ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสำนักบก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9
(วันที่ 15 ตุลาคม 2563 15.42 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
2
วันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 07.23 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
3
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.18 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.18 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
5
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 37)
6
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.14 น./อ่าน 41)
7
บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.05 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
ตัดผมชาย
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
9
เรียนทางไกล
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
10
เปิดภาคเรียน 1/2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
12
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แผนป้องกันการทุจริต
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 17.39 น./อ่าน 111)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.19 น./อ่าน 110)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.15 น./อ่าน 87)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.12 น./อ่าน 117)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.27 น./อ่าน 194)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๒
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 12.36 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 16.21 น./อ่าน 106)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
Facebook
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 14.02 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2562 08.27 น./อ่าน 578)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
วันเด็ก2562
(วันที่ 24 มกราคม 2562 19.34 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
23
วันวชิราวุธ
(วันที่ 21 มกราคม 2562 07.17 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
24
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2561
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 11.05 น./อ่าน 480)
ข่าวกิจกรรม
25
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 08.38 น./อ่าน 266)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2561 08.27 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
(วันที่ 13 สิงหาคม 2561 14.24 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.54 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันอาสหบูชาและวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.53 น./อ่าน 312)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.52 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมค่ายตลาดนัดภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 09.51 น./อ่าน 439)
ข่าวกิจกรรม