ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2563
(วันที่ 20 ตุลาคม 2563 12.24 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 23 กันยายน 2563 17.13 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 23 กันยายน 2563 17.03 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 23 กันยายน 2563 16.40 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
โรงเรียนวัดโพธิ์งามมอบเงินฯ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 08.36 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
111
(วันที่ 19 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูรดล ฤทธิมาลี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดชัยนาท
(วันที่ 09 กันยายน 2563 10.17 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.58 น./อ่าน 110)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 08.54 น./อ่าน 109)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
o28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.37 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O34เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.00 น./อ่าน 102)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชาอบ
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.29 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 14.22 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O33 เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.51 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.19 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O25นโยบายการบริหารงานบุคคล
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 15.17 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.29 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแลัความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.27 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.25 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.22 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.20 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 09.30 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.12 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.43 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม