ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดบ้านดาบ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวัดบ้านดาบจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการให้แก่ ผอ.วรศักดิ์ ภูเจริญและคุณครูวรางภรณ์ เนื่องจ
(วันที่ 23 กันยายน 2562 10.05 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
2
ตรวจเยี่ยมสนามติว O-net ณ โรงเรียนวัดบ้านดาบ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 15.08 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
3
ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สพป.ลบ.1 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 19.57 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
4
สภาเด็กฯตำบลโก่งธนูพัฒนาวัดในตำบลโก่งธนู
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 23.42 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม