ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.03 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและกิจกรรมเวียนเทียน
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 22.25 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 18.19 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
4
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 21.41 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในสถานศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2562 12.11 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 21.37 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดนิทรรศการ โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีพระบรมราชาภิเษก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 10.31 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 10.52 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม