ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 15.46 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
คู่มือการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 14.01 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.29 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.38 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 19.39 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560 โรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 27 มกราคม 2560 15.49 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านหนองต่อจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 14.14 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
9
ประกาศผลสอบครูพี่เลี้งเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 16.49 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 15.45 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ประกาศผลสอบพนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 16.37 น./อ่าน 396)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 15.18 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.58 น./อ่าน 144)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.52 น./อ่าน 403)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 14.02 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.57 น./อ่าน 23)
17
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 13.50 น./อ่าน 24)
18
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 24 มิถุนายน 2559
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 12.41 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
19
วันนี้19 พ.ค.59 เนื่องในวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชา ครูได้พานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดราษฎร์บำรุง ได
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 21.18 น./อ่าน 767)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเด็กที่โรงเรียนบ้านหนองต่อ
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2557 08.07 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม