ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รางวัลMOE AWARDS​ ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา​ สาขาส่งเสริมคุณธรรม​ จริยธรรม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 13.46 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ครูเก่ง ศิษย์ดี
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 13.23 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 21.47 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แนะนำครูใหม่
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 08.41 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
5
วันต้นไม้แห่งชาติ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 08.32 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม