ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านห้วยสาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการอบรมด้านสาธารณภัยให้กับนักเรียน
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 10.07 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 14.23 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
นายอำเภอโคกเจริญมอบทุนการศึกษาและจักรยาน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 12.50 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 07 สิงหาคม 2563 11.03 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 (กลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ)
(วันที่ 01 ตุลาคม 2558 13.47 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม