ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดโป่งมงคล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เรียนรู้การพัฒนาตนเอง
(วันที่ 16 เมษายน 2563 16.52 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
2
การอบรมออนไลย์
(วันที่ 16 เมษายน 2563 02.01 น./อ่าน 211)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แนะนำโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.51 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
กิจกรรมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.33 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดการศึกษาแนวสะเต็ม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 02.51 น./อ่าน 82)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.16 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
7
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.05 น./อ่าน 98)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.48 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปฐมวัย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.36 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
การกำหนดการกำหนดมาตรฐานและการประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.31 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
การดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.14 น./อ่าน 85)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 3RS
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.02 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
กิจกรรมนักเรียนครู ปี2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.56 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
กิจกรรมนักเรียนครูปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.54 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ผลการทักษะประจำปี 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.38 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.16 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.00 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
บริหารจัดจัดการ โดยใช้ อริยสัจ 4
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 17.41 น./อ่าน 71)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
20
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 00.28 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 เมษายน 2562 23.45 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
22
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 เมษายน 2562 02.48 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมวันดินโลก
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.45 น./อ่าน 499)
ข่าวกิจกรรม
24
ทีมเพื่อนคุณครูเนติมา ประสิทธิพร มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.32 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
25
ทีมเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 มาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.06 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
26
สำนักงาน กศน. สระบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.59 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.20 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
28
ทีมงานรถซิ่งและคณะมาบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 13.54 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
29
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 12.55 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรม Big Cleaning day เเละ ปฐมนิเทศเทอม 2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.06 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมขยายผลโรงเรียนสุจริต-คุณธรรม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 16.33 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.34 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 18.24 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.51 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.47 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 16.45 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมชวนน้องสร้างสรรค์ปันน้ำใจสู่สังคม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 17.06 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
38
ช่างตัดผมเเละคณะเเพทย์จากไต้หวันมาทำกิจกรรม จิตอาสาให้กับ นร.รร.วัดโป่งมงคล
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 16.17 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 15.46 น./อ่าน 163)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น./อ่าน 1165)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
พัฒนาต่อไปเพื่อเด็ก.รร.ปค.
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 23.45 น./อ่าน 50)
วีดีทัศน์จาก Youtube
42
รร.วัดโป่งมงคล ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 16.55 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
43
ประชุมระดมทรัพยากร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 15.53 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.59 น./อ่าน 1663)
ข่าวกิจกรรม
45
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.51 น./อ่าน 235)
วีดีทัศน์จาก Youtube
46
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 16 เมษายน 2561 22.53 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
47
ทดสอบระบบการนำ Google From
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.51 น./อ่าน 332)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรม
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.37 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
สรุปกิจกรรม ป.ค.
(วันที่ 12 เมษายน 2561 15.38 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
50
กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร
(วันที่ 11 เมษายน 2561 06.30 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชาสัมพันธ์ facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 04 เมษายน 2561 13.19 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
52
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 01 เมษายน 2561 10.24 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 13.02 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
54
ระบบพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ (TEPE Online)
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 15.45 น./อ่าน 351)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 09.45 น./อ่าน 945)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 14.18 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
มาตรการป้องกันภัย
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 12.42 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
58
อบรมในหัวข้อนวัตกรรมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 11.38 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
59
อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา:การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 08.43 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
60
งานกีฬานักเรียนสหศึกษาเมืองใหม่
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
61
การจัดกิจกรรมการเรียนสอน
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
62
มาครับมาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 10.14 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.35 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
64
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
65
การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน(ข้อสอบกลาง)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 12.12 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
66
รวมแบบทดสอบ-แบบฝึกหัด ตั้งแต่ อนุบาล ถึง ม.6
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.48 น./อ่าน 799)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
67
PLC อย่างไร ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ อ่านออก เขียนได้ 100%
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.37 น./อ่าน 6109)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
68
PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.27 น./อ่าน 875)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
69
การดำเนินงานนโยบายอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 08.50 น./อ่าน 1515)
ข่าวกิจกรรม
70
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ.
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.30 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
จัดซื้อจัดจ้าง(กรมชลประทาน)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.20 น./อ่าน 925)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้า(PEA)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 124)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.02 น./อ่าน 209)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
74
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13.57 น./อ่าน 80)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
75
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณิต อังกฤษ(แบบฝึกทักษะ)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.27 น./อ่าน 320)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
76
รวมข้อสอบ NT
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14.14 น./อ่าน 484)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
77
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13.28 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
78
น้องอิ่มจากพี่ คณะครู-นักเรียน กศน.ห้วยขวาง
(วันที่ 22 มกราคม 2561 16.05 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2561 13.33 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
80
การจัดสอบวัดและประเมินผลการอ่าน-เขียนตามแนว PISA
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.38 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 15 มกราคม 2561 12.41 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
(วันที่ 09 มกราคม 2561 11.57 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
83
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(วันที่ 09 มกราคม 2561 10.19 น./อ่าน 261)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
วิดีทัศย์กิจกรรมวันคริสต์มาสปีใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.34 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
85
สรุปกิจกรรมปีจำปี 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.51 น./อ่าน 314)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
การศึกษาโดยใช้ DLTV
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.55 น./อ่าน 197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
88
สือการเรียนรู้ออนไลย์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.38 น./อ่าน 248)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
89
รวมข้อสอบ O-NET
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.25 น./อ่าน 398)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
90
ภาพการดำเนินกิจกรรมของท่านผู้อำนวยการ บุญสม ปัญญาเหลือ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.48 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.36 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
สรุปงานโรงเรยน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.28 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
สังคมแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.16 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในกิจรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.56 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
95
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนวัดโป่งมงคล)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.53 น./อ่าน 224)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560-2563 (โรงเรียนวัดโป่งมงคล)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.24 น./อ่าน 14120)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
facebook ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.21 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
Facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 07.34 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
เตรียนสอบ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 09.52 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
ทดสอบ
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 11.56 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101