ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านศรีเมือง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเมืองรับนมช่วงปิดเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 09.59 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียนโรงเรียนบ้านศรีเมือง รับเงินค่าอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2564
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 09.47 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
รับเงินค่าอาหารกลางวัน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 09.38 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมคาราวานบุญบริจาคของให้น้องๆโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 09.31 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
5
พี่ๆกลุ่มปันยิ้มร่วมบริจาคสิ่งของให้น้องๆ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 14.17 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 14.07 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรม คปภ. ตามโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยประจำปี 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.16 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
นักศึกษาร่ามบริจาคของให้น้องๆโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.12 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
นักศึกษาร่ามบริจาคของให้น้องๆโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.11 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
10
อบรม คปภ.
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.02 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
การตรวจเยี่ยม นิเทศการศึกษา ของ ก.ต.ป.น.
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
พัฒนาวิชาการ
(วันที่ 16 กันยายน 2563 10.04 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.33 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ศึกษาดูงาน DLTV
(วันที่ 01 สิงหาคม 2563 22.32 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 07.30 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.22 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
17
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 13.18 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
18
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.43 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
19
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.37 น./อ่าน 67)
20
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.33 น./อ่าน 43)
21
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 07.14 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
22
เปิดภาคเรียนสัปกาห์ที่ 2 คณะครูและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองมาพบปะนักเรียนตอนเช้าก่อนเข้าโรงเร
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.47 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
23
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.45 น./อ่าน 63)
24
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 10.40 น./อ่าน 54)
25
สัปดาห์แรกของลูกเสือ
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 10.38 น./อ่าน 34)
26
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนบ้านศรีเมือง
(วันที่ 03 เมษายน 2562 11.34 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม