ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสิงห์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จิตอาสา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 136)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วิถีพุทธ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.15 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
MOU
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.12 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 12.42 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.47 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม ทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.40 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรม ไหว้ครู 2560
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.35 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
8
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560 อ.ค่ายบางระจัน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.30 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรม "งานกินปลาสิงห์บุรี"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.23 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรม "สิงห์สัมพันธ์ 60"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรม "Open House 60"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.51 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ"สัปดาห์วันมาฆบูชา" ณ วัดสิงห์สุทธาวาส
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรม "สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.28 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรม "กีฬาสามัคคี ปีใหม่ วันเด็ก"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.19 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
16
วารสารสิงห์สัมพันธ์สาร ๓
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 23.08 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 23.06 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
18
วารสารสิงห์สัมพันธ์สาร ๒
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 22.59 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
19
สิงห์สัมพันธ์สาร ฉบับที่ ๓
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 22.02 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 21.43 น./อ่าน 1468)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วารสารสิงห์สัมพันธ์สาร ๒
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 16.08 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
7 มิ.ย. 2559 ร่วมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก 2559"
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 12.02 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรม "สิงห์สัมพันธ์ 59"
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 14.35 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
24
ความภาคภูมิใจของเรา โรงเรียนวัดสิงห์
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 14.23 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 19.04 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เมื่อ 12 ก.พ. 2559 ร.ร.วัดสิงห์ จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน OPEN HOUSE
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 19.53 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
27
รร.วัดสิงห์ จัดกิจกรรม "สดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน"
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 13.22 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
28
"สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน" ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 13.12 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
29
รร.วัดสิงห์ ร่วมกิจกรรมวันครูของจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพระนอนจักรสีห์
(วันที่ 24 มกราคม 2559 13.47 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนวัดสิงห์ รับรางวัล (Best Practice) ระดับดีเด่น
(วันที่ 20 มกราคม 2559 13.23 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กีฬาสามัคคีปีใหม่วันเด็ก
(วันที่ 18 มกราคม 2559 22.55 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมของโรงเรียนวัดสิงห์ "เฉลิมฉลองสู่ประชาคมอาเซียน"
(วันที่ 18 มกราคม 2559 14.11 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมของโรงเรียนวัดสิงห์ การพัฒนาคุณธรรม
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.59 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัดสิงห์
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.39 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
35
วารสารประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.18 น./อ่าน 831)
ข่าวกิจกรรม
36
วารสารประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.01 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์