ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดเชิงเลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับมอบโ่ล่รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม และ รับมอบโล่ผู้บริหารรักกการอ่านยอดเยี่ยม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.56 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.56 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
การแข่งขันกรีฑานักเรียน รอบคัดเลือก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.47 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.38 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.22 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.15 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
7
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19.58 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 15.50 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 19.42 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 10.13 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 20.09 น./อ่าน 332)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.53 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันต้นไม้ แห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.25 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม