ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เติมฝัน ปันใจ ให้น้อง
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 16.04 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
2
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.56 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2563
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.47 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
แบ่งปันเพื่อน้อง
(วันที่ 28 ธันวาคม 2563 15.37 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรม “วันดินโลก ๕ ธันวาคม”
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561 12.56 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม