ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 139 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมการทดลองนักเรียนชั้นอนุบาลตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 11.53 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
กิจกรรมวันนี้ ทดลองปลูกผักสลัดเตรียมย้ายไปปลูกในแปลงใหญ่
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 11.51 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 11.44 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรีเขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดผ
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 11.37 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
5
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 11.35 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
6
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศึกษาปีท
(วันที่ 20 มีนาคม 2563 11.32 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา นำนักเรียนสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวีย
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13.51 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันแต่งชุดดำไว้ทุกข์พร้อมยืนสงบนิ่งเพ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 13.47 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
9
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ สภานักเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.36 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
10
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาสำรวจพื้นที่ใ
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.33 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
11
เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.32 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
12
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House)
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.30 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวปิดและขอบคุณโครงการค่ายอาสาพัฒนา
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.24 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อบต.ม่วงงาม โดยภายในงานมีกา
(วันที่ 13 มกราคม 2563 08.56 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
15
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ศน.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช คณะกรรมการการนิเทศ จากสพป.สระบุรีเขต ๑ มานิทศ ติด
(วันที่ 13 มกราคม 2563 08.53 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
16
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการเล่นเกม จับสลากของข
(วันที่ 07 มกราคม 2563 13.57 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
17
เมื่อวันที่ ๔ -๕ มกราคม ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำป
(วันที่ 07 มกราคม 2563 13.56 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
18
มื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อบต.ม่วงงามจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ซาฟารี
(วันที่ 18 ธันวาคม 2562 11.41 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
19
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08.25 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
20
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริษัท ซีอุส ไอที (ไทยแลนด์) มอบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1ระบบ 8 ตัว ให
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08.22 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
21
วันที่ 4 พ.ย.2562 ทางโรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ขอขอบคุณ คุณปรีชา ศรีวารี และคุณกานต์สิรี ศ
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08.19 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
22
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ บริษัทแอคชั่น อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มามอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอนแล
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 08.16 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
23
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูเบียร์ ค่ายลูกแม่ตะเคียนเสาไห้มาเป็นว
(วันที่ 15 กันยายน 2562 13.08 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
24
เมือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนร่วมประเพณีทำบุญข้าวห่อของชุมชนลาวเวียงประจำปี ๒๕๖๒ ในโค
(วันที่ 15 กันยายน 2562 10.42 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
25
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ อบต.ม่วงงามได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้าน ประจำปี ๒
(วันที่ 09 กันยายน 2562 08.50 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
26
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการจากสพป.สระบุรีเขต ๑ มานิเทศ ติดตามและซ้อมการประเมินคุณภาพการศึก
(วันที่ 09 กันยายน 2562 08.44 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
27
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้งานมหกรรม
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.23 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
28
มื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมโค
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
29
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูพรพรรณ แตงเผือก พร้อมด้วยเด็กชายชุติไชย สืบสิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึก
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
30
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอเสาไห้ จำนวน ๓๗ ทุน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.18 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
31
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการจัดกิจกรรมถวายพระพร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 10.14 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
32
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะนิเทศติดตามจาก สพฐ. มานิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอนการ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 19.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
33
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศลและร่วมถวายพระพร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 19.11 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
34
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามว
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 10.40 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
35
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยพระธรรมทูต อำเภอเสาไห้ ณ อาคารอเนก
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 10.36 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
36
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากรพสต.ตำบลม่วงงาม มาตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมแนะนำการดูแลรักษ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 10.34 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
37
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ชมรมสระบุรีร่มเย็น มอบสมุดบันทึกความดี และ โปสเตอร์ความรู้โรงเรียนรักษา
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 10.33 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
38
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาแทปไลน์ จากบริษัทท่อส่งปิโตรเลียม จำกัด (แทปไล
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 09.39 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
39
วันที่ ๑๘ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการเยี่ยมบ้านน
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
40
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยา
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 09.31 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
41
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 08.00 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
42
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.07 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
43
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ เพื่อเป็นการต้อนรับลูกเสือใหม่ และทบทวนคำปฏิ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.04 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
44
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 15.03 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
45
มื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) รับชมการถ่ายทอดสดการ
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 18.04 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
46
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรัก
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 18.02 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
47
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการจากสพป.สระบุรีเขต ๑ มานิเทศติดตาม ประเมินการเตรียมความพร้อมในก
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 18.00 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
48
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มาพัฒนาโรงเรียนโดยทำรั้วสนาม ทาสีพื้นห้อ
(วันที่ 09 เมษายน 2562 20.47 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
49
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปร
(วันที่ 24 มีนาคม 2562 16.41 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
50
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มาพัฒนาโรงเรียนโดยทำรั้วสนาม ทาสีพื้นห้อ
(วันที่ 24 มีนาคม 2562 16.39 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
51
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอเสาไห้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเสาไห้
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.54 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
52
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรีย
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.48 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
53
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มรถแต่งมิตซูบิชิ มาจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบสื่อการสอน อุปกรณ์การเรียน
(วันที่ 18 มีนาคม 2562 10.44 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
54
รูปถ่ายอาคารเรียนที่ต้องการสนับสนุนงบประมาณ
(วันที่ 29 มกราคม 2562 05.32 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
55
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 07 มกราคม 2562 14.13 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
56
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ มีกิจกรรมเล่นเกมส์ จับสลากของขวัญ และทา
(วันที่ 07 มกราคม 2562 14.10 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
57
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์ มาสัมภาษณ์ข้อมูลและเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ต้องกา
(วันที่ 07 มกราคม 2562 14.04 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
58
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คุณประสาน ทองพูล ได้บริจาคระนาด ให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
(วันที่ 07 มกราคม 2562 14.02 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
59
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองและเปิดบ้านวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก
(วันที่ 07 มกราคม 2562 13.59 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
60
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนเข้าร่วมสัมมนา "ห้องเรียนค
(วันที่ 07 มกราคม 2562 13.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
61
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกระด
(วันที่ 07 มกราคม 2562 13.53 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
62
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ทันตภิบาล จาก รพสต.สวนดอกไม้ มาตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้นอนุบา
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 09.41 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
63
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 09.38 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
64
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ลูกเสือสามัญเรียนวิชาผู้ประกอบอาหารในค่าย โดยให้นักเรียนหุงข้าว และประกอ
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 09.34 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
65
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางปาหนัน บัวโฮม ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรีเขต ๑ มานิเทศติดตามการดำเนินงาน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.33 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
66
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีส่งต
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.30 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
67
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวภารวี วงษ์กระจ่าง ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ กล่าวอำลานักเรียน เนื่
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.27 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
68
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.23 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
69
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ เข้าร่วมทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.17 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
70
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.15 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
71
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางวนิดา ดำรงค์ไชย กำนันตำบลม่วงงาม บริจาคเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อพ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.13 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
72
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเร
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 14.09 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
73
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนร่วมการแสดงรำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "ตำนานลอยกระทง" ในงานประเพ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 13.49 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
74
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ใ้ห้นักเรียนประกวดการประ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 13.43 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
75
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมพิธ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 13.35 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
76
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อบต.ม่วงงาม ให้การสนับสนุนการติดป้ายชื่อห้องต่างๆเป็นภาษาลาวเวียง เพื่
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 13.29 น./อ่าน 331)
ข่าวกิจกรรม
77
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่โรงเรียน เพื่อทำการปรับ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 13.18 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
78
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 13.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
79
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ เข้าร่วมกิจกรรมการเจริญพระพุทธมนต์ ห
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 13.17 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
80
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาสำรวจพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อจ
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 13.35 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
81
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาพัฒนาโรงเรียนในโครงการโคห์เลอร์อาส
(วันที่ 06 สิงหาคม 2561 12.19 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
82
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครูจารุดา เกตุไรและเด็กหญิงรัตนาวดี สังสวัสดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร
(วันที่ 06 สิงหาคม 2561 12.12 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
83
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 09.48 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
84
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 09.08 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
85
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ถวาย ณ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 13.17 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
86
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เข้าร่วมโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิต
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 11.49 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
87
วันที่ ๑๒ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสมานมิตร สพป.ระยองเขต ๑ ตามโครงก
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 11.47 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
88
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อบต.ม่วงงาม จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยให้ผู้สูงอายุมาให้ความรู้การ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 11.45 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
89
ข้อมูล รร สำหรับการขอความอนุเคราะห์สร้างแหล่งการเรียนรู้
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 11.15 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
90
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด SCG มอบอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 09.31 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
91
มื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 19.15 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
92
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะครูรับมอบบริจาคข้าวสารจากร้านสเต๊กครูชาญบริจาค ๒ กระสอบ ร้านเสาไห้อะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 19.11 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
93
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับบริจาคสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จากบริษัท
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 19.04 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
94
เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรางวัลผลการอ่านของนักเรียนชั้นประ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 19.02 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
95
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม อสม.และเจ้าหน้าที่จากอ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.58 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
96
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาแทปไลน์ จากบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.56 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
97
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจากสพป.สระบุรีเขต ๑ มาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการโ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.52 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
98
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.44 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
99
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้ปกครองเด็กหญิงเมฆขลา สถาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มาเลี้ยงอาห
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.40 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
100
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.34 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
101
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่จากอบต.ม่วงงามมาให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องการช่วยเหลือตนเ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2561 18.26 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
102
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ครูชาญ นายวงศกร แพทย์ประพาฬ บริจาคเสื้อและกางเกงพละให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียน
(วันที่ 07 มิถุนายน 2561 12.48 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
103
ผู้บริหารและคณะครู นักเรียนขอขอบพระคุณ ผอ.ยืนยง ราชวงษ์และคณะ ที่ได้มานิเทศความพร้อมโรงเรียนวัดตะเฆ่
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.23 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
104
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครูชาญ นายวงศกร แพทย์ประพาฬ มอบเครื่องดนตรี และอุปกรณ์ลูกเสือให้กับนักเรียนแล
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.20 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
105
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
106
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดตะเฆ่
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.12 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
107
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.07 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
108
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อบต.ม่วงงาม จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเรียนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ห้องเรียนคอมพิ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 14.01 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
109
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื
(วันที่ 05 มิถุนายน 2561 13.57 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
110
โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเก่งแอร์ แอน เซอรวิส จำกัด บริจาคและติดตั้งแอร์ให้กับโรงเรียนจำ
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 11.42 น./อ่าน 516)
ข่าวกิจกรรม
111
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก นางศิรินณา ตันติจารุกร ครูโรงเรียนวัดบำเพ
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.23 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
112
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน การปลูกพืชเพื่อจัดการเรียนการสอนเกษตรพอเพียง
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.20 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
113
เมื่อวันที่ ๒๓ -๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี มาทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สว
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.17 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
114
เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมร
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.13 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
115
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ เปิดบ้านวิชาการ Open house และปร
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.09 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
116
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.04 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
117
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ อบต.ม่วงงามมาจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงงามใ
(วันที่ 18 เมษายน 2561 08.02 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
118
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดแพป
(วันที่ 18 เมษายน 2561 07.59 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
119
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ลูกเสือเนตรนารีสามัญ เข้ารับการทดสอบวิชาพิเศษ วิชานักตกปลา ณ บ่อปลาไทยฟิช
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 08.41 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
120
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนร่วมกิจก
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 08.38 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
121
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผลการเลื
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 08.36 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
122
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาอำเภอเสาไห้ ณ สนามกีฬา ๖๐ ปี โรงเรียนเสาไห้
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 08.33 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม
123
ครูชาญ นายวงศกร แพทย์ประพาฬ และคณะร่วมบริจาคเงินซื้ออิฐตัวหนอน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เป็
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 08.30 น./อ่าน 640)
ข่าวกิจกรรม
124
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมุทร สมปอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๑ ตรวจ ตรวจเย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 09.57 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
125
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครูชาญ วงศกร แพทย์ประพาฬ และครูอั๋น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทดสอบวิช
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 09.50 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
126
ครูชาญ นายวงศกร แพทย์ประพาฬ มอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์และธงประจำกองลูกเสือสามัญและลูกเสือสำรอง ทางโร
(วันที่ 29 มกราคม 2561 11.39 น./อ่าน 737)
ข่าวกิจกรรม
127
ครูจารุดา เกตุไรเป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเจริญพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตสูตร
(วันที่ 29 มกราคม 2561 11.38 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
128
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ร่วมกับโรงเรียนวัด
(วันที่ 29 มกราคม 2561 11.35 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
129
คณะครูเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญปีใหม่แก่คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียน
(วันที่ 31 ธันวาคม 2560 12.37 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
130
โรงเรียนจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ให้กับนักเรียน ภายในงานมีจับฉลากของขวัญปีใหม่ การแสดงขอ
(วันที่ 31 ธันวาคม 2560 12.34 น./อ่าน 1235)
ข่าวกิจกรรม
131
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลม่วงงามร่วมกิจกรรมแปรอักษร เน
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 03.30 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube
132
นายวงศกร แพทย์ประพาฬ โดยร้านสเต๊กครูชาญ บริจาคเสื้อนักเรียนพร้อมกับปักชื่อและตราโรงเรียนใหม่ให้กับนั
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 03.28 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
133
VDO นำเสนอรร
(วันที่ 20 ธันวาคม 2560 03.22 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
134
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครูชาญ โดยร้านสเต๊กครูชาญ มอบเครื่องแบบลูกเสือให้แก่นักเรียนระดับชั้นป
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 12.09 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
135
นายชยพล คชขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกร
(วันที่ 02 ธันวาคม 2560 12.06 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
136
กลุ่มนิสิตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ มอบของขว
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 08.34 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
137
โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทงโดยให้นักเรียนประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 07.18 น./อ่าน 870)
ข่าวกิจกรรม
138
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านตำบลม่วงงามร่วมกิจกรรมแปรอักษร เน
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 07.15 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
139
บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และุการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 07.13 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม