ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 02.09 น./อ่าน 27)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 12.44 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบสปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙)
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 15.18 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ค
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 20.28 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แบบ สปช.301/26 (ปี 2539)
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 20.21 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า
(วันที่ 29 มกราคม 2563 12.16 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 รับสมัครนักเรียน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 12.08 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช๓๐๑/๒๖ (๒๕๓๙) ปีงบประมาณ๒๕๖๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 29 มกราคม 2563 11.26 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง