ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดดอนเจดีย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมถวายความอาลัย
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 09.40 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
2
การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 09.48 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
มอบกระติกน้ำให้นักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2559 09.11 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
4
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 14.56 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมละเวลาเรียน เพิ่มความรู้
(วันที่ 30 มกราคม 2559 13.44 น./อ่าน 408)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 13.21 น./อ่าน 288)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 09.21 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สพฐ.ติดตามประเมินผลโครงการอาหาร โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
(วันที่ 30 มกราคม 2558 11.27 น./อ่าน 454)
ข่าวประชาสัมพันธ์