ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเชิงเลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 16.18 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 3 ดาว
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.23 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
3
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.17 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
4
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.17 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.51 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 11.37 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนคุณธรรมรักการอ่าน โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.30 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.11 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนวัดเชิงเลนจัดแสดงผลงานความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมระดับเพชรต้นแบบเทิศไท้องค์ราชัน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.06 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 13.31 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 10.10 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.58 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประชาสัมพันธ์ การประเมินห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.17 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
17
รับการประเมินประการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
18
การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.52 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ผลการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.42 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
การบริการจัดการขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 05.22 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
23
รับมอบโ่ล่รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม และ รับมอบโล่ผู้บริหารรักกการอ่านยอดเยี่ยม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.56 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.56 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
25
การแข่งขันกรีฑานักเรียน รอบคัดเลือก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.47 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.38 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
27
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
28
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.16 น./อ่าน 14)
29
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.15 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
30
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19.58 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
35
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 15.50 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 19.42 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 10.13 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 20.09 น./อ่าน 375)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.53 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมวันต้นไม้ แห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.25 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม