ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รวมรูปภาพกิจกรรม
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 09.44 น./อ่าน 76)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
แจกหนังสือ โรงเรียนที่ดี Good Schools
(วันที่ 05 มีนาคม 2562 09.59 น./อ่าน 128)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครูและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 15.14 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตร
(วันที่ 18 มีนาคม 2561 16.20 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
5
เอกสารโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 10.56 น./อ่าน 151)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
เอกสารประกวดราคา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 17.58 น./อ่าน 103)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 ธันวาคม 2560 05.43 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คู่มือนักเรียน ประจำปี 2560
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 05.26 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 04.17 น./อ่าน 73)
วีดีทัศน์จาก Youtube