ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเชิงเลน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การบริหารแบบมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 16.25 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนวัดเชิงเลน ขอแจ้งประกาศ แนวทางปฏิบัติในระหว่างการขยายเวลา ปิดภาคเรียน
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2564 11.15 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2
(วันที่ 08 เมษายน 2564 15.25 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 15.22 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แจ้งเปิดเรียนหลังจากที่ได้ปิดทำหารเรียนการสอน ตามประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
(วันที่ 29 มกราคม 2564 13.10 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 (COVIT-19) ในระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม
(วันที่ 26 มกราคม 2564 09.58 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์covit-19 ,วันที่ 11-15 มกราคม 2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 09.37 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
8
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 04 มกราคม 2564 16.18 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ระดับ 3 ดาว
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.23 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
10
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 29 ธันวาคม 2563
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.17 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
11
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 28 ธันวาคม 2563
(วันที่ 29 ธันวาคม 2563 13.17 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.34 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 09.51 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 11.37 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนคุณธรรมรักการอ่าน โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.30 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.11 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
โรงเรียนวัดเชิงเลนจัดแสดงผลงานความสำเร็จการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมระดับเพชรต้นแบบเทิศไท้องค์ราชัน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 10.06 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 13.31 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 31 ตุลาคม 2563 10.10 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 16.19 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.58 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประชาสัมพันธ์ การประเมินห้องสมุดมีชีวิต
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.22 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
23
ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม
(วันที่ 21 กันยายน 2563 14.17 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
24
รับการประเมินประการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 10.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
25
การประเมินเพื่อคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.52 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ผลการคัดเลือกรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ประถมศึกษานนทบุรีเขต 2
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.50 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
28
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคีเครือข่าย
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
การบริการจัดการขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนวัดเชิงเลน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 05.22 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
30
รับมอบโ่ล่รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม และ รับมอบโล่ผู้บริหารรักกการอ่านยอดเยี่ยม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 10.56 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.56 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
32
การแข่งขันกรีฑานักเรียน รอบคัดเลือก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.47 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
33
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.38 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
34
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.22 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
35
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับมอบคอมพิวเตอร์ จากการระดมทรัพยากรและขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.16 น./อ่าน 26)
36
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอปากเกร็ด
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 09.15 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
37
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 10.21 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 19.58 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
42
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
(วันที่ 10 สิงหาคม 2561 15.50 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2561 19.42 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 10.13 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
โรงเรียนวัดเชิงเลน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 20.09 น./อ่าน 388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.53 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันต้นไม้ แห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2561 19.25 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม