ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านศรีเมือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.33 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ศึกษาดูงาน DLTV
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 07.30 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.22 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
5
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 13.18 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
6
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.43 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.14 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
เปิดภาคเรียนสัปกาห์ที่ 2 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองมาพบปะนักเรียนตอนเช้าก่อนเข้าโรงเร
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
9
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 03 เมษายน 2562 11.34 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม