ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันออกพรรษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.14 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
3
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
4
จิตอาสา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.01 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
5
สุขภาพอนามัย
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.57 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
ขอรับทุนการศึกษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
7
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.40 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
9
แห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
10
กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.21 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
11
นิเทศติดตามการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.18 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
รับการนิเทศการอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.15 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
การนิเทศติดตามประเมินภายใน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.08 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 13.44 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมลดเวลาเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.14 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมวางแผน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.10 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
17
งานชุมชน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
18
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.00 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมยามเช้า
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.53 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมกีฬาสี
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.58 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.53 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
22
การศึกษาดูงานของ ป.โท
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.19 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
23
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.45 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
24
การแสดงดนตรีสากล
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.38 น./อ่าน 291)
ข่าวกิจกรรม
25
บวชเณรภาคฤดูร้อน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.34 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
26
จิตอาสาพัฒฯาโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.31 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
27
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.27 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
28
พิธีวางดอกไม้จันทน์
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 06.52 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
29
อวยพรปีใหม่ท่านเจ้าอาวาส
(วันที่ 06 มกราคม 2560 15.05 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
30
อวยพรนายกสมาคม
(วันที่ 06 มกราคม 2560 15.03 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
31
น้อมถวายความอาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่๙
(วันที่ 06 มกราคม 2560 14.42 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
32
ส่งท้ายปีเก่า๒๕๕๙
(วันที่ 06 มกราคม 2560 14.40 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
33
เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.29 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
34
มอบพัดลมตั้งโต๊ะ
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.25 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
35
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.22 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
36
วันเกษียณปี ๒๕๕๙
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.19 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
37
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 09.09 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
38
ปลูกป่าวันแม่
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 09.04 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
39
สัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 18.13 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
40
สัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 18.08 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
41
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.27 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
42
เดินรณรงค์เชิญชวนลงมติประชาคม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.25 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
43
แห่เทียนพรรษา๒๕๕๙
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.23 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
44
รับบริการวงดนตรีไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.15 น./อ่าน 456)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
คุณบิลและเพื่อนๆๆมาเลี้ยงขนม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.06 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
46
ผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12.55 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
47
รับงานมงคลทุกชนิด
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12.52 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
วงปี่พาทย์โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12.02 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
เลี้ยงขนมเบื้อง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 11.59 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
50
ประเมินภายใน๒๕๕๙
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 11.57 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมกรรมศึกษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.31 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
52
ติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.28 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
53
แสดงระนาดเพื่อไว้อาลัยบิดา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.10 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
54
วงปี่พาทย์ของโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.07 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
55
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.06 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
56
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจรรมเชิญชวนมาประชามติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.02 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
58
แห่เทียนพรรษา๒๕๕๙
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 13.59 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
59
รางวัลกิจกรรมงานวิชาการ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 14.03 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
60
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.59 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
61
รับบริการกลองยาว
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.48 น./อ่าน 543)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
รับบริการวงดนตรีไทย
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.18 น./อ่าน 232)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
การแสดงวงดนตรีไทย
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 17.47 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
64
งานกฐินวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 17.43 น./อ่าน 454)
ข่าวกิจกรรม
65
ร่วมงานกฐินวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 17.40 น./อ่าน 348)
ข่าวกิจกรรม
66
เดี่ยวระนาดเอก จ๊ะจ๋า นร ป๒
(วันที่ 09 ตุลาคม 2558 19.36 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
67
เรียนรู้ดนตรีไทย
(วันที่ 24 กันยายน 2558 20.59 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2558 20.55 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
69
ทัศนศึกษาสวนนงนุช
(วันที่ 24 กันยายน 2558 20.53 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
70
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
(วันที่ 03 กันยายน 2558 10.48 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
71
เรียนรู้นอกสถานที่
(วันที่ 03 กันยายน 2558 10.46 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
72
วงดนตรีไทย
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 13.27 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
73
ปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล้อม
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.49 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
วงพาเหรดนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.45 น./อ่าน 335)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
วงดนตรีไทย
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.41 น./อ่าน 228)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ดนตรีสตริงคอมโบ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.39 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
รับการประเมินภายใน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.34 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
78
กระบวนการเรียนBBL
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 12.49 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
79
การจัดการเรียนแบบDLTV
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 12.47 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
80
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 12.17 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.53 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
82
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 12 เมษายน 2558 10.09 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน
(วันที่ 12 เมษายน 2558 09.28 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.16 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
85
โครงการจิตอาสา สพป ชบ๑
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.13 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
86
ทัศนศึกษาเขาเขียว
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.09 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
87
วันปัจฉิมนิเทศน์ ป๖ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.07 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
88
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2557 15.24 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2557 15.14 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 10.19 น./อ่าน 1372)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2557 09.43 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 23 มิถุนายน 2557 09.40 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
93
รับมอบสิ่งของจากชุมชน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.55 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
94
ศิษย์เก่าจิตอาสา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.52 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
95
ศิษย์เก่าจิตอาสา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.43 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
96
เข้าสู่อาเซี่ยน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.37 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
97
แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 10.22 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.59 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
99
ร่วมกิจกรรมทอดกฐินวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.31 น./อ่าน 387)
ข่าวกิจกรรม
100
ปลูกป่าชายเลนร่วมกับเทศบาลบ้านสวน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.10 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม