ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเชิงเลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2
(วันที่ 08 เมษายน 2564 15.25 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 15.22 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แจ้งเปิดเรียนหลังจากที่ได้ปิดทำหารเรียนการสอน ตามประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
(วันที่ 29 มกราคม 2564 13.10 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 (COVIT-19) ในระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม
(วันที่ 26 มกราคม 2564 09.58 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์covit-19 ,วันที่ 11-15 มกราคม 2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 09.37 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 16.18 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 3 ดาว
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.23 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.17 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
9
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.17 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
10
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.51 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 11.37 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
โรงเรียนคุณธรรมรักการอ่าน โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.30 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.11 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนวัดเชิงเลนจัดแสดงผลงานความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมระดับเพชรต้นแบบเทิศไท้องค์ราชัน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.06 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 13.31 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 10.10 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.58 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประชาสัมพันธ์ การประเมินห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.17 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
22
รับการประเมินประการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
23
การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.52 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ผลการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การบริการจัดการขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 05.22 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
28
รับมอบโ่ล่รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม และ รับมอบโล่ผู้บริหารรักกการอ่านยอดเยี่ยม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.56 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.56 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
30
การแข่งขันกรีฑานักเรียน รอบคัดเลือก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.47 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
31
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.38 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
32
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.22 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
33
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.16 น./อ่าน 17)
34
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.15 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
35
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19.58 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
40
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 15.50 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 19.42 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 10.13 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 20.09 น./อ่าน 383)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.53 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันต้นไม้ แห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.25 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม