ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.23 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมผู้ปกครองประจำปี และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.11 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันตรุษจีน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.08 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
ร่วมงานกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.55 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรม Open House
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.39 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมวันคริสมาส 2562
(วันที่ 02 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
ต้อนรับผอ.บุญเลิศ คำกล่อม
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 12.12 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
10
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 18.18 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
14
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
15
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.16 น./อ่าน 150)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการวาดภาพระบายสีครั้งที่ 2 บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.10 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
19
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
21
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 194)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.30 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
24
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.55 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.24 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.15 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
28
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.10 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
29
งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 35 ปี ณ หอประชุมราชาวดี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.09 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
30
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.03 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.02 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
32
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 เมษายน 2562 11.06 น./อ่าน 238)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
33
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 615)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34
ท่านธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา ให้ลูก น.พ.
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.38 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมทำบุญ วันมาฆบูชา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.37 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.15 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.06 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
41
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น./อ่าน 1252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!!
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น./อ่าน 1184)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น./อ่าน 1632)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น./อ่าน 2355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 25 กันยายน 2561 16.12 น./อ่าน 458)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2561 16.31 น./อ่าน 647)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
48
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 818)
ข่าวกิจกรรม
49
รวมดารา VIP นนทบุรีพิทยาคมต้านภัยหนาว
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.45 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
51
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.38 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
52
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.36 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชาชนจิตอาสา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.30 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
54
การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
55
การพัฒนาครูแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.28 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
56
อาสายุวกาชาดสู่การเป็นเยาวชน 4.0
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.26 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.18 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
58
แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 09.13 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
60
12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแข่งขันสวนสนาม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
61
7 มิ.ย. 2561 รอมฎอนสัมพันธ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.58 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
62
โครงการปฐมนิเทศน์และเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.56 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
63
31 พ.ค. 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.29 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
64
25 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.22 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
65
5 มิ.ย. 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.19 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
66
30 พ.ค. 2561 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.13 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 21.08 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
68
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 05 เมษายน 2561 16.44 น./อ่าน 632)
ข่าวกิจกรรม
69
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.31 น./อ่าน 1298)
ข่าวกิจกรรม
70
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.56 น./อ่าน 1137)
ข่าวกิจกรรม
71
กำหนดการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.52 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
72
สารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 07.34 น./อ่าน 731)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.11 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
74
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.40 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
75
พิธีเปิดงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
76
เลือกตั้งประธานนักเรียน 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 968)
ข่าวกิจกรรม
77
พิธีไหว้ครู 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.37 น./อ่าน 2173)
ข่าวกิจกรรม
78
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.14 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
79
รอมฎอนสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.09 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
80
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
81
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
82
โครงการ คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.16 น./อ่าน 525)
ข่าวกิจกรรม
83
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
84
วันสถาปนา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
85
To Be Number 1
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.12 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
86
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.11 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
87
NP Sport Day
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.07 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
88
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.02 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
89
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SAR
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.48 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
90
รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.44 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
91
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.33 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
92
แผนที่โรงเรียนปี2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.22 น./อ่าน 1284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.19 น./อ่าน 2735)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.11 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
95
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิ
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.04 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
96
ร่วมงานวันครู 2560 ณ วัดบางบัวทอง
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.00 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
97
เยี่ยมบ้านโครงการ 3 บาท สร้างโอกาสใหม่ให้ลูก น.พ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.53 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
98
การแข่งขันฟุตบอลจิตอาสา ระหว่างครูน.พ. VS ดารา
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.46 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.45 น./อ่าน 1312)
ข่าวกิจกรรม
100
สวัสดีปีใหม่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมวันคริสมาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.37 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
102
08 ธ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.19 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
103
08 ธ.ค. 2559 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.08 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
104
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 14.57 น./อ่าน 253)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
01 ธ.ค. 2559 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 12.46 น./อ่าน 910)
ข่าวกิจกรรม
106
22 พ.ย. 2559 กิจกรรม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.12 น./อ่าน 261)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
107
25 พย. 2559 ถวายราชสดุดี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.08 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
108
24 พย. 2559 ส่งผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.05 น./อ่าน 915)
ข่าวกิจกรรม
109
22 พย. 2559 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.02 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
110
19 พย. 2559 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.01 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
111
18 พย. 2559 อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.59 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
112
16 พย. 2559 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดแคนอก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.57 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
113
14 พย. 2559 ประกวดกระทงในวันลอยกระทง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.54 น./อ่าน 975)
ข่าวกิจกรรม
114
14 พย. 2559 น.พ.เยี่ยมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.52 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
115
11 พย. 2559 สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.49 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
116
9 พย. 2559 จิตอาสาทำน้ำไปแจกประชาชน ณ วัดบัวขวัญ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.46 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
117
6 พย. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.44 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
118
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.35 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
119
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 31 ตุลาคม 2559 13.28 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
120
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.24 น./อ่าน 430)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
121
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.16 น./อ่าน 293)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
122
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.14 น./อ่าน 475)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
123
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.13 น./อ่าน 347)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
124
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.53 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
125
โครงการ"นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.06 น./อ่าน 955)
ข่าวประชาสัมพันธ์
126
มหกรรมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.04 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
127
วันไหว้ครู 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.02 น./อ่าน 999)
ข่าวกิจกรรม
128
"นายก อบจ.นนทบุรี พบนักเรียน"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.59 น./อ่าน 535)
ข่าวกิจกรรม
129
ค่ายพุทธบุตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.55 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.47 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
131
กิจกรรมโครงการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม