ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.01 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.17 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
(วันที่ 19 กันยายน 2560 02.51 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน นักเรียนในท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี "อบจ.เกมส์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
(วันที่ 18 กันยายน 2560 07.30 น./อ่าน 816)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย ของสพป.ลบ.2
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 14.01 น./อ่าน 1118)
ข่าวกิจกรรม