ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 213 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
(วันที่ 08 กันยายน 2562 22.59 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
2
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
(วันที่ 08 กันยายน 2562 22.37 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การประชุมทางไกลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 12.59 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
4
บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" ทรงพระเจริญ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.19 น./อ่าน 229)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
บทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 11.52 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
6
คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 353)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
เพลงสดุดีจอมราชา รัชกาลที่ ๑๐
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 23.19 น./อ่าน 148)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
อำลา อาลัย ป.6 รุ่น 40 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 11.20 น./อ่าน 70)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
แนะนำโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดย...คณะครู ป.6 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 11.13 น./อ่าน 62)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 เมษายน 2562 14.17 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม
11
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.6 ไทย
(วันที่ 04 เมษายน 2562 14.10 น./อ่าน 749)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
งานวิ่ง#ไชยแสงปาร์ตี้รันฟันคอนเสิร์ต 23 มีนาคม 2562
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 19.57 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
13
ประกาศ ประกาศ งานวิ่ง#ไชยแสงปาร์ตี้รันฟันคอนเสิร์ต
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 19.44 น./อ่าน 248)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โครงการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปลอดขยะ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2562 19.51 น./อ่าน 49)
วีดีทัศน์จาก Youtube
15
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2562 19.02 น./อ่าน 959)
ข่าวกิจกรรม
16
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2562 18.43 น./อ่าน 1278)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
บรรยากาศการสอบวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 21 มกราคม 2562 09.54 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
18
สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 21 มกราคม 2562 09.06 น./อ่าน 553)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 11.02 น./อ่าน 5010)
ข่าวกิจกรรม
20
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 10.26 น./อ่าน 299)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ทุกท่านคือ Hero ของคนไทย
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 14.53 น./อ่าน 222)
ข่าวกิจกรรม
22
เชิญชวนโรงเรียนบันทึกสื่อวีดิทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสัยง ร,ล และคำควบกล้ำ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08.47 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08.07 น./อ่าน 452)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย โรงเรียอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 22.02 น./อ่าน 476)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.59 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.55 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.52 น./อ่าน 358)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.51 น./อ่าน 867)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.48 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.43 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
31
การวางพานดอกไม้จันทน์แสดงความไว้อาลัย รัชกาลที่ ๙
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.41 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมเวียนเทียน ของ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.32 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมอาเซียนเดย์ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.30 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
34
การตรวจสุขภาพเด็กระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.23 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๒ สิงหาคม ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 20 มกราคม 2561 21.20 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
36
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 13 ธันวาคม 2560 01.35 น./อ่าน 605)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 06 ธันวาคม 2560 14.20 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
38
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชม.....รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 07.45 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
39
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 09.43 น./อ่าน 1089)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 09.36 น./อ่าน 655)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 01.13 น./อ่าน 347)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาศวันครู ครั้งที่ 62
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 01.48 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
การประกวดวาดภาพสดศิลปะเด็กมิชลิน ครั้งที่ 20 ปี 2560
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 01.42 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วม
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 01.04 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ขอความอนุเคาระห์ซื้อเสื้องานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 02.18 น./อ่าน 244)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 01.36 น./อ่าน 1726)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 10 ตุลาคม 2560 07.18 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
การแข่งขันคณิตศาตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6
(วันที่ 01 กันยายน 2560 04.49 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 สิงหาคม 2560 06.48 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 02.03 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 01.48 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 01.22 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
โครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2560 05.38 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
54
การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 01.22 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
55
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 03.19 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
56
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 02.06 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
57
รางวัลการสอบ NT ปี 2559 (คะแนนสูงสุด)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 01.44 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
58
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 02.17 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 02.09 น./อ่าน 259)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรรางกูร
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 08.53 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
พิธีมอบรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2559
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 08.17 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 07.51 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน (วันค่ายแตก)
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 07.31 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมพลังงานสัญจรจาก ปตท.
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 06.23 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
65
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 01.04 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดเรียงความ "ตำบลของหนู ปี 2560"
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 01.22 น./อ่าน 1379)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประชาสัมพันธ์โครงการ "แลคตาซอยรักแม่ 2560 เขียนด้วยมือ....สื่อถึงใจ"
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 00.55 น./อ่าน 652)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2560 04.30 น./อ่าน 1894)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
มุทิตาจิต เกษียณอายุข้าราชการครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 20 เมษายน 2560 21.51 น./อ่าน 2733)
ข่าวกิจกรรม
70
แผนการดำเนินงาน แนวทางการส่งเสริม DLIT ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ ปี 2560
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 23.08 น./อ่าน 468)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 18 มกราคม 2560 09.12 น./อ่าน 886)
ข่าวกิจกรรม
72
นักเรียน ป.๖ เรียน CAI เพื่อฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ป.๖
(วันที่ 12 มกราคม 2560 22.14 น./อ่าน 389)
วีดีทัศน์จาก Youtube
73
กิจกรรม ป.๔ ปี ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 12 มกราคม 2560 21.48 น./อ่าน 431)
วีดีทัศน์จาก Youtube
74
กีฬาสีประเพณี วันชิงชนะเลิศ ปี ๒๕๕๔
(วันที่ 12 มกราคม 2560 21.29 น./อ่าน 253)
วีดีทัศน์จาก Youtube
75
รายงานการประชุมข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
(วันที่ 04 มกราคม 2560 12.50 น./อ่าน 534)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
(วันที่ 06 ธันวาคม 2559 14.17 น./อ่าน 957)
ข่าวกิจกรรม
77
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 10.44 น./อ่าน 1541)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 07.41 น./อ่าน 12898)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
นานาชาติ ร่วมแสดงความอาลัย “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ”
(วันที่ 13 ตุลาคม 2559 21.00 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
80
แสดงความอาลัย “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศฯ” สวรรคต
(วันที่ 13 ตุลาคม 2559 20.50 น./อ่าน 336)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
โครงการคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 12 กันยายน 2559 10.04 น./อ่าน 660)
ข่าวกิจกรรม
82
โครงการคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม เทศน์มหาชาติ และมุฑิตาจิต) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 กันยายน 2559 10.00 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
83
โครงการคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม เทศน์มหาชาติ และมุฑิตาจิต) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 12 กันยายน 2559 09.57 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
84
โครงการคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม เทศน์มหาชาติ และมุฑิตาจิต) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 12 กันยายน 2559 09.53 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
85
โครงการคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายคุณธรรม เทศน์มหาชาติ และมุฑิตาจิต) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 12 กันยายน 2559 09.44 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
86
ทัศนศึกษา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 08 กันยายน 2559 09.08 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 08 กันยายน 2559 08.57 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
88
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 08 กันยายน 2559 08.04 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
89
เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย รวมใจอนุบาล 59
(วันที่ 07 กันยายน 2559 13.42 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมไมโล
(วันที่ 07 กันยายน 2559 13.25 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
91
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.58 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 กันยายน 2559 12.49 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
93
การแข่งขัน Science Show ระดับชาติ
(วันที่ 06 กันยายน 2559 13.40 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
94
การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์
(วันที่ 06 กันยายน 2559 13.35 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
95
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.56 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรม D.A.R.E. ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.36 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
97
การแข่งขัน Science Show ระดับภาค
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.21 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
98
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 06 กันยายน 2559 12.02 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 06 กันยายน 2559 11.58 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
100
โครงการสายสัมพันธ์บ้าน ชุมชน และโรงเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 06 กันยายน 2559 11.51 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day 2016)
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.20 น./อ่าน 1026)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.18 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
103
ค่าย ASEAN Camp Anubansingburi School
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.10 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
104
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 12.05 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
105
โครงการสายสัมพันธ์บ้าน ชุมชน และโรงเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 11.49 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
106
โครงการสายสัมพันธ์บ้าน ชุมชน และโรงเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 11.44 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
107
โครงการสายสัมพันธ์บ้าน ชุมชน และโรงเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 11.42 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
108
พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน (วันค่ายแตก)
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 11.38 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 10.51 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
110
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 10.47 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
111
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 10.20 น./อ่าน 530)
ข่าวกิจกรรม
112
เกียรติบัตรและรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 10.07 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
113
งานชุมนุมยุวกาชาด “เทิดไท้ราชินี 84 พรรษา”
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 09.57 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
114
โครงการสายสัมพันธ์บ้าน ชุมชน และโรงเรียน สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 14.04 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 13.06 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมวันแม่และหนูน้อยอาเซียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 12.49 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
117
ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2016 ภายใต้กิจกรรม "สนุกเล่น สนุกคิด"
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 10.59 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 10.34 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 10.04 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
120
ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึก
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 09.30 น./อ่าน 526)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
การประเมินการอ่าน การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 08.46 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
122
กิจกรรมไวตามิ้ลค์ สคูล ทัวร์ 2016
(วันที่ 11 สิงหาคม 2559 08.19 น./อ่าน 807)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมไหว้ครู ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 21.41 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
124
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 21.33 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
125
พิธีมอบป้ายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 09.24 น./อ่าน 1850)
ข่าวกิจกรรม
126
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.42 น./อ่าน 801)
ข่าวกิจกรรม
127
การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.27 น./อ่าน 526)
ข่าวกิจกรรม
128
ร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.21 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
129
กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day)
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 08.16 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
130
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 07.42 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
131
มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ กิจกรรมของฝ่ายปฐมวัย
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 13.58 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
132
มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 13.23 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
133
โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เนื่องในมหามงคลเฉลิมเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 10.04 น./อ่าน 625)
ข่าวกิจกรรม
134
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 10.11 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
135
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 09.49 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
136
รับรางวัลผู้พิชิต O-NET 58
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 09.42 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
137
กิจกรมมวันสงกรานต์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2559 08.54 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
138
กิจกรรมอำลาอาลัย ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 13.55 น./อ่าน 513)
ข่าวกิจกรรม
139
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 13.47 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
140
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 13.42 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
141
กิจกรรมวันมาฆบูชา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 13.20 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
142
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 13.02 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
143
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 12.45 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
144
พิธีสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 12.39 น./อ่าน 455)
ข่าวกิจกรรม
145
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 12.30 น./อ่าน 783)
ข่าวกิจกรรม
146
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 08.44 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
147
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 เมษายน 2559 14.22 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
148
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 26 เมษายน 2559 14.26 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
149
กิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 26 เมษายน 2559 13.08 น./อ่าน 297)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 18 เมษายน 2559 10.27 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
151
โรงเรียนอินทร์บุรี แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 18 เมษายน 2559 10.13 น./อ่าน 1023)
ข่าวกิจกรรม
152
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 18 เมษายน 2559 09.50 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
153
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยม
(วันที่ 18 เมษายน 2559 08.57 น./อ่าน 11300)
ข่าวกิจกรรม
154
โรงเรียนสิงห์บุรีแนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ี 1
(วันที่ 18 เมษายน 2559 08.46 น./อ่าน 1765)
ข่าวกิจกรรม
155
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 เมษายน 2559 15.00 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
156
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 เมษายน 2559 14.40 น./อ่าน 3262)
ข่าวกิจกรรม
157
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 เมษายน 2559 14.10 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
158
ห้างสรรพสินค้า ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 12 เมษายน 2559 13.57 น./อ่าน 922)
ข่าวกิจกรรม
159
ติวเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 เมษายน 2559 12.56 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
160
ประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนจ์ผ่านระบบทางไกล DLTV "การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 12 เมษายน 2559 12.30 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
161
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 12 เมษายน 2559 12.02 น./อ่าน 283)
ข่าวกิจกรรม
162
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 12 เมษายน 2559 10.55 น./อ่าน 528)
ข่าวกิจกรรม
163
พิธีแสดงมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 เมษายน 2559 14.00 น./อ่าน 1293)
ข่าวกิจกรรม
164
นิทรรศการการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในงานมหกรรมงานวิชาการ “วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ”
(วันที่ 05 เมษายน 2559 10.55 น./อ่าน 1095)
ข่าวกิจกรรม
165
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 05 เมษายน 2559 10.28 น./อ่าน 868)
ข่าวกิจกรรม
166
กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 14.04 น./อ่าน 402)
ข่าวกิจกรรม
167
กิจกรรมค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 25588
(วันที่ 21 สิงหาคม 2558 13.30 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
168
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2558 07.59 น./อ่าน 602)
ข่าวประชาสัมพันธ์
169
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 09.23 น./อ่าน 582)
ข่าวประชาสัมพันธ์
170
พิธีถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 09.09 น./อ่าน 1440)
ข่าวกิจกรรม
171
นิทรรศการวันอาเซียน ปี 2558
(วันที่ 10 สิงหาคม 2558 09.46 น./อ่าน 1665)
ข่าวกิจกรรม
172
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 สิงหาคม 2558 09.00 น./อ่าน 983)
ข่าวกิจกรรม
173
กิจกรรมค่ายพระ ครู ผู้ปกครอง สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 16.21 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
174
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 15.19 น./อ่าน 310)
ข่าวกิจกรรม
175
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 15.01 น./อ่าน 1903)
ข่าวกิจกรรม
176
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 14.47 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
177
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 14.36 น./อ่าน 693)
ข่าวกิจกรรม
178
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 13.57 น./อ่าน 1231)
ข่าวกิจกรรม
179
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 13.50 น./อ่าน 997)
ข่าวกิจกรรม
180
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 07 สิงหาคม 2558 13.17 น./อ่าน 722)
ข่าวกิจกรรม
181
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 15.31 น./อ่าน 1356)
ข่าวกิจกรรม
182
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 15.00 น./อ่าน 760)
ข่าวกิจกรรม
183
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 14.11 น./อ่าน 1545)
ข่าวกิจกรรม
184
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 13.56 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
185
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 15.19 น./อ่าน 1022)
ข่าวกิจกรรม
186
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 15.04 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
187
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 14.54 น./อ่าน 789)
ข่าวกิจกรรม
188
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 10.41 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
189
เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2558 10.18 น./อ่าน 348)
ข่าวประชาสัมพันธ์
190
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 15.08 น./อ่าน 2554)
ข่าวกิจกรรม
191
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 14.55 น./อ่าน 347)
ข่าวกิจกรรม
192
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 10.28 น./อ่าน 482)
ข่าวกิจกรรม
193
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" (Challenge Day) 2558
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 10.14 น./อ่าน 493)
ข่าวกิจกรรม
194
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2558 08.49 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
195
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( ติวสอบ O-NET )
(วันที่ 26 มกราคม 2558 13.31 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
196
กิจกรรมวันอาเซียนเดย์ (Asean Day)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2557 09.35 น./อ่าน 5339)
ข่าวกิจกรรม
197
การจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ผลงาน Best Practice
(วันที่ 15 สิงหาคม 2557 13.08 น./อ่าน 2001)
ข่าวกิจกรรม
198
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2557 15.22 น./อ่าน 1116)
ข่าวกิจกรรม
199
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
(วันที่ 13 สิงหาคม 2557 11.00 น./อ่าน 812)
ข่าวกิจกรรม
200
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 10.41 น./อ่าน 4219)
ข่าวกิจกรรม
201
กิจกรรมไมโล
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 15.09 น./อ่าน 1073)
ข่าวกิจกรรม
202
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 13.41 น./อ่าน 2766)
ข่าวกิจกรรม
203
กิจกรรมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 13.29 น./อ่าน 2330)
ข่าวกิจกรรม
204
กิจกรรมพิธีประจำหมู่ยุวกาชาดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 12.39 น./อ่าน 2275)
ข่าวกิจกรรม
205
กิจกรรม “วอลล์ โอวัลติน”
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 08.56 น./อ่าน 1348)
ข่าวกิจกรรม
206
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2557
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 15.58 น./อ่าน 2302)
ข่าวกิจกรรม
207
กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 14.53 น./อ่าน 948)
ข่าวกิจกรรม
208
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 13.51 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
209
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 10.58 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
210
กีฬาสำหรับมวลชน แชลเลนจ์เดย์
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 16.21 น./อ่าน 615)
ข่าวกิจกรรม
211
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 27 มิถุนายน 2557 11.09 น./อ่าน 4148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
212
นวัตกรรม แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 15.17 น./อ่าน 6578)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
213
งานวิจัยของ นางสาวรุ่งนภา ตระกูลพัว คศ.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
(วันที่ 18 ธันวาคม 2556 14.13 น./อ่าน 988)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ