ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 170 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
สามารถเข้าไปดูบทเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้นได้ทางลิ้งค์
(วันที่ 08 มิถุนายน 2564 11.56 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศแจ้งตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 21.52 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติการ (TIMELINE) /กำหนดวันรับหนังสือ/กำหนดวันสอนออนไลน์
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 21.51 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ยังเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันนี้ สามารถสมัครได้เลย เพียงสแกน QR CODE ใบสมัครม.1 และ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 21.50 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คู่มือการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 26 เมษายน 2564 10.39 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
6
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน (ฉบับใหม่) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
(วันที่ 26 เมษายน 2564 10.38 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ,เอกสังคมศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
(วันที่ 20 เมษายน 2564 15.26 น./อ่าน 124)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
พิธีมอบประกาศศณียบัตร ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.29 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
9
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.26 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.22 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.19 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ​กาญจนาภิเษก
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 11.15 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
13
นนทบุรีพิทยาคมสาร สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 25 มีนาคม 2564 10.59 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 11.39 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ครูนรารัตน์ จีนแสร์ รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10.40 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
16
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2564 ณ หอประชุมนพเก้า โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10.32 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
17
เลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า จากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 10.23 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
MOU ระหว่างโรงเรียนกับวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 09.40 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
19
MOU PIM 2563
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.29 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
20
ต้อนรับรองคนใหม่ ปี 2563 สู่โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 09.01 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
21
เกษียณอายุราชการ 2563
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 08.56 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.39 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.48 น./อ่าน 131)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
แผนปฎิบัติการ ปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 10.17 น./อ่าน 147)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.57 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
26
รายงานการจัดการเรียนทางไกลใวสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ระยะที่ 3
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.48 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมครูประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.43 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.35 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
29
รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
30
สพม.3 นิเทศน์กำกับติดตามการวางแผนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 13.30 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
31
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.16 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
32
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 14.11 น./อ่าน 579)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละรายวิชา ปีการศึก
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 12.15 น./อ่าน 436)
ข่าวกิจกรรม
34
เปิดรับสมัครออนไลน์ พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!! วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
(วันที่ 28 เมษายน 2563 15.19 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
35
คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ชั้นม.1 และม.4
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.22 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
กำหนดการรับสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ!!!!
(วันที่ 22 เมษายน 2563 10.21 น./อ่าน 309)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 15.51 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
38
เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.30 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 มีนาคม 2563 10.00 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น./อ่าน 368)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.23 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
42
ประชุมผู้ปกครองประจำปี และประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.11 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมวันตรุษจีน 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.08 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
44
ร่วมงานกีฬาจังหวัดนนทบุรี 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 12.00 น./อ่าน 760)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.55 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรม Open House
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 11.39 น./อ่าน 445)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
กิจกรรมวันคริสมาส 2562
(วันที่ 02 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
48
ต้อนรับผอ.บุญเลิศ คำกล่อม
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 12.12 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
49
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างรายเดือน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 18.18 น./อ่าน 116)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 10.06 น./อ่าน 450)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.59 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.52 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
53
รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม เทิดไท้องค์ราชัน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
54
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.16 น./อ่าน 382)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
55
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น โครงการวาดภาพระบายสีครั้งที่ 2 บ.รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.10 น./อ่าน 139)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
56
นักเรียนรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.07 น./อ่าน 187)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
57
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
58
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
59
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
60
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.40 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 368)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 15.30 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
63
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดฯ 2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.55 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.24 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
66
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.15 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
67
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.10 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
68
งานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 35 ปี ณ หอประชุมราชาวดี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.09 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
69
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.03 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 10.02 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
71
ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 30 เมษายน 2562 11.06 น./อ่าน 283)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 08 มีนาคม 2562 13.18 น./อ่าน 639)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ท่านธงชัย เย็นประเสริฐ มอบทุนการศึกษา ให้ลูก น.พ.
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.38 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมทำบุญ วันมาฆบูชา 2562
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 09.37 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.30 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 2562
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.25 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมจิตอาสา บำบัดน้ำเสียในชุมชนด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมอบรมครูภาษาต่างประเทศ Bringing the real world into classroom
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.15 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมใส่บาตรทุกวันศุกร์
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 14.06 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
80
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น./อ่าน 1463)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!!
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น./อ่าน 1234)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น./อ่าน 1680)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น./อ่าน 2416)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 25 กันยายน 2561 16.12 น./อ่าน 495)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2561 16.31 น./อ่าน 671)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
87
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.47 น./อ่าน 1651)
ข่าวกิจกรรม
88
รวมดารา VIP นนทบุรีพิทยาคมต้านภัยหนาว
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.45 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.39 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
90
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.38 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
91
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.36 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
92
ประชาชนจิตอาสา
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.30 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
93
การพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำ
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.29 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
94
การพัฒนาครูแกนนำสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.28 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
95
อาสายุวกาชาดสู่การเป็นเยาวชน 4.0
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.26 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
96
โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย
(วันที่ 03 กันยายน 2561 13.18 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
97
แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 2561
(วันที่ 03 กันยายน 2561 12.54 น./อ่าน 372)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 09.13 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
99
12 มิ.ย. 2561 กิจกรรมแข่งขันสวนสนาม
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.59 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
100
7 มิ.ย. 2561 รอมฎอนสัมพันธ์
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.58 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
101
โครงการปฐมนิเทศน์และเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.56 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
102
31 พ.ค. 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.29 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
103
25 พ.ค. 2561 วันวิสาขบูชา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.22 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
104
5 มิ.ย. 2561 วันสิ่งแวดล้อมโลก
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.19 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
105
30 พ.ค. 2561 ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 08.13 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 21.08 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
107
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 05 เมษายน 2561 16.44 น./อ่าน 665)
ข่าวกิจกรรม
108
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
(วันที่ 04 เมษายน 2561 16.31 น./อ่าน 1341)
ข่าวกิจกรรม
109
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.56 น./อ่าน 1150)
ข่าวกิจกรรม
110
กำหนดการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มีนาคม 2561 13.52 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
111
สารสนเทศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 กันยายน 2560 07.34 น./อ่าน 873)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
112
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 01.11 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
113
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.40 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
114
พิธีเปิดงานดนตรีกีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
115
เลือกตั้งประธานนักเรียน 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.38 น./อ่าน 1203)
ข่าวกิจกรรม
116
พิธีไหว้ครู 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.37 น./อ่าน 2612)
ข่าวกิจกรรม
117
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี 2560
(วันที่ 23 มิถุนายน 2560 05.14 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
118
รอมฎอนสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.09 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
119
โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 13 มิถุนายน 2560 12.05 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
120
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
121
โครงการ คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.16 น./อ่าน 650)
ข่าวกิจกรรม
122
วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
123
วันสถาปนา โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.15 น./อ่าน 460)
ข่าวกิจกรรม
124
To Be Number 1
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.12 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
125
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.11 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
126
NP Sport Day
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.07 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
127
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 07 มิถุนายน 2560 14.02 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
128
ประชุมเชิงปฏิบัติการ SAR
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.48 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
129
รับการตรวจเยี่ยม การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2560
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.44 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
130
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 08.33 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
131
แผนที่โรงเรียนปี2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.22 น./อ่าน 1607)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 11.19 น./อ่าน 3082)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
ประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.11 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
134
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 100 วัน ในหลวง ร.9 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิ
(วันที่ 23 มกราคม 2560 15.04 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
135
ร่วมงานวันครู 2560 ณ วัดบางบัวทอง
(วันที่ 17 มกราคม 2560 15.00 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
136
เยี่ยมบ้านโครงการ 3 บาท สร้างโอกาสใหม่ให้ลูก น.พ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.53 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
137
การแข่งขันฟุตบอลจิตอาสา ระหว่างครูน.พ. VS ดารา
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.46 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.45 น./อ่าน 1550)
ข่าวกิจกรรม
139
สวัสดีปีใหม่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมวันคริสมาส กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 14.37 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
141
08 ธ.ค. 2559 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.19 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
142
08 ธ.ค. 2559 ออกกำลังกายทุกวันพุธ
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 10.08 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
143
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 14.57 น./อ่าน 358)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
144
01 ธ.ค. 2559 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 12.46 น./อ่าน 1125)
ข่าวกิจกรรม
145
22 พ.ย. 2559 กิจกรรม
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.12 น./อ่าน 351)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
146
25 พย. 2559 ถวายราชสดุดี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.08 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
147
24 พย. 2559 ส่งผู้อำนวยการธราภรณ์ พรหมคช
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.05 น./อ่าน 1130)
ข่าวกิจกรรม
148
22 พย. 2559 กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.02 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
149
19 พย. 2559 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมรับรางวัลโรงเรียนธนาคารดีเด่น
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 16.01 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
150
18 พย. 2559 อบรมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบางบัวทอง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.59 น./อ่าน 352)
ข่าวกิจกรรม
151
16 พย. 2559 โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดบำเพ็ญกุศล ณ วัดแคนอก
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.57 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
152
14 พย. 2559 ประกวดกระทงในวันลอยกระทง
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.54 น./อ่าน 1070)
ข่าวกิจกรรม
153
14 พย. 2559 น.พ.เยี่ยมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.52 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
154
11 พย. 2559 สวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.49 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
155
9 พย. 2559 จิตอาสาทำน้ำไปแจกประชาชน ณ วัดบัวขวัญ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.46 น./อ่าน 549)
ข่าวกิจกรรม
156
6 พย. 2559 ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนชำระเงินบำรุงการศึกษา 2/2559
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.44 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
157
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 15.35 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
158
พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 31 ตุลาคม 2559 13.28 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
159
สารสนเทศโรงเรียนปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.24 น./อ่าน 559)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
160
กำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.16 น./อ่าน 405)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
161
สรุปภาพรวมผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.14 น./อ่าน 617)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
162
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(วันที่ 09 สิงหาคม 2559 07.13 น./อ่าน 457)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
163
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2559 09.53 น./อ่าน 482)
ข่าวกิจกรรม
164
โครงการ"นุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น ทุกวันศุกร์"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.06 น./อ่าน 1011)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
มหกรรมศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.04 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
166
วันไหว้ครู 2559
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 14.02 น./อ่าน 1196)
ข่าวกิจกรรม
167
"นายก อบจ.นนทบุรี พบนักเรียน"
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.59 น./อ่าน 688)
ข่าวกิจกรรม
168
ค่ายพุทธบุตร ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.55 น./อ่าน 304)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.47 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
170
กิจกรรมโครงการ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2559 13.45 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม