ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันนักยอวาทีน้อย
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 08.33 น./อ่าน 388)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
(วันที่ 18 มกราคม 2559 10.04 น./อ่าน 1481)
ข่าวกิจกรรม
3
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2558 11.48 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมBBL: Brain - besed Learning
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 09.44 น./อ่าน 432)
ข่าวกิจกรรม
5
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย "
(วันที่ 17 มิถุนายน 2558 08.12 น./อ่าน 745)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น./อ่าน 445)
ข่าวกิจกรรม
7
เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2557 11.26 น./อ่าน 405)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการอาหารกาย – อาหารใจ ใต้ร่มพระบารมีตามแนวทางพระพุทธศาสนา
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 15.04 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 27 สิงหาคม 2557 08.55 น./อ่าน 431)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการ เข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 18 สิงหาคม 2557 09.14 น./อ่าน 946)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการประกวดห้องสมุดมีชีวิต 3 ดี
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 15.11 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
12
การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 16.01 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม English Camp
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2557 14.15 น./อ่าน 482)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 11.24 น./อ่าน 1795)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมไห้วครู ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 13.47 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มิถุนายน 2557 15.27 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2557 13.14 น./อ่าน 336)
ข่าวกิจกรรม
18
เข้าค่ายธรรมะปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 17.44 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
19
ผลงานดีๆ..เยี่ยมๆ...ของนักเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2557 10.50 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม