ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ "กิจกรรมแม่ลูกผูกพัน" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 23.46 น./อ่าน 927)
ข่าวกิจกรรม
2
Facebook โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 09.55 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 09.53 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
4
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 22.14 น./อ่าน 184)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 22.03 น./อ่าน 176)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
รับการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 11.03 น./อ่าน 440)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 14.11 น./อ่าน 543)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 05.11 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม
9
ตรวจสุขภาพร่างกายนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 05.09 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมโครงการค่าย”เยาวชนรักษ์พงไพร”
(วันที่ 19 มิถุนายน 2558 05.06 น./อ่าน 415)
ข่าวกิจกรรม
11
"Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕" เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดหัวข้อ "ประเทศไทยของเรา"
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 07.30 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากทาง สพป. ชลบุรี เขต 1
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 12.37 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
13
รับของบริจาคจากห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัส สาขาบ้านบึง
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 12.35 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
14
การนิเทศติดตามฯ ครั้งที่ 1/2558
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 12.23 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม