ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.57 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
รายงานการจัดการเรียนทางไกลใวสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ระยะที่ 3
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.48 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.43 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.35 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
5
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
6
สพม.3 นิเทศน์กำกับติดตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 13.30 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
7
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.16 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
8
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.11 น./อ่าน 236)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละรายวิชา ปีการศึก
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 12.15 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
10
เปิดรับสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!! วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
(วันที่ 28 เมษายน 2563 15.19 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
11
คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ชั้นม.1 และม.4
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.22 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
กำหนดการรับสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.21 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 15.51 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
14
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.30 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.00 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 320)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.23 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมผู้ปกครองประจำปี และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.11 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันตรุษจีน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.08 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
20
ร่วมงานกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.55 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรม Open House
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.39 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กิจกรรมวันคริสมาส 2562
(วันที่ 02 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
24
ต้อนรับผอ.บุญเลิศ คำกล่อม
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 12.12 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
25
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 18.18 น./อ่าน 90)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
29
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
30
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.16 น./อ่าน 204)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการวาดภาพระบายสีครั้งที่ 2 บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.10 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
32
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
33
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
34
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
35
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
36
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 251)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.30 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
39
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.55 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.24 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.15 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
43
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.10 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
44
งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 35 ปี ณ หอประชุมราชาวดี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.09 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
45
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.03 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.02 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
47
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 เมษายน 2562 11.06 น./อ่าน 255)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 623)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ท่านธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา ให้ลูก น.พ.
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.38 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมทำบุญ วันมาฆบูชา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.37 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.15 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.06 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
56
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น./อ่าน 1346)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!!
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น./อ่าน 1197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น./อ่าน 1645)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น./อ่าน 2372)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 25 กันยายน 2561 16.12 น./อ่าน 471)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2561 16.31 น./อ่าน 656)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
63
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 993)
ข่าวกิจกรรม
64
รวมดารา VIP นนทบุรีพิทยาคมต้านภัยหนาว
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.45 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
66
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.38 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
67
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.36 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
68
ประชาชนจิตอาสา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.30 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
69
การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
70
การพัฒนาครูแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.28 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
71
อาสายุวกาชาดสู่การเป็นเยาวชน 4.0
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.26 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
72
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.18 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
73
แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 331)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 09.13 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
75
12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแข่งขันสวนสนาม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
76
7 มิ.ย. 2561 รอมฎอนสัมพันธ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.58 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
77
โครงการปฐมนิเทศน์และเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.56 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
78
31 พ.ค. 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.29 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
79
25 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.22 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
80
5 มิ.ย. 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.19 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
81
30 พ.ค. 2561 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.13 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 21.08 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
83
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 05 เมษายน 2561 16.44 น./อ่าน 637)
ข่าวกิจกรรม
84
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.31 น./อ่าน 1310)
ข่าวกิจกรรม
85
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.56 น./อ่าน 1139)
ข่าวกิจกรรม
86
กำหนดการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.52 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
87
สารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 07.34 น./อ่าน 770)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.11 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
89
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.40 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
90
พิธีเปิดงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
91
เลือกตั้งประธานนักเรียน 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 999)
ข่าวกิจกรรม
92
พิธีไหว้ครู 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.37 น./อ่าน 2287)
ข่าวกิจกรรม
93
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.14 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
94
รอมฎอนสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.09 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
95
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
96
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
97
โครงการ คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.16 น./อ่าน 583)
ข่าวกิจกรรม
98
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
99
วันสถาปนา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
100
To Be Number 1
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.12 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
101
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.11 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
102
NP Sport Day
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.07 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
103
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.02 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
104
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SAR
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.48 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
105
รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.44 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
106
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.33 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
107
แผนที่โรงเรียนปี2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.22 น./อ่าน 1337)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.19 น./อ่าน 2817)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.11 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
110
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิ
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.04 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
111
ร่วมงานวันครู 2560 ณ วัดบางบัวทอง
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.00 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
112
เยี่ยมบ้านโครงการ 3 บาท สร้างโอกาสใหม่ให้ลูก น.พ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.53 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
113
การแข่งขันฟุตบอลจิตอาสา ระหว่างครูน.พ. VS ดารา
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.46 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.45 น./อ่าน 1361)
ข่าวกิจกรรม
115
สวัสดีปีใหม่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมวันคริสมาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.37 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
117
08 ธ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.19 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
118
08 ธ.ค. 2559 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.08 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
119
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 14.57 น./อ่าน 279)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
120
01 ธ.ค. 2559 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 12.46 น./อ่าน 947)
ข่าวกิจกรรม
121
22 พ.ย. 2559 กิจกรรม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.12 น./อ่าน 275)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
122
25 พย. 2559 ถวายราชสดุดี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.08 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
123
24 พย. 2559 ส่งผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.05 น./อ่าน 941)
ข่าวกิจกรรม
124
22 พย. 2559 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.02 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
125
19 พย. 2559 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.01 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
126
18 พย. 2559 อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.59 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
127
16 พย. 2559 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดแคนอก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.57 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
128
14 พย. 2559 ประกวดกระทงในวันลอยกระทง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.54 น./อ่าน 1004)
ข่าวกิจกรรม
129
14 พย. 2559 น.พ.เยี่ยมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.52 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
130
11 พย. 2559 สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.49 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
131
9 พย. 2559 จิตอาสาทำน้ำไปแจกประชาชน ณ วัดบัวขวัญ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.46 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
132
6 พย. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.44 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
133
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.35 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
134
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 31 ตุลาคม 2559 13.28 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
135
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.24 น./อ่าน 453)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
136
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.16 น./อ่าน 315)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
137
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.14 น./อ่าน 520)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
138
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.13 น./อ่าน 372)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
139
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.53 น./อ่าน 384)
ข่าวกิจกรรม
140
โครงการ"นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.06 น./อ่าน 968)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
มหกรรมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.04 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
142
วันไหว้ครู 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.02 น./อ่าน 1035)
ข่าวกิจกรรม
143
"นายก อบจ.นนทบุรี พบนักเรียน"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.59 น./อ่าน 576)
ข่าวกิจกรรม
144
ค่ายพุทธบุตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.55 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
145
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.47 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
146
กิจกรรมโครงการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม