ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดโป่งมงคล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 15.10 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
2
แจ้งปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 15.08 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เรียนรู้การพัฒนาตนเอง
(วันที่ 16 เมษายน 2563 16.52 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
4
การอบรมออนไลย์
(วันที่ 16 เมษายน 2563 02.01 น./อ่าน 373)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
แนะนำโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.51 น./อ่าน 30)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
กิจกรรมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.33 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดการศึกษาแนวสะเต็ม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 02.51 น./อ่าน 103)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.16 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
9
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.05 น./อ่าน 112)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.48 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปฐมวัย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.36 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
การกำหนดการกำหนดมาตรฐานและการประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.31 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
การดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.14 น./อ่าน 102)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 3RS
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.02 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
กิจกรรมนักเรียนครู ปี2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.56 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
กิจกรรมนักเรียนครูปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.54 น./อ่าน 37)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
ผลการทักษะประจำปี 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.38 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.16 น./อ่าน 28)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.00 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
บริหารจัดจัดการ โดยใช้ อริยสัจ 4
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 17.41 น./อ่าน 88)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
22
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 00.28 น./อ่าน 113)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 เมษายน 2562 23.45 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
24
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 เมษายน 2562 02.48 น./อ่าน 349)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันดินโลก
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.45 น./อ่าน 608)
ข่าวกิจกรรม
26
ทีมเพื่อนคุณครูเนติมา ประสิทธิพร มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.32 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
27
ทีมเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 มาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.06 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
28
สำนักงาน กศน. สระบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.59 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.20 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
30
ทีมงานรถซิ่งและคณะมาบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 13.54 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
31
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 12.55 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรม Big Cleaning day เเละ ปฐมนิเทศเทอม 2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมขยายผลโรงเรียนสุจริต-คุณธรรม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 16.33 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.34 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 18.24 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
36
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.51 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.47 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 16.45 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมชวนน้องสร้างสรรค์ปันน้ำใจสู่สังคม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 17.06 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
40
ช่างตัดผมเเละคณะเเพทย์จากไต้หวันมาทำกิจกรรม จิตอาสาให้กับ นร.รร.วัดโป่งมงคล
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 16.17 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 15.46 น./อ่าน 176)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น./อ่าน 1210)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
พัฒนาต่อไปเพื่อเด็ก.รร.ปค.
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 23.45 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
รร.วัดโป่งมงคล ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 16.55 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
45
ประชุมระดมทรัพยากร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 15.53 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.59 น./อ่าน 1888)
ข่าวกิจกรรม
47
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.51 น./อ่าน 297)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 16 เมษายน 2561 22.53 น./อ่าน 89)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
ทดสอบระบบการนำ Google From
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.51 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรม
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.37 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
51
สรุปกิจกรรม ป.ค.
(วันที่ 12 เมษายน 2561 15.38 น./อ่าน 52)
วีดีทัศน์จาก Youtube
52
กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร
(วันที่ 11 เมษายน 2561 06.30 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชาสัมพันธ์ facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 04 เมษายน 2561 13.19 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
54
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 01 เมษายน 2561 10.24 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 13.02 น./อ่าน 418)
ข่าวกิจกรรม
56
ระบบพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ (TEPE Online)
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 15.45 น./อ่าน 372)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 09.45 น./อ่าน 965)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 14.18 น./อ่าน 264)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
มาตรการป้องกันภัย
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 12.42 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
60
อบรมในหัวข้อนวัตกรรมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 11.38 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
61
อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา:การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 08.43 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
62
งานกีฬานักเรียนสหศึกษาเมืองใหม่
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
63
การจัดกิจกรรมการเรียนสอน
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
64
มาครับมาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 10.14 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.35 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
67
การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน(ข้อสอบกลาง)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 12.12 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
68
รวมแบบทดสอบ-แบบฝึกหัด ตั้งแต่ อนุบาล ถึง ม.6
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.48 น./อ่าน 812)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
PLC อย่างไร ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ อ่านออก เขียนได้ 100%
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.37 น./อ่าน 6547)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
70
PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.27 น./อ่าน 920)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
71
การดำเนินงานนโยบายอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 08.50 น./อ่าน 1582)
ข่าวกิจกรรม
72
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ.
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.30 น./อ่าน 108)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
จัดซื้อจัดจ้าง(กรมชลประทาน)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.20 น./อ่าน 944)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้า(PEA)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 135)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.02 น./อ่าน 218)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
76
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13.57 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
77
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณิต อังกฤษ(แบบฝึกทักษะ)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.27 น./อ่าน 336)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
78
รวมข้อสอบ NT
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14.14 น./อ่าน 497)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
79
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13.28 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
80
น้องอิ่มจากพี่ คณะครู-นักเรียน กศน.ห้วยขวาง
(วันที่ 22 มกราคม 2561 16.05 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2561 13.33 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
82
การจัดสอบวัดและประเมินผลการอ่าน-เขียนตามแนว PISA
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.38 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 15 มกราคม 2561 12.41 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
(วันที่ 09 มกราคม 2561 11.57 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
85
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(วันที่ 09 มกราคม 2561 10.19 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
วิดีทัศย์กิจกรรมวันคริสต์มาสปีใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.34 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
87
สรุปกิจกรรมปีจำปี 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.51 น./อ่าน 326)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
การศึกษาโดยใช้ DLTV
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.55 น./อ่าน 205)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
90
สือการเรียนรู้ออนไลย์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.38 น./อ่าน 261)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
91
รวมข้อสอบ O-NET
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.25 น./อ่าน 411)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
92
ภาพการดำเนินกิจกรรมของท่านผู้อำนวยการ บุญสม ปัญญาเหลือ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.48 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
93
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.36 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
สรุปงานโรงเรยน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.28 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
สังคมแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.16 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในกิจรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.56 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
97
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนวัดโป่งมงคล)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.53 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560-2563 (โรงเรียนวัดโป่งมงคล)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.24 น./อ่าน 14262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
facebook ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.21 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
Facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 07.34 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
เตรียนสอบ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 09.52 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ทดสอบ
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 11.56 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103