ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบประกาศศณียบัตร ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.29 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
2
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.26 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.22 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.19 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ​กาญจนาภิเษก
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.15 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
6
นนทบุรีพิทยาคมสาร สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 10.59 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 11.39 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ครูนรารัตน์ จีนแสร์ รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10.40 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
9
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2564 ณ หอประชุมนพเก้า โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10.32 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
10
เลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า จากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10.23 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
MOU ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 09.40 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
12
MOU PIM 2563
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.29 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
13
ต้อนรับรองคนใหม่ ปี 2563 สู่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.01 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
14
เกษียณอายุราชการ 2563
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.39 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.48 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 120)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.57 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
19
รายงานการจัดการเรียนทางไกลใวสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ระยะที่ 3
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.48 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.43 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.35 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
22
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
23
สพม.3 นิเทศน์กำกับติดตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 13.30 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
24
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.16 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
25
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.11 น./อ่าน 499)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละรายวิชา ปีการศึก
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 12.15 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
27
เปิดรับสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!! วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
(วันที่ 28 เมษายน 2563 15.19 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
28
คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ชั้นม.1 และม.4
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.22 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กำหนดการรับสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.21 น./อ่าน 255)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 15.51 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
31
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.30 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.00 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.23 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชุมผู้ปกครองประจำปี และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.11 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันตรุษจีน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.08 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
37
ร่วมงานกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 709)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.55 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรม Open House
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.39 น./อ่าน 368)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
กิจกรรมวันคริสมาส 2562
(วันที่ 02 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
41
ต้อนรับผอ.บุญเลิศ คำกล่อม
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 12.12 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
42
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 18.18 น./อ่าน 109)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 409)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
46
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
47
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.16 น./อ่าน 344)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
48
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการวาดภาพระบายสีครั้งที่ 2 บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.10 น./อ่าน 95)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
49
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 140)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
50
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
51
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
52
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
53
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 338)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.30 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
56
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.55 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.24 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.15 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
60
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.10 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
61
งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 35 ปี ณ หอประชุมราชาวดี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.09 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
62
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.03 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.02 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
64
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 เมษายน 2562 11.06 น./อ่าน 276)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 635)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ท่านธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา ให้ลูก น.พ.
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.38 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมทำบุญ วันมาฆบูชา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.37 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.15 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.06 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
73
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น./อ่าน 1424)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!!
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น./อ่าน 1225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น./อ่าน 1666)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น./อ่าน 2404)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 25 กันยายน 2561 16.12 น./อ่าน 490)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2561 16.31 น./อ่าน 669)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
80
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 1558)
ข่าวกิจกรรม
81
รวมดารา VIP นนทบุรีพิทยาคมต้านภัยหนาว
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.45 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
83
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.38 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
84
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.36 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
85
ประชาชนจิตอาสา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.30 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
86
การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
87
การพัฒนาครูแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.28 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
88
อาสายุวกาชาดสู่การเป็นเยาวชน 4.0
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.26 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
89
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.18 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
90
แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 358)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 09.13 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
92
12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแข่งขันสวนสนาม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
93
7 มิ.ย. 2561 รอมฎอนสัมพันธ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.58 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
94
โครงการปฐมนิเทศน์และเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.56 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
95
31 พ.ค. 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.29 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
96
25 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.22 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
97
5 มิ.ย. 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.19 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
98
30 พ.ค. 2561 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.13 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 21.08 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
100
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 05 เมษายน 2561 16.44 น./อ่าน 657)
ข่าวกิจกรรม
101
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.31 น./อ่าน 1333)
ข่าวกิจกรรม
102
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.56 น./อ่าน 1150)
ข่าวกิจกรรม
103
กำหนดการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.52 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
104
สารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 07.34 น./อ่าน 846)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.11 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
106
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.40 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
107
พิธีเปิดงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
108
เลือกตั้งประธานนักเรียน 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 1149)
ข่าวกิจกรรม
109
พิธีไหว้ครู 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.37 น./อ่าน 2533)
ข่าวกิจกรรม
110
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.14 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
111
รอมฎอนสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.09 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
112
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
113
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
114
โครงการ คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.16 น./อ่าน 634)
ข่าวกิจกรรม
115
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
116
วันสถาปนา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 447)
ข่าวกิจกรรม
117
To Be Number 1
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.12 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
118
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.11 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
119
NP Sport Day
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.07 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
120
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.02 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
121
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SAR
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.48 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
122
รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.44 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
123
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.33 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
124
แผนที่โรงเรียนปี2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.22 น./อ่าน 1537)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.19 น./อ่าน 3030)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.11 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
127
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิ
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.04 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
128
ร่วมงานวันครู 2560 ณ วัดบางบัวทอง
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.00 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
129
เยี่ยมบ้านโครงการ 3 บาท สร้างโอกาสใหม่ให้ลูก น.พ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.53 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
130
การแข่งขันฟุตบอลจิตอาสา ระหว่างครูน.พ. VS ดารา
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.46 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.45 น./อ่าน 1528)
ข่าวกิจกรรม
132
สวัสดีปีใหม่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมวันคริสมาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.37 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
134
08 ธ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.19 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
135
08 ธ.ค. 2559 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.08 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
136
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 14.57 น./อ่าน 333)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
137
01 ธ.ค. 2559 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 12.46 น./อ่าน 1088)
ข่าวกิจกรรม
138
22 พ.ย. 2559 กิจกรรม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.12 น./อ่าน 328)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
139
25 พย. 2559 ถวายราชสดุดี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.08 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
140
24 พย. 2559 ส่งผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.05 น./อ่าน 1067)
ข่าวกิจกรรม
141
22 พย. 2559 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.02 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
142
19 พย. 2559 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.01 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
143
18 พย. 2559 อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.59 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
144
16 พย. 2559 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดแคนอก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.57 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
145
14 พย. 2559 ประกวดกระทงในวันลอยกระทง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.54 น./อ่าน 1058)
ข่าวกิจกรรม
146
14 พย. 2559 น.พ.เยี่ยมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.52 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
147
11 พย. 2559 สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.49 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
148
9 พย. 2559 จิตอาสาทำน้ำไปแจกประชาชน ณ วัดบัวขวัญ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.46 น./อ่าน 534)
ข่าวกิจกรรม
149
6 พย. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.44 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
150
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.35 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
151
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 31 ตุลาคม 2559 13.28 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
152
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.24 น./อ่าน 525)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
153
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.16 น./อ่าน 381)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
154
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.14 น./อ่าน 597)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
155
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.13 น./อ่าน 440)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
156
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.53 น./อ่าน 457)
ข่าวกิจกรรม
157
โครงการ"นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.06 น./อ่าน 1001)
ข่าวประชาสัมพันธ์
158
มหกรรมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.04 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
159
วันไหว้ครู 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.02 น./อ่าน 1167)
ข่าวกิจกรรม
160
"นายก อบจ.นนทบุรี พบนักเรียน"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.59 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
161
ค่ายพุทธบุตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.55 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.47 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
163
กิจกรรมโครงการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม