ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนธัญบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศ
(วันที่ 02 มีนาคม 2560 12.32 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
สรุปใช้งบ 59
(วันที่ 24 มกราคม 2560 09.46 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รายงานผลดำเนินโครงการปีงบประมาณ 59
(วันที่ 24 มกราคม 2560 08.34 น./อ่าน 269)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
O-Net 58
(วันที่ 23 มกราคม 2560 10.40 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.54 น./อ่าน 332)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 60
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.51 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
คำสั่งโรงเรียนธัญบุรี
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.49 น./อ่าน 282)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
จำนวนบุคลากร
(วันที่ 12 มกราคม 2560 10.46 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 08 กันยายน 2559 10.09 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ข้อกำหนดโครงการ/กิจกรรม 59-62
(วันที่ 08 กันยายน 2559 10.04 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
1
(วันที่ 08 กันยายน 2559 09.59 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
12
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธัญบุรี ปีการศึกษา 2559 – 2562
(วันที่ 19 สิงหาคม 2559 13.20 น./อ่าน 5361)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แผนกลยุทธ์
(วันที่ 18 กันยายน 2556 12.03 น./อ่าน 888)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แผนกลยุทธ์พัฒนาโรงเรียน 55 - 58
(วันที่ 06 กันยายน 2556 08.07 น./อ่าน 17)
15
การศึกษาไทยดิ่งเหว ไล่หลังกัมพูชาและเวียดนาม
(วันที่ 06 กันยายน 2556 08.05 น./อ่าน 313)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กีฬาภายใน 56
(วันที่ 15 สิงหาคม 2556 10.19 น./อ่าน 477)
ข่าวกิจกรรม