./อ่าน 1067)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 11.07 น./อ่าน 1046)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 989)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 10.13 น./อ่าน 1826)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 09.51 น./อ่าน 28)
30
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเชิญชวนให้ชาวไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 13.17 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประกาศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.19 น./อ่าน 579)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบ NT Access
(วันที่ 22 มีนาคม 2563 11.18 น./อ่าน 918)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครและการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.41 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.38 น./อ่าน 35)
36
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.45 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 09.07 น./อ่าน 533)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรม TSC Anti Fake News และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.36 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
39
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.26 น./อ่าน 1651)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 21.25 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.11 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.06 น./อ่าน 47)
43
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.02 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.44 น./อ่าน 22)
45
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.39 น./อ่าน 17)
46
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 19.48 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 15.15 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 20.16 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 19.16 น./อ่าน 504)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 20 กันยายน 2562 12.02 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.22 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
52
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่น 14 ปี (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.26 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
54
ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.34 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
55
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.33 น./อ่าน 249)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 18.28 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
แนะนำโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 20.30 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
58
นางสาวหทัยรัตน์ มะลิวัลล์ ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวสตรีไทยดีเด่น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 19.38 น./อ่าน 146)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน