ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดคานหาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 186 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 08.29 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
สพป.อย1 ติดตาม นิเทศ การเตรียมความพร้อมเปิดเทอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.42 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
3
รับความช่วยเหลือ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.39 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
4
การฉีดยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และยาพ่นยุงล
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.38 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2563
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.34 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
6
สแกน QR Code ไทยชนะ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.29 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
7
วารสารการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.20 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการสร้างวิศวกรรมพื้นฐาน และพลังงานที่ยั่งยืน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 21.07 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
10
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 14.34 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ COVID - 19
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 13.07 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
12
ดำเนินการรับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนทาง DLTV
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 12.07 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนทาง DLTV
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 00.18 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
14
การเตรียมในการเรียนทางไกลช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด จากผู้อำนวยการ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 11.30 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วารสารการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(วันที่ 25 เมษายน 2563 22.45 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
วารสารการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
(วันที่ 25 เมษายน 2563 22.42 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
วารสารรับมอบห้องสะเต็ม
(วันที่ 25 เมษายน 2563 22.24 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
18
ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 11.33 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 16.41 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 29 มกราคม 2563 17.26 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
มอบทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 00.06 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
22
"กษีณา ปูละนียา มุทิตานุสรณ์ 62"
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 00.04 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
23
งานมหกรรมดนตรี นาฎศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 62
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 00.02 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
24
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2562”
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.57 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการมหกรรมสุขภาพคานหาม ปี 2562
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.19 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
26
การศึกษาดูงาน กลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.16 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
27
“อุทัยเกมส์ครั้งที่ 14
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.14 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
28
การศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.01 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
"14th Asian Tug of War Indoor Championships, Ayutthaya Thailand 2019"
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 22.55 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
30
ทุนที่ได้รับจากมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 15.21 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
31
คุณครูนภาภรณ์ เอี่ยมจีน ที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการครู
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 15.12 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
32
ประกาศ โรงเรียนวัดคานหาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรกา
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 21.54 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 00.49 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
34
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.55 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
35
รางวัลโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 10 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.52 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.48 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.39 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
38
วันอาเซียน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.36 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
39
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.33 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
40
รณรงค์ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทแก่คนในชุมชนวัดคานหาม เพื่อป้องกันและลดจำนวนยุงลาย
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.31 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
41
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562คุณครูวสันต์ คุณครูวาโรจน์และคุณครูประพล นำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมเชิงปฎิบัติก
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.30 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
42
“วันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย “
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.27 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
43
คุณครูสมใจ สมบุญนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาต
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.25 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
44
เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.23 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
45
วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
46
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ Safari World
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.17 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
47
โครงการ Plan My Gab Year
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.15 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
48
เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
49
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการ “อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น”
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.10 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
51
ตรวจสุขภาพช่องปาก และแจกอุปกรณ์แปรงฟัน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.07 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
52
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.06 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
53
อบรมการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน(ทฤษฎี)
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.03 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.01 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
55
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.54 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
56
วันต่อต้ายยาเสพติด
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.50 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
57
นักเรียนโรงเรียนวัดคานหามผ่านเข้ารอบ ต่อไป การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น PRE-TEEN
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.49 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
58
ปรึกษาหารือ และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.48 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
59
การจัดการอาหารกลางวันแก่นักเรียนมัธยมต้น
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.45 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.43 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
61
ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.28 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงเรียนวัดคานหามได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมผู้บริหาร
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 09.03 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
63
ประชุมกลุ่มวชิราปราการ ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 08.59 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 08.56 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
65
ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 08.52 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
66
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.27 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
67
เปิดเทอมวันแรก ของปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.26 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
68
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.23 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.22 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
70
โครงการเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.20 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
71
ศึกษาดูงาน จ.สงขลาและสตูล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.11 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
72
ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.09 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
อบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ"
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.02 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
74
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 18.59 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
75
"สุนสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย"
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.07 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.06 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
77
การประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 โดยมีท่านผอ.เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.04 น./อ่าน 389)
ข่าวกิจกรรม
78
พิธีรับประกาศนียบัตรนักธรรมเเละธรรมศึกษา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.03 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
79
จัดกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.02 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
80
ครูบุษบา ที่ได้ย้ายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยย้ายไปทำงานที่โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่กา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.01 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
81
พิธีแสดงความยินดีความสำเร็จของนักศึกษา ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ในเครือ 7 11 /CP All ณ โรงแรมวรบุรี
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.57 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
82
งานอัตลักษณ์นักเรียนชาวอยุธยา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.55 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรม"วันก้องเกียรติงาม ลูกคานหาม นามทองอุไร62"
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.53 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
84
ลูกเสือเดินทางไกล62
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.51 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
85
"การสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ออนไลน์"
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.49 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
86
รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง62
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.45 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการ "พี่ให้น้อง" คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.41 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
88
สอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.39 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
89
การสอบปลายปีของผู้เรียน (LAS)
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.37 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
90
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.35 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบาย(ห้องสมุดเคลื่อนที่) กศน.
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.33 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
92
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
งามภาคภูมิใจ ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 2
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 21.57 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาต
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 21.54 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
วันมาฆาบูชา ปี2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.27 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
96
โรงเรียนวัดคานหาม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.25 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 ปี2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.24 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
98
ปฐมวัยทัศนศึกษาบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.20 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมรณรงค์ละขยะ งดใช้พลาสติก และ ใช้ขยะรีไซเคิล
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.15 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
100
กีฬาปฐมวัย ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.14 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
101
ทัศนศึกษา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.10 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
102
รณรงค์การลดใช้พลาสติก
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
103
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดคานหาม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.01 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
104
Welcome foreign teachers
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 23.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
105
ธรรมศึกษา
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.06 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
106
"ครูดีศรีอุทัย" ประจำปี 2561
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.05 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
107
ครูดีสกสค. 2561
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.03 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
108
โล่ห์ครูดี ไม่มีอบายมุข
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.02 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขและครูดีไม่มีอบายมุข
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.00 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
110
ผู้บริหารดี ศรีอุทัย ประจำปี 2562
(วันที่ 22 มกราคม 2562 23.56 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์ (หมอภาษา)
(วันที่ 06 มกราคม 2562 14.38 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
112
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
(วันที่ 06 มกราคม 2562 14.34 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
113
สวัสดีปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.11 น./อ่าน 242)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.10 น./อ่าน 3256)
ข่าวกิจกรรม
115
โครงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.04 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
116
โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.59 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
117
จัดกิจกรรม 9 ศาสตร์พระราชา ทั้ง 5 ฐาน
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.55 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
118
ตรวจนับนักเรียนวัดคานหามและรับรองจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.54 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
119
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า พระราชบิดาแห่งลูกเสือไทย
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.52 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
120
สารประชาสัมพันธ์ชาวคานหาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.51 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายการจัดการศึกษากับโรงเรียนสารพัดช่าง จ.พระนครศรีอยุธยา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.49 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
122
สอบนักธรรม ณ โรงเรียนวัดจำปา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.47 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
123
สพป.อย.1 เกมส์ ปี 2561
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 23.04 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
124
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 16.03 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
125
ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติจาก the Volunteer House.
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 16.02 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
126
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.56 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
127
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.54 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
128
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.52 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
129
าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนสาธารณประโยชน์
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.51 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
130
ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.44 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
131
อุทัยเกมส์ครั้งที่ 14
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.39 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
132
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 15.46 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
133
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 21.01 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
134
รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.09 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
135
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.04 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
136
โครงการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.03 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
137
มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.00 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
138
การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร และคณะครู เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.58 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
139
โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.54 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.46 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
141
สารสัมพันธ์ชาวคานหาม เดือนสิงหาคม 2561
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.35 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
142
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.26 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
143
งานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 22.26 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
วารสารสัมพันธ์ชาวคานหาม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
(วันที่ 05 สิงหาคม 2561 22.36 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
145
วารสารสัมพันธ์ชาวคานหาม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
(วันที่ 05 สิงหาคม 2561 22.26 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
146
จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยุงลายคานหาม ต้านภัยไข้เลือดออก
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.44 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
147
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.41 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.38 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
149
ถวายเทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.34 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
150
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.31 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
151
English for communication
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.20 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
152
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.17 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
153
กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 23.52 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
154
ผู้อำนวยการเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์เขาร่วมประชุม ณ อบต.คานหาม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 23.50 น./อ่าน 241)
ข่าวกิจกรรม
155
โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" รุ่นที่ 3
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 23.42 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
156
สารสัมพันธ์ชาวคานหาม ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 22.51 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
157
กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ประจำปี2561
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.36 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
158
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.34 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
159
รางวัลครูดีศรีอุทัย 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 00.20 น./อ่าน 461)
ข่าวกิจกรรม
160
โรงเรียนวัดคานหามขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้รับรางวัลในวันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 00.19 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
161
ศนศึกษาประจำปี 2560
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 08.41 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
162
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 14.18 น./อ่าน 190)
ข่าวประชาสัมพันธ์
163
การแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 09.56 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
164
คุณครูที่ได้รับรางวัลในวันครู ประจำปี 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2560 11.08 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
165
ขอต้อนรับครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน
(วันที่ 25 ธันวาคม 2559 13.53 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
166
โรงเรียนวัดคานหามได้จัดกิจกรรรม วันสมเด็จพะมหาธีรราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 14.11 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
167
แปลอักษร จุดเทียนน้อมรำลึก ณ วันลอยกระทง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 10.30 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
168
โรงเรียนวัดคานหามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 13.47 น./อ่าน 315)
ข่าวกิจกรรม
169
ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
(วันที่ 19 ตุลาคม 2559 10.32 น./อ่าน 1228)
ข่าวกิจกรรม
170
ศึกษาดูงาน 1 อาชีพ 1 โรงเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2559 09.41 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
171
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 14.59 น./อ่าน 398)
ข่าวประชาสัมพันธ์
172
ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วม
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 08.37 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
173
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 698)
ข่าวกิจกรรม
174
ขอเชิญร่วมงาน90ปีคานหามสัมพันธ์และสอยดาวเพื่อการศึกษา
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2559 10.52 น./อ่าน 646)
ข่าวประชาสัมพันธ์
175
งานกีฬา อนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
(วันที่ 18 เมษายน 2559 00.39 น./อ่าน 1206)
ข่าวกิจกรรม
176
กิจกรรม Bike for Dad
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 15.18 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
177
คุณอนันต์-คุณประชุม ศรีคะชินทร์ บริจาคเงินสร้างห้องสมุด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 14.58 น./อ่าน 264)
ข่าวกิจกรรม
178
กิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 14.41 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
179
กิจกรรม Big Cleaning day
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 14.25 น./อ่าน 695)
ข่าวกิจกรรม
180
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิล์ด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 13.40 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
181
เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มวชิรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 13.30 น./อ่าน 1414)
ข่าวกิจกรรม
182
ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชธาน ณ โรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงาม จ.นครราชศรีมา
(วันที่ 21 กันยายน 2558 08.55 น./อ่าน 730)
ข่าวกิจกรรม
183
งานเกษียณอายุราชการคุณครูบังอรรัตน์ อยู่สะอาด
(วันที่ 19 กันยายน 2558 20.15 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
184
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 10 กันยายน 2558 11.59 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
185
การเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 10 กันยายน 2558 10.46 น./อ่าน 1660)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนวัดคานหาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 10 กันยายน 2558 10.42 น./อ่าน 1613)
ข่าวกิจกรรม