ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 14.08 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
2
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานเพลแด่พระสงฆ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาชื
(วันที่ 23 ธันวาคม 2558 12.46 น./อ่าน 551)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส
(วันที่ 23 ธันวาคม 2558 11.21 น./อ่าน 1624)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 12.35 น./อ่าน 177)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
จัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาครั้งที่ 1
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 14.39 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์