ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดโป่งมงคล


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แนะนำโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.51 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
กิจกรรมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.33 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
การจัดการศึกษาแนวสะเต็ม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 02.51 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.16 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
5
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 20.05 น./อ่าน 69)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.48 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปฐมวัย
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.36 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การกำหนดการกำหนดมาตรฐานและการประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.31 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
การดำเนินโครงการสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.14 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 3RS
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 19.02 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
กิจกรรมนักเรียนครู ปี2562
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.56 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
กิจกรรมนักเรียนครูปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.54 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ผลการทักษะประจำปี 2561
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.38 น./อ่าน 9)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.16 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียน
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 18.00 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
บริหารจัดจัดการ โดยใช้ อริยสัจ 4
(วันที่ 15 สิงหาคม 2562 17.41 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 15.24 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
18
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
(วันที่ 04 พฤษภาคม 2562 00.28 น./อ่าน 77)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 04 เมษายน 2562 23.45 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
20
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 02 เมษายน 2562 02.48 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันดินโลก
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.45 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
22
ทีมเพื่อนคุณครูเนติมา ประสิทธิพร มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.32 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
23
ทีมเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 มาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 15.06 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
24
สำนักงาน กศน. สระบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.59 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันลอยกระทง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 14.20 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
26
ทีมงานรถซิ่งและคณะมาบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียน
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 13.54 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 05 ธันวาคม 2561 12.55 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรม Big Cleaning day เเละ ปฐมนิเทศเทอม 2
(วันที่ 04 ธันวาคม 2561 10.06 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมขยายผลโรงเรียนสุจริต-คุณธรรม
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 16.33 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.34 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 18.24 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.51 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 17.47 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
(วันที่ 01 ธันวาคม 2561 16.45 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมชวนน้องสร้างสรรค์ปันน้ำใจสู่สังคม
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 17.06 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
36
ช่างตัดผมเเละคณะเเพทย์จากไต้หวันมาทำกิจกรรม จิตอาสาให้กับ นร.รร.วัดโป่งมงคล
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 16.17 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 15.46 น./อ่าน 139)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น./อ่าน 1029)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
พัฒนาต่อไปเพื่อเด็ก.รร.ปค.
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 23.45 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
40
รร.วัดโป่งมงคล ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 16.55 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
41
ประชุมระดมทรัพยากร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 15.53 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.59 น./อ่าน 946)
ข่าวกิจกรรม
43
การนำวีดีโอยูทูปลงเว็บโรงเรียนใน EMIS
(วันที่ 17 เมษายน 2561 13.51 น./อ่าน 106)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 16 เมษายน 2561 22.53 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
45
ทดสอบระบบการนำ Google From
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.51 น./อ่าน 311)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรม
(วันที่ 12 เมษายน 2561 16.37 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
47
สรุปกิจกรรม ป.ค.
(วันที่ 12 เมษายน 2561 15.38 น./อ่าน 26)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
กิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร
(วันที่ 11 เมษายน 2561 06.30 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชาสัมพันธ์ facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 04 เมษายน 2561 13.19 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
50
บาสโลบโรงวัดโป่งมงคล
(วันที่ 01 เมษายน 2561 10.24 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 13.02 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
52
ระบบพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ (TEPE Online)
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 15.45 น./อ่าน 316)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 09.45 น./อ่าน 860)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 14.18 น./อ่าน 225)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
มาตรการป้องกันภัย
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 12.42 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
56
อบรมในหัวข้อนวัตกรรมในการบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์
(วันที่ 22 มีนาคม 2561 11.38 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
57
อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา:การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
(วันที่ 20 มีนาคม 2561 08.43 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
58
งานกีฬานักเรียนสหศึกษาเมืองใหม่
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 13.40 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
59
การจัดกิจกรรมการเรียนสอน
(วันที่ 14 มีนาคม 2561 11.44 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
60
มาครับมาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2561 10.14 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.35 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
62
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.1
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 10.54 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
63
การทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน(ข้อสอบกลาง)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 12.12 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
64
รวมแบบทดสอบ-แบบฝึกหัด ตั้งแต่ อนุบาล ถึง ม.6
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 14.48 น./อ่าน 730)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
65
PLC อย่างไร ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ อ่านออก เขียนได้ 100%
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.37 น./อ่าน 4831)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
66
PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.27 น./อ่าน 729)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
67
การดำเนินงานนโยบายอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 08.50 น./อ่าน 1314)
ข่าวกิจกรรม
68
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ.
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.30 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
จัดซื้อจัดจ้าง(กรมชลประทาน)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.20 น./อ่าน 867)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้า(PEA)
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น./อ่าน 99)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.02 น./อ่าน 173)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13.57 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
73
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณิต อังกฤษ(แบบฝึกทักษะ)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 14.27 น./อ่าน 298)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
74
รวมข้อสอบ NT
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 14.14 น./อ่าน 444)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 13.28 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
76
น้องอิ่มจากพี่ คณะครู-นักเรียน กศน.ห้วยขวาง
(วันที่ 22 มกราคม 2561 16.05 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2561 13.33 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
78
การจัดสอบวัดและประเมินผลการอ่าน-เขียนตามแนว PISA
(วันที่ 17 มกราคม 2561 11.38 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 15 มกราคม 2561 12.41 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
80
กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย
(วันที่ 09 มกราคม 2561 11.57 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
81
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
(วันที่ 09 มกราคม 2561 10.19 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
วิดีทัศย์กิจกรรมวันคริสต์มาสปีใหม่
(วันที่ 05 มกราคม 2561 10.34 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
83
สรุปกิจกรรมปีจำปี 2560
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.51 น./อ่าน 281)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 03 มกราคม 2561 13.34 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
การศึกษาโดยใช้ DLTV
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.55 น./อ่าน 174)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
86
สือการเรียนรู้ออนไลย์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.38 น./อ่าน 219)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
87
รวมข้อสอบ O-NET
(วันที่ 22 ธันวาคม 2560 03.25 น./อ่าน 375)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
88
ภาพการดำเนินกิจกรรมของท่านผู้อำนวยการ บุญสม ปัญญาเหลือ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.48 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.36 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
สรุปงานโรงเรยน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.28 น./อ่าน 270)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
สังคมแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 21 ธันวาคม 2560 10.16 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
ภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในกิจรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.56 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
93
แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (โรงเรียนวัดโป่งมงคล)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.53 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560-2563 (โรงเรียนวัดโป่งมงคล)
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.24 น./อ่าน 13385)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
facebook ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 08.21 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
Facebook โรงเรียนวัดโป่งมงคล
(วันที่ 19 ธันวาคม 2560 07.34 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
เตรียนสอบ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 09.52 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
ทดสอบ
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 11.56 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99