ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 00.38 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 00.31 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 01 เมษายน 2564 00.28 น./อ่าน 79)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 02.09 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 12.44 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙)
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.18 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ค
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 20.28 น./อ่าน 90)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบ สปช.301/26 (ปี 2539)
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 20.21 น./อ่าน 93)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
(วันที่ 29 มกราคม 2563 12.16 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัครนักเรียน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 12.08 น./อ่าน 221)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 29 มกราคม 2563 11.26 น./อ่าน 51)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง