ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
MOU ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 09.40 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
MOU PIM 2563
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.29 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
3
ต้อนรับรองคนใหม่ ปี 2563 สู่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
เกษียณอายุราชการ 2563
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.39 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.48 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.57 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
9
รายงานการจัดการเรียนทางไกลใวสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ระยะที่ 3
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.48 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.43 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
12
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
13
สพม.3 นิเทศน์กำกับติดตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 13.30 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
14
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.16 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
15
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.11 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละรายวิชา ปีการศึก
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 12.15 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
17
เปิดรับสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!! วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
(วันที่ 28 เมษายน 2563 15.19 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
18
คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ชั้นม.1 และม.4
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.22 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กำหนดการรับสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.21 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 15.51 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
21
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.30 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.00 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 343)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.23 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
25
ประชุมผู้ปกครองประจำปี และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.11 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันตรุษจีน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.08 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
27
ร่วมงานกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.55 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรม Open House
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.39 น./อ่าน 288)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
กิจกรรมวันคริสมาส 2562
(วันที่ 02 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
31
ต้อนรับผอ.บุญเลิศ คำกล่อม
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 12.12 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
32
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 18.18 น./อ่าน 101)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 377)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
36
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
37
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.16 น./อ่าน 300)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
38
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการวาดภาพระบายสีครั้งที่ 2 บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.10 น./อ่าน 82)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
39
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
40
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
41
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
42
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
43
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 322)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.30 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
46
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.55 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.24 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.15 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
50
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.10 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
51
งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 35 ปี ณ หอประชุมราชาวดี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.09 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
52
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.03 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.02 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
54
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 เมษายน 2562 11.06 น./อ่าน 267)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 631)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ท่านธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา ให้ลูก น.พ.
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.38 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมทำบุญ วันมาฆบูชา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.37 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.15 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.06 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
63
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น./อ่าน 1401)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!!
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น./อ่าน 1217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น./อ่าน 1660)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น./อ่าน 2390)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 25 กันยายน 2561 16.12 น./อ่าน 481)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2561 16.31 น./อ่าน 664)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
70
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 1409)
ข่าวกิจกรรม
71
รวมดารา VIP นนทบุรีพิทยาคมต้านภัยหนาว
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.45 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
73
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.38 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
74
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.36 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
75
ประชาชนจิตอาสา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.30 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
76
การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
77
การพัฒนาครูแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.28 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
78
อาสายุวกาชาดสู่การเป็นเยาวชน 4.0
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.26 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
79
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.18 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
80
แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 349)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 09.13 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
82
12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแข่งขันสวนสนาม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
83
7 มิ.ย. 2561 รอมฎอนสัมพันธ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.58 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
84
โครงการปฐมนิเทศน์และเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.56 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
85
31 พ.ค. 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.29 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
86
25 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.22 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
87
5 มิ.ย. 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.19 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
88
30 พ.ค. 2561 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.13 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 21.08 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
90
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 05 เมษายน 2561 16.44 น./อ่าน 649)
ข่าวกิจกรรม
91
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.31 น./อ่าน 1326)
ข่าวกิจกรรม
92
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.56 น./อ่าน 1146)
ข่าวกิจกรรม
93
กำหนดการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.52 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
94
สารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 07.34 น./อ่าน 833)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.11 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
96
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.40 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
97
พิธีเปิดงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
98
เลือกตั้งประธานนักเรียน 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 1103)
ข่าวกิจกรรม
99
พิธีไหว้ครู 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.37 น./อ่าน 2510)
ข่าวกิจกรรม
100
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.14 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
101
รอมฎอนสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.09 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
103
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการ คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.16 น./อ่าน 619)
ข่าวกิจกรรม
105
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 226)
ข่าวกิจกรรม
106
วันสถาปนา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
107
To Be Number 1
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.12 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
108
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.11 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
109
NP Sport Day
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.07 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
110
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.02 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
111
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SAR
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.48 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
112
รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.44 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
113
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.33 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
114
แผนที่โรงเรียนปี2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.22 น./อ่าน 1475)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.19 น./อ่าน 2973)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.11 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
117
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิ
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.04 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
118
ร่วมงานวันครู 2560 ณ วัดบางบัวทอง
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.00 น./อ่าน 404)
ข่าวกิจกรรม
119
เยี่ยมบ้านโครงการ 3 บาท สร้างโอกาสใหม่ให้ลูก น.พ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.53 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
120
การแข่งขันฟุตบอลจิตอาสา ระหว่างครูน.พ. VS ดารา
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.46 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.45 น./อ่าน 1475)
ข่าวกิจกรรม
122
สวัสดีปีใหม่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมวันคริสมาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.37 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
124
08 ธ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.19 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
125
08 ธ.ค. 2559 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.08 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
126
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 14.57 น./อ่าน 315)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
127
01 ธ.ค. 2559 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 12.46 น./อ่าน 1064)
ข่าวกิจกรรม
128
22 พ.ย. 2559 กิจกรรม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.12 น./อ่าน 314)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
129
25 พย. 2559 ถวายราชสดุดี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.08 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
130
24 พย. 2559 ส่งผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.05 น./อ่าน 1030)
ข่าวกิจกรรม
131
22 พย. 2559 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.02 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
132
19 พย. 2559 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.01 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
133
18 พย. 2559 อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.59 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
134
16 พย. 2559 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดแคนอก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.57 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
135
14 พย. 2559 ประกวดกระทงในวันลอยกระทง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.54 น./อ่าน 1045)
ข่าวกิจกรรม
136
14 พย. 2559 น.พ.เยี่ยมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.52 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
137
11 พย. 2559 สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.49 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
138
9 พย. 2559 จิตอาสาทำน้ำไปแจกประชาชน ณ วัดบัวขวัญ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.46 น./อ่าน 518)
ข่าวกิจกรรม
139
6 พย. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.44 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
140
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.35 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
141
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 31 ตุลาคม 2559 13.28 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
142
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.24 น./อ่าน 510)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
143
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.16 น./อ่าน 364)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
144
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.14 น./อ่าน 576)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
145
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.13 น./อ่าน 423)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
146
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.53 น./อ่าน 434)
ข่าวกิจกรรม
147
โครงการ"นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.06 น./อ่าน 992)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
มหกรรมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.04 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
149
วันไหว้ครู 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.02 น./อ่าน 1147)
ข่าวกิจกรรม
150
"นายก อบจ.นนทบุรี พบนักเรียน"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.59 น./อ่าน 637)
ข่าวกิจกรรม
151
ค่ายพุทธบุตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.55 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.47 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมโครงการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม