ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดคานหาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 208 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 19.42 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดคานหาม
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 11.48 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 2/2562
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 21.42 น./อ่าน 15)
5
“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา คารวะ ๖๓”
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 21.17 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ร่วมภาคภูมิใจก้าวไกลสู่ความสำเร็จ
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 21.07 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 20.52 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
8
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.26 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
9
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.22 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)
(วันที่ 15 กันยายน 2563 16.22 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
11
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.52 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
แข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 22.42 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 08.29 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
14
การถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.45 น./อ่าน 14)
15
สพป.อย1 ติดตาม นิเทศ การเตรียมความพร้อมเปิดเทอม ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.42 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
16
รับความช่วยเหลือ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.39 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
17
การฉีดยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และยาพ่นยุงล
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.38 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมผู้ปกครองประจำปี 1/2563
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.34 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
19
สแกน QR Code ไทยชนะ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.29 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
20
วารสารการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.23 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 12.20 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
22
โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการสร้างวิศวกรรมพื้นฐาน และพลังงานที่ยั่งยืน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 21.07 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
23
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 14.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ COVID - 19
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 13.07 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
25
ดำเนินการรับ-ส่งเอกสารประกอบการเรียนทาง DLTV
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 12.07 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
26
การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนทาง DLTV
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 00.18 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
27
การเตรียมในการเรียนทางไกลช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด จากผู้อำนวยการ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 11.30 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
วารสารการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(วันที่ 25 เมษายน 2563 22.45 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
วารสารการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
(วันที่ 25 เมษายน 2563 22.42 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
วารสารรับมอบห้องสะเต็ม
(วันที่ 25 เมษายน 2563 22.24 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
31
ประกาศโรงเรียนเรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 11.33 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2563
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 16.41 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 29 มกราคม 2563 17.26 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
มอบทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 00.06 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
35
"กษีณา ปูละนียา มุทิตานุสรณ์ 62"
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 00.04 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
36
งานมหกรรมดนตรี นาฎศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชันฯ เฉลิมพระเกียรติฯ 62
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 00.02 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
37
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2562”
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.57 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
38
โครงการมหกรรมสุขภาพคานหาม ปี 2562
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.19 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
39
การศึกษาดูงาน กลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.16 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
40
“อุทัยเกมส์ครั้งที่ 14
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.14 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
41
การศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 23.01 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
"14th Asian Tug of War Indoor Championships, Ayutthaya Thailand 2019"
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 22.55 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
43
ทุนที่ได้รับจากมูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฟื้น ชุตินธโร) วัดสามพระยา
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 15.21 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
44
คุณครูนภาภรณ์ เอี่ยมจีน ที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการครู
(วันที่ 14 ตุลาคม 2562 15.12 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
45
ประกาศ โรงเรียนวัดคานหาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรกา
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 21.54 น./อ่าน 135)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ยินดีต้อนรับ ครูบรรจุใหม่
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 00.49 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
47
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.55 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
48
รางวัลโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 10 ของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.52 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.48 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.39 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
51
วันอาเซียน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.36 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
52
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.33 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
53
รณรงค์ให้ความรู้และแจกทรายอะเบทแก่คนในชุมชนวัดคานหาม เพื่อป้องกันและลดจำนวนยุงลาย
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.31 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
54
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562คุณครูวสันต์ คุณครูวาโรจน์และคุณครูประพล นำตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมเชิงปฎิบัติก
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.30 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
55
“วันสุนทรภู่ สู่ วันภาษาไทย “
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.27 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
56
คุณครูสมใจ สมบุญนำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาต
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.25 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
57
เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.23 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
58
วันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ Safari World
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.17 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
60
โครงการ Plan My Gab Year
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.15 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
61
เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
62
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.12 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
63
โครงการ “อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น”
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.10 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
64
ตรวจสุขภาพช่องปาก และแจกอุปกรณ์แปรงฟัน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.07 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.06 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
66
อบรมการว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน(ทฤษฎี)
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.03 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 22.01 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดห้องสุขาของนักเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.57 น./อ่าน 96)
69
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.54 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
70
วันต่อต้ายยาเสพติด
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.50 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
71
นักเรียนโรงเรียนวัดคานหามผ่านเข้ารอบ ต่อไป การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น PRE-TEEN
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.49 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
72
ปรึกษาหารือ และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.48 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
73
การจัดการอาหารกลางวันแก่นักเรียนมัธยมต้น
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.45 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
(วันที่ 01 กันยายน 2562 21.43 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
75
ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 13.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนวัดคานหามได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมผู้บริหาร
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 09.03 น./อ่าน 86)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
77
ประชุมกลุ่มวชิราปราการ ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 08.59 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 08.56 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
79
ขอต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 08.52 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
80
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.27 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
81
เปิดเทอมวันแรก ของปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.26 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
82
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.23 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
อบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
84
โครงการเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.20 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
85
ศึกษาดูงาน จ.สงขลาและสตูล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.11 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
86
ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.09 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
อบรมหลักสูตร "ชินนสาสมาธิ"
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 19.02 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
88
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 18.59 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
89
"สุนสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย"
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.07 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
90
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.06 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
91
การประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม ครั้งที่ 1 โดยมีท่านผอ.เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัด
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.04 น./อ่าน 705)
ข่าวกิจกรรม
92
พิธีรับประกาศนียบัตรนักธรรมเเละธรรมศึกษา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.03 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
93
จัดกิจกรรมสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.02 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
94
ครูบุษบา ที่ได้ย้ายกลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยย้ายไปทำงานที่โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่กา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 13.01 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
95
30 มีนาคม เวลา 13:37 น. · งานกีฬาสานสัมพันธ์ สพป.อย.เขต1 & สพป.อย.เขต2
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.59 น./อ่าน 178)
96
พิธีแสดงความยินดีความสำเร็จของนักศึกษา ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ในเครือ 7 11 /CP All ณ โรงแรมวรบุรี
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.57 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
97
งานอัตลักษณ์นักเรียนชาวอยุธยา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.55 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรม"วันก้องเกียรติงาม ลูกคานหาม นามทองอุไร62"
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.53 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
99
ลูกเสือเดินทางไกล62
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.51 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
100
"การสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ ออนไลน์"
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.49 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
101
ยุวสาสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 60 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.47 น./อ่าน 752)
102
ระชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการลงคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.47 น./อ่าน 34)
103
รณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง62
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.45 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการ "พี่ให้น้อง" คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.41 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
105
สอบ NT ของนักเรียนชั้นป.3
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.39 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
106
การสอบปลายปีของผู้เรียน (LAS)
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.37 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
107
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2562
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.35 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบาย(ห้องสมุดเคลื่อนที่) กศน.
(วันที่ 18 เมษายน 2562 12.33 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
109
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 มีนาคม 2562 13.10 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
110
บริษัท นราวดี พร็อฟเพอร์ติ้ จำกัดที่บริจาคเงินเพื่อการศึกษา มอบเงินแก่นักเรียนโรงเรียนวัดคานหาม
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 22.06 น./อ่าน 505)
111
งามภาคภูมิใจ ก้าวไกล สู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 2
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 21.57 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาต
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 21.54 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
วันมาฆาบูชา ปี2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.27 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
114
โรงเรียนวัดคานหาม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.25 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 ปี2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.24 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
116
ปฐมวัยทัศนศึกษาบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.20 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมรณรงค์ละขยะ งดใช้พลาสติก และ ใช้ขยะรีไซเคิล
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.15 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
118
กีฬาปฐมวัย ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.14 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
119
ทัศนศึกษา
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.10 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
120
รณรงค์การลดใช้พลาสติก
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.07 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
121
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดคานหาม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 00.01 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
122
Welcome foreign teachers
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 23.52 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
123
ธรรมศึกษา
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.06 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
124
"ครูดีศรีอุทัย" ประจำปี 2561
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.05 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
125
ครูดีสกสค. 2561
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.03 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
126
โล่ห์ครูดี ไม่มีอบายมุข
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.02 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
127
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขและครูดีไม่มีอบายมุข
(วันที่ 23 มกราคม 2562 00.00 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
128
ผู้บริหารดี ศรีอุทัย ประจำปี 2562
(วันที่ 22 มกราคม 2562 23.56 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์ (หมอภาษา)
(วันที่ 06 มกราคม 2562 14.38 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
130
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562
(วันที่ 06 มกราคม 2562 14.34 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
131
สวัสดีปีใหม่ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.11 น./อ่าน 300)
ข่าวประชาสัมพันธ์
132
ผลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.10 น./อ่าน 5110)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี2561
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.08 น./อ่าน 18)
134
โครงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.04 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
135
เข้าค่ายลูกเสือมัธยม ณ ค่ายรัศมีแคมป์ จ.สระบุรี ในวันที่ 10-12 ธ.ค. 61
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.02 น./อ่าน 448)
136
โรงเรียนวัดวารีวง สพป.ตรัง เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.59 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
137
จัดกิจกรรม 9 ศาสตร์พระราชา ทั้ง 5 ฐาน
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.55 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
138
ตรวจนับนักเรียนวัดคานหามและรับรองจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.54 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
139
พิธีถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า พระราชบิดาแห่งลูกเสือไทย
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.52 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
140
สารประชาสัมพันธ์ชาวคานหาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.51 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
141
ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายการจัดการศึกษากับโรงเรียนสารพัดช่าง จ.พระนครศรีอยุธยา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.49 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
142
สอบนักธรรม ณ โรงเรียนวัดจำปา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.47 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
143
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกรียติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวร
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.44 น./อ่าน 42)
144
สพป.อย.1 เกมส์ ปี 2561
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 23.04 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
145
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 16.03 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
146
ยินดีต้อนรับครูชาวต่างชาติจาก the Volunteer House.
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 16.02 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
147
คานหามเกมส์ 61
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 16.00 น./อ่าน 65)
148
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.56 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
149
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.54 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
150
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.52 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
151
าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและกองทุนสาธารณประโยชน์
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.51 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
152
ผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.44 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
อุทัยเกมส์ครั้งที่ 14
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 15.39 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
154
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 15.46 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 21.01 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
156
รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.09 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
157
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.04 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
158
โครงการสร้างขวัญกำลังใจข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2561
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.03 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
159
มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 11 กันยายน 2561 23.00 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
160
การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร และคณะครู เชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.58 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
161
โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.54 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
162
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.46 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
163
สารสัมพันธ์ชาวคานหาม เดือนสิงหาคม 2561
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.35 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
164
รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 11 กันยายน 2561 22.26 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
165
งานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 29 สิงหาคม 2561 22.26 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
166
วารสารสัมพันธ์ชาวคานหาม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
(วันที่ 05 สิงหาคม 2561 22.36 น./อ่าน 573)
ข่าวกิจกรรม
167
วารสารสัมพันธ์ชาวคานหาม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
(วันที่ 05 สิงหาคม 2561 22.26 น./อ่าน 504)
ข่าวกิจกรรม
168
จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยุงลายคานหาม ต้านภัยไข้เลือดออก
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.44 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
169
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.41 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
170
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.38 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
171
ถวายเทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.34 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
172
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.31 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
173
English for communication
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.20 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
174
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2561 22.17 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 23.52 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
176
ผู้อำนวยการเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์เขาร่วมประชุม ณ อบต.คานหาม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 23.50 น./อ่าน 417)
ข่าวกิจกรรม
177
โครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" รุ่นที่ 3
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 23.42 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
178
สารสัมพันธ์ชาวคานหาม ฉบับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 มิถุนายน 2561 22.51 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
179
กิจกรรมกวนข้าวทิพย์ประจำปี2561
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.36 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
180
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 09.34 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
181
รางวัลครูดีศรีอุทัย 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 00.20 น./อ่าน 629)
ข่าวกิจกรรม
182
โรงเรียนวัดคานหามขอแสดงความยินดีคุณครูที่ได้รับรางวัลในวันครู ประจำปี 2561
(วันที่ 29 มกราคม 2561 00.19 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
183
ศนศึกษาประจำปี 2560
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 08.41 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
184
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 14.18 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
185
การแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560 09.56 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
186
คุณครูที่ได้รับรางวัลในวันครู ประจำปี 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2560 11.08 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
187
ขอต้อนรับครูบรรจุใหม่ 2 ท่าน
(วันที่ 25 ธันวาคม 2559 13.53 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
188
โรงเรียนวัดคานหามได้จัดกิจกรรรม วันสมเด็จพะมหาธีรราชเจ้า ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 14.11 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
189
แปลอักษร จุดเทียนน้อมรำลึก ณ วันลอยกระทง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 10.30 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
190
โรงเรียนวัดคานหามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2559 13.47 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
191
ปวงพสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
(วันที่ 19 ตุลาคม 2559 10.32 น./อ่าน 1331)
ข่าวกิจกรรม
192
ศึกษาดูงาน 1 อาชีพ 1 โรงเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2559 09.41 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
193
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
(วันที่ 29 สิงหาคม 2559 14.59 น./อ่าน 429)
ข่าวประชาสัมพันธ์
194
ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วม
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 08.37 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 744)
ข่าวกิจกรรม
196
ขอเชิญร่วมงาน90ปีคานหามสัมพันธ์และสอยดาวเพื่อการศึกษา
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2559 10.52 น./อ่าน 675)
ข่าวประชาสัมพันธ์
197
งานกีฬา อนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 8
(วันที่ 18 เมษายน 2559 00.39 น./อ่าน 1230)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรม Bike for Dad
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 15.18 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
199
คุณอนันต์-คุณประชุม ศรีคะชินทร์ บริจาคเงินสร้างห้องสมุด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 14.58 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
200
กิจกรรมวันวชิราวุธ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 14.41 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรม Big Cleaning day
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 14.25 น./อ่าน 733)
ข่าวกิจกรรม
202
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิล์ด
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 13.40 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
203
เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มวชิรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 13.30 น./อ่าน 1460)
ข่าวกิจกรรม
204
ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชธาน ณ โรงเรียนหนองซ่อมตะเคียนงาม จ.นครราชศรีมา
(วันที่ 21 กันยายน 2558 08.55 น./อ่าน 759)
ข่าวกิจกรรม
205
งานเกษียณอายุราชการคุณครูบังอรรัตน์ อยู่สะอาด
(วันที่ 19 กันยายน 2558 20.15 น./อ่าน 189)
ข่าวประชาสัมพันธ์
206
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 10 กันยายน 2558 11.59 น./อ่าน 302)
ข่าวกิจกรรม
207
การเข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 10 กันยายน 2558 10.46 น./อ่าน 1741)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนวัดคานหาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
(วันที่ 10 กันยายน 2558 10.42 น./อ่าน 1692)
ข่าวกิจกรรม