ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันคริสต์มาสประจำปี2561
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 09.05 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
2
SAR โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 10.46 น./อ่าน 402)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 18.45 น./อ่าน 381)
ข่าวกิจกรรม
4
บรรยากาศการตรวจเยี่ยมการสอบ NT ป.3 ประจำปีการศึกษา 2559 โดย รองฯสพป.ชบ.1
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 19.25 น./อ่าน 378)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 25 มกราคม 2560 14.39 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ โดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
(วันที่ 25 มกราคม 2560 14.38 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
7
English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 มกราคม 2560 09.31 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
8
อนุบาลพุทธยาคม “ลูกเสือจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อหลวง”
(วันที่ 23 มกราคม 2560 09.30 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
9
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมืนเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
(วันที่ 10 มกราคม 2560 17.02 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
10
มอบของขวัญและขอพรปีใหม่ 2560
(วันที่ 07 มกราคม 2560 21.21 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
11
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 15.54 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
12
เข้าร่วมนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ ร.ร.ชลบุรี"สุขบท"
(วันที่ 24 ธันวาคม 2559 22.10 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
13
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2559 22.09 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
14
นิเทศการเรียนการสอนโดย ศน.กานดา พุทธรักษา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2559 22.08 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2559 (Day Camp 59) ณ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 13.10 น./อ่าน 95)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 12.54 น./อ่าน 407)
ข่าวกิจกรรม
17
นิเทศและติดตาม โรงเรียนคุณธรรม โดย ผอ.ร.ร.ชลบุรี“สุขบท” และคณะ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2559 10.56 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
18
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 16.08 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
19
อนุบาลพุทธยาคม รวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 16.07 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
20
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 16.05 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2559 09.49 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
22
สวดอภิธรรมศพคุณครูเฉิดศรี ร่วมกับ สพป.ชบ.1 ณ วัดนอก
(วันที่ 04 กันยายน 2559 10.25 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กลุ่มสายชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 กันยายน 2559 10.24 น./อ่าน 244)
ข่าวกิจกรรม
24
ประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ
(วันที่ 04 กันยายน 2559 10.22 น./อ่าน 405)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมนิทรรศการและแข่งขันวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาส
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 22.49 น./อ่าน 591)
ข่าวกิจกรรม
26
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน และระบบนิเวศชุมชนเทศบาลตำบลบางทราย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 22.46 น./อ่าน 398)
ข่าวกิจกรรม
27
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปั้นฝัน...บรรณารักษ์น้อย (The Trainer of Young librarian)
(วันที่ 27 สิงหาคม 2559 22.43 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
28
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 12.57 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 12.55 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพศศึกษา จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทราย
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 12.54 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
31
อบรมโครงการรักษ์สัตว์รักษ์สังคมเพื่อสุภาวะ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2559 12.50 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ อย.น้อยในโรงเรียน และ การคัดแยกขยะมูลฝอย
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 13.42 น./อ่าน 366)
ข่าวกิจกรรม
33
ตรวจสุขภาพและอบรมให้ความรู้โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชลบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 14.23 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 21.46 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
35
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 23.27 น./อ่าน 563)
ข่าวกิจกรรม
36
การจัดทำโครงงานคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมในส่วนภูมิภาค
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2559 23.23 น./อ่าน 1815)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 27 มิถุนายน 2559 09.39 น./อ่าน 430)
ข่าวกิจกรรม
38
พิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 10.47 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
39
English Day กิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 20.59 น./อ่าน 967)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรม "SME ดนตรี เทคโน"
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 12.44 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
41
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 12.41 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
42
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ชบ.1 ร.ร.อนุบาพุทธยาคม
(วันที่ 13 ตุลาคม 2558 17.44 น./อ่าน 700)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะอ่านออกเขียนได้จาก ห้องสมุดประชาชน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2558 09.07 น./อ่าน 1090)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ "ฝึกสมอง ประลองเกม"
(วันที่ 09 สิงหาคม 2558 09.04 น./อ่าน 2622)
ข่าวกิจกรรม
45
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา กับ สฟป.ชบ.1 ณ วัดเขาบางทราย
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 12.06 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี 2558
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 12.04 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
47
ร่วมกิจกรรมโครงการ อย.น้อยในโรงเรียน ประจำปี 2558
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 12.02 น./อ่าน 596)
ข่าวกิจกรรม
48
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
(วันที่ 01 สิงหาคม 2558 11.58 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม
49
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 20.53 น./อ่าน 877)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 08.38 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
51
อบรม BBL คณะครูสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 08.37 น./อ่าน 538)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กลุ่มสายชั้นอนุบาล
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 19.56 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ ลูกเสือ - เนตรนารี
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 19.55 น./อ่าน 1339)
ข่าวกิจกรรม
54
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 19.53 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 19.52 น./อ่าน 536)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2558 19.50 น./อ่าน 896)
ข่าวกิจกรรม
57
นิเทศความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศศึกษา 2558
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 21.27 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
58
ตรวจสุขภาพทันตกรรมและช่องปากจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 20.22 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
59
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 08 มิถุนายน 2558 20.01 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
60
ชมภาพยนตร์ “นมัสเต จ๊ะเอ๋ บ๊ายบาย” ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส อมตะนคร
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 09.12 น./อ่าน 479)
ข่าวกิจกรรม
61
การหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 22.05 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
62
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 13.16 น./อ่าน 652)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
บำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดเขาบางทราย
(วันที่ 06 มีนาคม 2558 08.10 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
64
มอบของที่ระลึก และอำลาครูชาวต่างชาติ
(วันที่ 06 มีนาคม 2558 08.08 น./อ่าน 1997)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรม การงานอาชีพก้าวไกล เทคโนโลยีก้าวหน้า
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 11.20 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
66
การนิเทศการเรียนการสอน คณะผู้บริหาร สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 11.17 น./อ่าน 650)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 11.14 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2558 10.58 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
69
เข้าชมการแสดงละคร จากคณะละคร "ฅนทำคนดู"
(วันที่ 15 มกราคม 2558 13.07 น./อ่าน 1113)
ข่าวกิจกรรม
70
การแข่งขันกีฬาสากลภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 ธันวาคม 2557 15.09 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรม "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 23.07 น./อ่าน 462)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรม Asean Station เปิดประตูเรียนรู้ สู่อาเซียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 00.40 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
73
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี2557
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 00.29 น./อ่าน 1644)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมการประกอบอาหารของ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 15.00 น./อ่าน 595)
ข่าวกิจกรรม
75
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางการศึก
(วันที่ 02 สิงหาคม 2557 23.28 น./อ่าน 4327)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
พิธีมอบเครื่องเล่นสนาม จากสโมสรโรตารี่ ชลบุรี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 15.59 น./อ่าน 523)
ข่าวกิจกรรม
77
อบรมโครงการ อย. น้อยในโรงเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 10.29 น./อ่าน 2395)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมโครงการนิทรรศการและแข่งขันวิชาการ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ "กลพิชิตคณิตศาสตร์"
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 10.25 น./อ่าน 1915)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตราฟาร์มเฮ้าส์
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 09.20 น./อ่าน 497)
ข่าวกิจกรรม
80
แจกน้ำพั้นช์กระป๋อง ตรา ANGRY BIRDS
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 16.37 น./อ่าน 390)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 21.39 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ กลุ่มชั้นอนุบาล
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 13.01 น./อ่าน 481)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2557 13.05 น./อ่าน 234)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมแจกน้ำนมถั่วเหลือง (น้ำเต้าหู้) โดย ร.21 พัน.3 รอ.
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 09.26 น./อ่าน 320)
ข่าวกิจกรรม
85
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 14 มิถุนายน 2557 23.57 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
86
"ประชาธิปไตยในโรงเรียน" เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 20.32 น./อ่าน 617)
ข่าวกิจกรรม
87
แจกน้ำเต้าหู้จาก ร.21 พัน.3 รอ.
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 08.24 น./อ่าน 763)
ข่าวกิจกรรม
88
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 08.16 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี
(วันที่ 04 มิถุนายน 2557 19.32 น./อ่าน 788)
ข่าวกิจกรรม
90
นิเทศความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาศศึกษา 2557
(วันที่ 01 มิถุนายน 2557 21.21 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
91
พิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 22 มีนาคม 2557 22.01 น./อ่าน 1471)
ข่าวกิจกรรม
92
บรรยากาศ การสอบO-net นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 11.30 น./อ่าน 839)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
พิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการD.A.R.E.ประเทศไทย
(วันที่ 27 มกราคม 2557 14.50 น./อ่าน 574)
ข่าวกิจกรรม
94
จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว..ถึงโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
(วันที่ 27 มกราคม 2557 14.21 น./อ่าน 403)
ข่าวกิจกรรม
95
Pre O-NET ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 27 มกราคม 2557 14.19 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
96
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม
(วันที่ 08 มกราคม 2557 14.49 น./อ่าน 399)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
ผอ.กศน.อำเภอเมืองชลบุรีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557
(วันที่ 08 มกราคม 2557 14.45 น./อ่าน 582)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
กราบนมัสการขอพรปีใหม่ 2557
(วันที่ 08 มกราคม 2557 14.44 น./อ่าน 972)
ข่าวกิจกรรม
99
พุทธยาคมร่วมใจถวายเครื่องราชสักการะ
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 09.46 น./อ่าน 620)
ข่าวกิจกรรม
100
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ..กีฬาสากล 2556
(วันที่ 06 ธันวาคม 2556 09.26 น./อ่าน 561)
ข่าวกิจกรรม
101
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ รับAECกับวิทยากรชาวแคนาดา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 11.49 น./อ่าน 376)
ข่าวกิจกรรม
102
ตร.เมืองชลบุรีจัดอบรมโครงการ D.A.R.E. ดึงนักเรียนสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2556 14.33 น./อ่าน 531)
ข่าวกิจกรรม
103
รับมอบแท็บเล็ตสำหรับครู
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2556 13.36 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 27 กันยายน 2556 14.51 น./อ่าน 645)
ข่าวกิจกรรม
105
คณะกรรมการโรงเรียนชื่นชมพัฒนาการและคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
(วันที่ 27 กันยายน 2556 14.50 น./อ่าน 846)
ข่าวกิจกรรม
106
กิจกรรม แจกอาหารเสริมนมจากดัชมิลล์
(วันที่ 13 กันยายน 2556 12.41 น./อ่าน 1324)
ข่าวกิจกรรม
107
ผู้ปกครองแจกผลไม้เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2556
(วันที่ 08 สิงหาคม 2556 19.25 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
108
ฝึกซ้อมกิจกรรมการแข่งขันเก้าอี้ดนตรี ระดับอนุบาล
(วันที่ 08 สิงหาคม 2556 19.15 น./อ่าน 781)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556
(วันที่ 08 สิงหาคม 2556 18.50 น./อ่าน 2025)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมบูรณาการ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 14.40 น./อ่าน 1803)
ข่าวกิจกรรม
111
กิจกรรมฝึกมารยาทไทย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 11.23 น./อ่าน 2910)
ข่าวกิจกรรม
112
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (NT)
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 10.23 น./อ่าน 520)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม ผ่านการประเมิน "โรงเรียนดีศรีตำบล ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข"
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 14.19 น./อ่าน 507)
ข่าวกิจกรรม
114
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ เอกกวีศรีสยาม ประจำปี 2556 เพื่อ
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 14.09 น./อ่าน 1639)
ข่าวกิจกรรม
115
อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ประจำปี 2556
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 13.46 น./อ่าน 1017)
ข่าวกิจกรรม
116
งานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 13.34 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมการเล่านิทาน สำหรับเด็กวัยอนุบาล และ Kids Aerobic
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 13.28 น./อ่าน 406)
ข่าวกิจกรรม