ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านศรีเมือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 07.30 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.22 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
3
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 13.18 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
4
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.43 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.14 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
6
เปิดภาคเรียนสัปกาห์ที่ 2 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองมาพบปะนักเรียนตอนเช้าก่อนเข้าโรงเร
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
7
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 03 เมษายน 2562 11.34 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม