ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.46 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
2
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.35 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
3
วันออกพรรษา
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.33 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
4
ออกพรรษปี๒๕๖๓
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.32 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
งานเกษียณ๖๓ อำลานักเรียน
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.26 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
6
งานเกษียณอายุราชการครู
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.18 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
7
รับทุนการศึกษา
(วันที่ 10 ตุลาคม 2563 12.16 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
8
วันออกพรรษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 10.52 น./อ่าน 55)
9
วันออกพรรษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 10.50 น./อ่าน 46)
10
วันออกพรรษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 10.49 น./อ่าน 36)
11
วันออกพรรษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 10.47 น./อ่าน 41)
12
วันออกพรรษา
(วันที่ 15 ตุลาคม 2562 10.45 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.14 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
14
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
15
จิตอาสา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 10.01 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
16
สุขภาพอนามัย
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.57 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
17
ขอรับทุนการศึกษา
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.49 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
18
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 09.40 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
20
แห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 14.37 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
21
กำกับติดตามโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.21 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
22
นิเทศติดตามการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.18 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
23
รับการนิเทศการอ่านออกเขียนได้
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.15 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
24
การนิเทศติดตามประเมินภายใน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 13.08 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 13.44 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมลดเวลาเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.14 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมวางแผน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.10 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
28
งานชุมชน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.06 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
29
ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.00 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมยามเช้า
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 14.53 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมกีฬาสี
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.58 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.53 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
33
การศึกษาดูงานของ ป.โท
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.19 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
34
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.45 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
35
การแสดงดนตรีสากล
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.38 น./อ่าน 396)
ข่าวกิจกรรม
36
บวชเณรภาคฤดูร้อน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.34 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
37
จิตอาสาพัฒฯาโรงเรียน
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.31 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
38
วันวิสาขบูชา
(วันที่ 06 มิถุนายน 2561 14.27 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีวางดอกไม้จันทน์
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 06.52 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
40
อวยพรปีใหม่ท่านเจ้าอาวาส
(วันที่ 06 มกราคม 2560 15.05 น./อ่าน 260)
ข่าวกิจกรรม
41
อวยพรนายกสมาคม
(วันที่ 06 มกราคม 2560 15.03 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
42
น้อมถวายความอาลัยพ่อหลวงรัชกาลที่๙
(วันที่ 06 มกราคม 2560 14.42 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
43
ส่งท้ายปีเก่า๒๕๕๙
(วันที่ 06 มกราคม 2560 14.40 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
44
เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.29 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
45
มอบพัดลมตั้งโต๊ะ
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.25 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
46
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.22 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
47
วันเกษียณปี ๒๕๕๙
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.19 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
48
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 09.09 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
49
ปลูกป่าวันแม่
(วันที่ 23 สิงหาคม 2559 09.04 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
50
สัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 18.13 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
51
สัมพันธ์ชุมชน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 18.08 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
52
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.27 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
53
เดินรณรงค์เชิญชวนลงมติประชาคม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.25 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
54
แห่เทียนพรรษา๒๕๕๙
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.23 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
55
รับบริการวงดนตรีไทย
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.15 น./อ่าน 563)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
คุณบิลและเพื่อนๆๆมาเลี้ยงขนม
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 13.06 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
57
ผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12.55 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
58
รับงานมงคลทุกชนิด
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12.52 น./อ่าน 273)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
วงปี่พาทย์โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 12.02 น./อ่าน 449)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
เลี้ยงขนมเบื้อง
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 11.59 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
61
ประเมินภายใน๒๕๕๙
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 11.57 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
62
ประชุมกรรมศึกษา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.31 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
63
ติดตามเยี่ยมบ้านเด็ก
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.28 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
64
แสดงระนาดเพื่อไว้อาลัยบิดา
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.10 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
65
วงปี่พาทย์ของโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.07 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
66
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.06 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
67
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.04 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจรรมเชิญชวนมาประชามติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 14.02 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
69
แห่เทียนพรรษา๒๕๕๙
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 13.59 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
70
รางวัลกิจกรรมงานวิชาการ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 14.03 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
71
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 13.59 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
72
รับบริการกลองยาว
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.48 น./อ่าน 655)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
รับบริการวงดนตรีไทย
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 13.18 น./อ่าน 312)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
การแสดงวงดนตรีไทย
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 17.47 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
75
งานกฐินวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 17.43 น./อ่าน 509)
ข่าวกิจกรรม
76
ร่วมงานกฐินวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 17.40 น./อ่าน 424)
ข่าวกิจกรรม
77
เดี่ยวระนาดเอก จ๊ะจ๋า นร ป๒
(วันที่ 09 ตุลาคม 2558 19.36 น./อ่าน 192)
ข่าวกิจกรรม
78
เรียนรู้ดนตรีไทย
(วันที่ 24 กันยายน 2558 20.59 น./อ่าน 220)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2558 20.55 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
80
ทัศนศึกษาสวนนงนุช
(วันที่ 24 กันยายน 2558 20.53 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
81
เรียนรู้ประวัติศาสตร์
(วันที่ 03 กันยายน 2558 10.48 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
82
เรียนรู้นอกสถานที่
(วันที่ 03 กันยายน 2558 10.46 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
83
วงดนตรีไทย
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 13.27 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
84
ปรับปรุงสถานที่สิ่งแวดล้อม
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.49 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
วงพาเหรดนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.45 น./อ่าน 378)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
วงดนตรีไทย
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.41 น./อ่าน 253)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ดนตรีสตริงคอมโบ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.39 น./อ่าน 268)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
รับการประเมินภายใน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2558 12.34 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
89
กระบวนการเรียนBBL
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 12.49 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
90
การจัดการเรียนแบบDLTV
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 12.47 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
91
พัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริเวณ
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 12.17 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 12.53 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
93
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 12 เมษายน 2558 10.09 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน
(วันที่ 12 เมษายน 2558 09.28 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.16 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
96
โครงการจิตอาสา สพป ชบ๑
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.13 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
97
ทัศนศึกษาเขาเขียว
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.09 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
98
วันปัจฉิมนิเทศน์ ป๖ปีการศึกษา ๒๕๕๗
(วันที่ 07 เมษายน 2558 13.07 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
99
ปรับปรุงอาคารสถานที่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2557 15.24 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมปลูกป่าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2557 15.14 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2557 10.19 น./อ่าน 1491)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2557 09.43 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 23 มิถุนายน 2557 09.40 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
104
รับมอบสิ่งของจากชุมชน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.55 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
105
ศิษย์เก่าจิตอาสา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.52 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
106
ศิษย์เก่าจิตอาสา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.43 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
107
เข้าสู่อาเซี่ยน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 12.37 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
108
แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 17 มิถุนายน 2557 10.22 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
109
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.59 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
110
ร่วมกิจกรรมทอดกฐินวัดธรรมนิมิตต์
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.31 น./อ่าน 399)
ข่าวกิจกรรม
111
ปลูกป่าชายเลนร่วมกับเทศบาลบ้านสวน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 14.10 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
112
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 28 มิถุนายน 2556 15.03 น./อ่าน 46)