ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
631230_กิจกรรมคริสมาสต์-ปีใหม่ 63
(วันที่ 03 มกราคม 2564 09.09 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
การประเมิน จากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.19 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 08 มีนาคม 2563 20.24 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
4
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (สมศ.)
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.02 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 21.01 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
6
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 21.17 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
7
การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม
(วันที่ 19 กันยายน 2560 02.51 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมวัย ของสพป.ลบ.2
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 14.01 น./อ่าน 1235)
ข่าวกิจกรรม