ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดลาดปลาดุก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ เข้าเรียนเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น.
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 07.25 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 12.48 น./อ่าน 304)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 17.58 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง/นักเรียน ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กำหนดวันจำหน่ายชุดพละและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 06.32 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 เมษายน 2563 16.57 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
7
กสศ. เชิญชวนร่วมแชร์ไอเดียและความคิดเห็นต่างๆ จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
(วันที่ 15 เมษายน 2563 07.13 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมการรับ ใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 10 เมษายน 2563 16.40 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ประกาศเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2563 21.26 น./อ่าน 344)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ดร.กิจก้อง นาคทั่ง เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 08 เมษายน 2563 14.43 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกาศวันรับ ปพ.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 18.44 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศวันรับใบ ปพ.1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 13.46 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
สำรวจการศึกษาต่อของนักเรียน ม.3 จบ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 10.55 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แบบสำรวจการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 06 เมษายน 2563 12.06 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
แบบสำรวจความประสงค์ขอย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
(วันที่ 03 เมษายน 2563 13.41 น./อ่าน 310)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ปีการศึกษา 2562) .
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 15.55 น./อ่าน 950)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 11.07 น./อ่าน 959)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 23.02 น./อ่าน 942)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนร่วมตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 10.13 น./อ่าน 1751)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 09.51 น./อ่าน 11)
21
โรงเรียนวัดลาดปลาดุกขอเชิญชวนให้ชาวไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 13.17 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 11.13 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก เรื่อง การเลื่อนการแจกใบ ปพ.1 ชั้น ป.6 และ ม.3
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.19 น./อ่าน 501)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระบบ NT Access
(วันที่ 22 มีนาคม 2563 11.18 น./อ่าน 726)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครและการรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.41 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ด่วนที่สุด เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.38 น./อ่าน 14)
27
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.45 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 09.07 น./อ่าน 386)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรม TSC Anti Fake News และการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
(วันที่ 12 มีนาคม 2563 12.36 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องแก้ผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.26 น./อ่าน 1603)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
แจ้งเรื่องการรับเงินอุดหนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
(วันที่ 05 มีนาคม 2563 21.25 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.11 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.1-ป.3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.06 น./อ่าน 10)
34
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 22.02 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.44 น./อ่าน 9)
36
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 21.39 น./อ่าน 2)
37
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 19.48 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 15.15 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 20.16 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 19.16 น./อ่าน 386)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 20 กันยายน 2562 12.02 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปี
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.22 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
43
รับสมัครครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
(วันที่ 18 กันยายน 2562 09.02 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประกาศผลการแข่งขันฟุตซอล รุ่น 14 ปี (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 13.26 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
45
ผลการแข่งขันกีฬา เปตอง (รอบแรก)
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.34 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
46
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 16 กันยายน 2562 10.33 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 18.28 น./อ่าน 230)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
แนะนำโรงเรียนวัดลาดปลาดุก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 20.30 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
นางสาวหทัยรัตน์ มะลิวัลล์ ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวสตรีไทยดีเด่น
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 19.38 น./อ่าน 114)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน