ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเตาปูน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.19 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
2
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 15.13 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 14.47 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
4
แนะนำโรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.48 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.41 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
(วันที่ 11 ตุลาคม 2562 11.33 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
7
QR - Code SAR 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนครับ ทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานครับ
(วันที่ 30 เมษายน 2561 12.17 น./อ่าน 222)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 11.54 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
9
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 09.30 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง (ผอ.สพป.สระบุรี2) ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 11.51 น./อ่าน 723)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมนิทรรศการ เปิดรั้วบ้าน ประสานใจ อุ่นไอรัก เตาปูน 4.0
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 11.40 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 11.33 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนวัดเตาปูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Open House"
(วันที่ 09 มีนาคม 2561 15.29 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 15.27 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 15.23 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
16
นักเรียนวงดนตรีเตาปูนจูเนียร์ นำเสนอโครงงานคุณธรรม ดนตรีคู่ชีวิต และร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต (นักเรีย
(วันที่ 30 มกราคม 2561 14.21 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนวัดเตาปูนได้รับคัดเลือกเป็น หน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
(วันที่ 29 มกราคม 2561 09.53 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
คณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 29 มกราคม 2561 09.14 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
19
คำขวัญ และ สาร เนื่องโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ.
(วันที่ 10 มกราคม 2561 08.58 น./อ่าน 1947)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
พระราโชวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเ
(วันที่ 10 มกราคม 2561 08.51 น./อ่าน 164)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
(วันที่ 08 มกราคม 2561 17.58 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้าเหรียญรางวัล..การแข่งงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางฯประจำปี 2560
(วันที่ 08 มกราคม 2561 09.10 น./อ่าน 271)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
รางวัลยกย่องชมเชยแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเหรียญทอง
(วันที่ 05 มกราคม 2561 22.57 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2 ประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ระดับภาคกลางฯ
(วันที่ 05 มกราคม 2561 22.51 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2 ประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-6 ระดับภาคกลางฯ
(วันที่ 05 มกราคม 2561 22.07 น./อ่าน 113)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2560 01.47 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
วงดุริยางค์โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมเปิดงานกีฬาสี บริษัทไทยอะคลีริกไฟเบอร์ จำกัด
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 10.37 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดพิธีราชสดุดี เนื่องใน ?วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า?ปี 2560
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 16.55 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
29
โรงเรียนวัดป่าไผ่ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 05.53 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดประชุมผู้ปกครอง เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 03.48 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 03.40 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้ารางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประสานเสียง ป. 1 - 6 สพป.สระบุรี 2 ปี 2560
(วันที่ 06 ตุลาคม 2560 04.17 น./อ่าน 79)
วีดีทัศน์จาก Youtube
33
โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและตะวันออก ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 06 ตุลาคม 2560 03.43 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
QR-Code แนะนำโรงเรียนวัดเตาปูน (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) มูลนิธิยุวสถิรคุณ และ สพฐ. อัพเดตล่าสุด
(วันที่ 14 กันยายน 2560 14.00 น./อ่าน 264)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
โรงเรียนวัดเตาปูนนำเสนอผลงานไปจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 12 กันยายน 2560 05.53 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงงงานคุณธรรม หนูจ๋า...เงียบๆ หน่อย โรงเรียนวัดเตาปูน นำเสนอที่โรงแรมเอวาน่า
(วันที่ 05 กันยายน 2560 02.15 น./อ่าน 2964)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมการอัพโหลดข่าวและภาพกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 02.11 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
โรงเรียนวัดเตาปูนต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะนิเทศอาสา โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 04.40 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 04.32 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดนิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่โรงแรมสระบุรีอินน์
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 04.21 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
41
ร.ร.วัดเตาปูนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ1,000เรื่อง1,000วิจัย โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 02.44 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ไฟล์อบรมการทบทวนหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ สหวิทยศึกษาวังสีทา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 07.27 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
รายชื่อหลักสูตรอบรมพัฒนาครู 10,000 บาท
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 10.19 น./อ่าน 22840)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ทบทวนการอัพโหลดภาพข่าวและกิจกรรมออนไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สพป สระบุรี 2
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2560 15.25 น./อ่าน 84)
วีดีทัศน์จาก Youtube
45
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 01.56 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
46
เนื้อเพลงประจำโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2
(วันที่ 27 มิถุนายน 2560 01.54 น./อ่าน 241)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
47
ค่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 ปี 2560
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 05.15 น./อ่าน 81)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 02.50 น./อ่าน 115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 จัดอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 05.05 น./อ่าน 736)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 04.59 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
51
โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนแกนนำ (ประถมศึกษา) อบรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 04.52 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนแกนนำ (มัธยมศึกษา) อบรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 04.47 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
53
ไฟล์ SAR ระดับปฐมวัย..ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 08.41 น./อ่าน 7986)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ไฟล์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน..ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 14.05 น./อ่าน 14418)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ไฟล์นำเสนอกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 13.05 น./อ่าน 3769)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
56
โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นคณะทำงานวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ รุ่นที่ 2 - 10
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 09.24 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
57
โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 09.07 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
58
การฝึกทำโครงงานคุณธรรมอย่างง่ายๆ..กับครูบอย
(วันที่ 04 เมษายน 2560 12.53 น./อ่าน 2224)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
59
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 31 มีนาคม 2560 12.16 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 30 มีนาคม 2560 13.59 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
61
โรงเรียนวัดเตาปูนได้ทำการทดสอบระบบสัญญาณถ่ายทอดสดของทรู ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 16 มีนาคม 2560 15.18 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
62
SMV ค่าย OBEC Active Learning Camp โรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 14 มีนาคม 2560 10.37 น./อ่าน 122)
วีดีทัศน์จาก Youtube
63
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้ (OBEC Active Learning Camp)"
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 15.31 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรม English Camp 2017
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 08.50 น./อ่าน 324)
ข่าวกิจกรรม
65
SMV กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ป.4-5 โรงเรียนวัดเตาปูน ฝึกซ้อมเพลงซอมบี้
(วันที่ 07 มีนาคม 2560 08.17 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube
66
SMV English Camp 2017
(วันที่ 06 มีนาคม 2560 09.19 น./อ่าน 90)
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
SMV โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี"
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 16.16 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
โรงเรียนวัดเตาปูนทัศนศึกษาอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 12.08 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
69
โรงเรียนวัดเตาปูน ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา "รักพ่อ รักกัน รักสามัคคี"
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 09.31 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
70
ทดสอบทำ SMV นำเสนอโรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 ครับ...
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 12.11 น./อ่าน 71)
วีดีทัศน์จาก Youtube
71
SMV เข้าค่ายลูกเสือ เนตรานารี ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี 2 ....คับ...
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 12.02 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
72
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 08.38 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
73
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้ารางวัล....เหรียญทอง....ชนะเลิศ......การขับขานประสานเสียง ป.1-6 ของการแข่งขันงาน
(วันที่ 25 มกราคม 2560 09.13 น./อ่าน 60)
วีดีทัศน์จาก Youtube
74
บรรยากาศการแข่งขันขับขานประสานเสียงองานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปี 2
(วันที่ 25 มกราคม 2560 09.05 น./อ่าน 130)
วีดีทัศน์จาก Youtube
75
บรรยากาศการแข่งขันขับขานประสานเสียงองานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปี 2
(วันที่ 25 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
76
โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 12.26 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
77
โรงเรียนวัดเตาปูนต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(วันที่ 17 มกราคม 2560 11.53 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
78
โรงเรียนวัดเตาปูนนำนักเรียนไปแสดงดนตรีงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ที่สนามเสือป่า กทม.
(วันที่ 17 มกราคม 2560 11.11 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
79
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
(วันที่ 17 มกราคม 2560 11.00 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
นักเรียนชั้น ม.3 ไปศึกษาดูงานอาชีพ
(วันที่ 17 มกราคม 2560 10.52 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
81
VDO เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดเตาปูน (คำร้อง : คุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม , ทำนอง : คุณครูชนธิกาญจน์ กระ
(วันที่ 05 มกราคม 2560 14.04 น./อ่าน 93)
วีดีทัศน์จาก Youtube
82
คณะคุณครูโรงเรียนวัดเตาปูนร่วมสวดอภิธรรมคุณพ่ออาน วงษ์พรมมา
(วันที่ 05 มกราคม 2560 10.12 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
83
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2560
(วันที่ 05 มกราคม 2560 10.02 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
84
คณะคุณครูเดินทางไปร่วมงานฌาปณกิจ คุณแม่ทองรักษ์ กัณหาลี
(วันที่ 05 มกราคม 2560 09.57 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
85
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดอบรม
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 10.46 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
86
คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดเตาปูน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 09.38 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
โรงเรียนวัดเตาปูนคว้ารางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1การแข่งขันขับขานประสานเสียง ป.1-6 ระดับภาคกลางและตะวัน
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 09.25 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
88
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดเตาปูน ปี 2560 - 2563
(วันที่ 20 ธันวาคม 2559 11.25 น./อ่าน 2080)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
โรงเรียนวัดเตาปูนเลี้ยงต้นรับคุณครูคนใหม่
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 07.43 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
90
โรงเรียนวัดเตาปูนกิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 19.30 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
91
..สมาธิ....สติ...ปัญญา..นักเรียนวงขับขานประสานเสียง...ระดับชั้น ป.1-6 ....คับ....
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 19.26 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
92
ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่อนุเคราะห์เสื้อให้แก่นักเรียนวงขับขานประสานเสียงโรงเรียนวัดเตาปูนครับ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 19.22 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
93
โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 19.19 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
94
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเตาปูน สอบปฏิบัติดนตรีแบบรวมวง ในรายวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ป
(วันที่ 02 ธันวาคม 2559 11.12 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
95
VDO โรงเรียนวัดเตาปูนร่วกิจกรรม
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 12.14 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
การพัฒนาคุณลักษณะสุจริต 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน โดยกิจกรรมโครงงานคุณธรรม (The Developme
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 11.55 น./อ่าน 755)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
97
โรงเรียนวัดเตาปูนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครู สพป.สระบุรี2
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 11.16 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
98
VDO โรงเรียนวัดเตาปูนคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเขตฯ การขับขานประสานเสียง ป. 1 - 6
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 11.12 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
โรงเรียนวัดเตาปูนชนะเลิศงานวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สบ.2
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 11.00 น./อ่าน 60)
100
นักเรียนชั้น ม.3 เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง..
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 10.55 น./อ่าน 64)
101
นิทรรศการในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสจังหวัดสระบุรี 14 ครั้ง
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 10.46 น./อ่าน 8350)
ข่าวกิจกรรม
102
โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรม "วันธีรราชเจ้า" ประจำปี 2559
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 10.30 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
103
โรงเรียนวัดเตาปูน..สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 15.58 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
104
โรงเรียนวัดเตาปูน...กิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 18.04 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
105
กำหนดการจัดพิธีไหว้ครู ปี2559
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 13.01 น./อ่าน 309)
106
โรงเรียนวัดเตาปูนร่วมอบรมระบบสารสนเทศ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2559 12.48 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม