ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดสิงห์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จิตอาสา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.18 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วิถีพุทธ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.15 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
MOU
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 10.12 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
เชิญทุกท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 ตุลาคม 2560 12.42 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.47 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรม ทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.40 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรม ไหว้ครู 2560
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.35 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
8
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560 อ.ค่ายบางระจัน
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.30 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรม "งานกินปลาสิงห์บุรี"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.23 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรม "สิงห์สัมพันธ์ 60"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.56 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรม "Open House 60"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.51 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ"สัปดาห์วันมาฆบูชา" ณ วัดสิงห์สุทธาวาส
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรม "สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.28 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรม "กีฬาสามัคคี ปีใหม่ วันเด็ก"
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 13.19 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
16
วารสารสิงห์สัมพันธ์สาร ๓
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 23.08 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
17
ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 23.06 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
18
วารสารสิงห์สัมพันธ์สาร ๒
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 22.59 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
19
สิงห์สัมพันธ์สาร ฉบับที่ ๓
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 22.02 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศ การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559 21.43 น./อ่าน 1352)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วารสารสิงห์สัมพันธ์สาร ๒
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 16.08 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
7 มิ.ย. 2559 ร่วมปลูกต้นไม้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก 2559"
(วันที่ 07 มิถุนายน 2559 12.02 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรม "สิงห์สัมพันธ์ 59"
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 14.35 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
24
ความภาคภูมิใจของเรา โรงเรียนวัดสิงห์
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 14.23 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
25
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 19.04 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เมื่อ 12 ก.พ. 2559 ร.ร.วัดสิงห์ จัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน OPEN HOUSE
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 19.53 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
27
รร.วัดสิงห์ จัดกิจกรรม "สดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน"
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 13.22 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
28
"สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรชนชาวบ้านบางระจัน" ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 13.12 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
29
รร.วัดสิงห์ ร่วมกิจกรรมวันครูของจังหวัดสิงห์บุรี ณ วัดพระนอนจักรสีห์
(วันที่ 24 มกราคม 2559 13.47 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนวัดสิงห์ รับรางวัล (Best Practice) ระดับดีเด่น
(วันที่ 20 มกราคม 2559 13.23 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
กีฬาสามัคคีปีใหม่วันเด็ก
(วันที่ 18 มกราคม 2559 22.55 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมของโรงเรียนวัดสิงห์ "เฉลิมฉลองสู่ประชาคมอาเซียน"
(วันที่ 18 มกราคม 2559 14.11 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมของโรงเรียนวัดสิงห์ การพัฒนาคุณธรรม
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.59 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนวัดสิงห์
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.39 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
35
วารสารประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.18 น./อ่าน 748)
ข่าวกิจกรรม
36
วารสารประชาสัมพันธ์
(วันที่ 18 มกราคม 2559 13.01 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์