ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเชิงเลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์ การประเมินห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.17 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
3
รับการประเมินประการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.52 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ผลการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.42 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การบริการจัดการขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 05.22 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
รับมอบโ่ล่รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม และ รับมอบโล่ผู้บริหารรักกการอ่านยอดเยี่ยม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.56 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.56 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันกรีฑานักเรียน รอบคัดเลือก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.47 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.38 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
14
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.16 น./อ่าน 11)
15
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.15 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
16
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19.58 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
21
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 15.50 น./อ่าน 195)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 19.42 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 10.13 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 20.09 น./อ่าน 363)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.53 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันต้นไม้ แห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.25 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม