ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
(วันที่ 17 กันยายน 2563 13.50 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดทำห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ด้วยวิธีการปร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 21.14 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๖ห้องเรียน (ชั้นล่าง๒ห้องชั้นบน๔ห้
(วันที่ 26 มีนาคม 2563 12.48 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศหาผู้รับจ้าง ปรับปรุงอาคารแบบ สปช.105/29 และอาคารอนุบาล
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 11.02 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2561
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 12.30 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมมอบสระว่ายน้ำ อุปกรณ์การแพทย์ และกล่องยา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 12.22 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
7
เผยแพร่ SAR ปี 2560
(วันที่ 19 สิงหาคม 2561 12.01 น./อ่าน 272)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
เผยแพร่ SAR ปี 2560
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 18.21 น./อ่าน 305)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 20.45 น./อ่าน 282)
ข่าวกิจกรรม
10
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 20.37 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
11
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 20.37 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 20.36 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 20.34 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 20.04 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
15
ศึกษาดูงานห้องสมุด
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 19.58 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึก
(วันที่ 05 เมษายน 2560 23.08 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึก
(วันที่ 05 เมษายน 2560 23.08 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
18
ค่ายทักษะอาชีพจากร้อยสู่ล้าน
(วันที่ 05 เมษายน 2560 22.57 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
19
ค่ายบูรณาการวิชาการอนุบาลปฐมวัย
(วันที่ 05 เมษายน 2560 22.48 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
20
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลเมืองบ้านบึง คัพ ครั้งที่ 4
(วันที่ 05 เมษายน 2560 22.40 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
21
ร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองบ้านบึง คัพ ครั้งที่ 4
(วันที่ 05 เมษายน 2560 22.14 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
22
"ตัดผมฟรี"
(วันที่ 05 เมษายน 2560 22.10 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองกิ่ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(วันที่ 05 เมษายน 2560 22.05 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดหนองเขียว
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.53 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
25
อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ยุวชนคลองกิ่ว รวมใจต้านภัยยาเสพติด"
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.48 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
26
Truemove จิตอาสา
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.43 น./อ่าน 167)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
Truemove จิตอาสา
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.42 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.31 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.23 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559
(วันที่ 05 เมษายน 2560 21.21 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
31
กีฬาฟุตบอลกับ AIA REAL DREAMS NEVER STOP AIA จังหวัดภูเก็ต
(วันที่ 05 เมษายน 2560 20.59 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
กีฬาฟุตบอลกับ AIA REAL DREAMS NEVER STOP AIA จังหวัดภูเก็ต
(วันที่ 05 เมษายน 2560 20.58 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันครูอำเภอบ้านบึง
(วันที่ 05 เมษายน 2560 20.45 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 05 เมษายน 2560 20.35 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 05 เมษายน 2560 20.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 05 เมษายน 2560 20.31 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
37
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.41 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.40 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.40 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
40
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.39 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
41
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.33 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.32 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
43
สวัสดีปีใหม่ 2560
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.23 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
44
สวัสดีปีใหม่ 2560
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.22 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
45
สวัสดีปีใหม่ 2560
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.17 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
46
สวัสดีปีใหม่ 2560
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.15 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
47
สวัสดีปีใหม่ 2560
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.14 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
48
สวัสดีปีใหม่ 2560
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 21.13 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
49
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 20.57 น./อ่าน 842)
ข่าวกิจกรรม
50
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 20.56 น./อ่าน 1241)
ข่าวกิจกรรม
51
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 20.55 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
52
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 20.54 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
53
เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชา
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 20.44 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
54
"การเพ้นท์ผ้าบาติก และการย้อมผ้าด้วยสีจากวัสดุธรรมชาติ"
(วันที่ 10 มกราคม 2560 22.36 น./อ่าน 363)
ข่าวกิจกรรม
55
ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ร่วมโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ 10 มกราคม 2560 22.28 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
นักเรียนศึกษาดูงานที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 22.20 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
57
นักเรียนศึกษาดูงานที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ.ปทุมธานี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 22.19 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
(วันที่ 10 มกราคม 2560 22.06 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 10 มกราคม 2560 22.00 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 มกราคม 2560 21.49 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
61
จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 22.25 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
62
ร่วมงานบุญกฐินวัดหนองน้ำเขียว
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 22.19 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 22.10 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
64
เปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และป้ายโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.57 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
65
ร่วมกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.48 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
66
ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.35 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
67
มหกรรมวิชาการ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ " 1 กันยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 6
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.12 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
มหกรรมวิชาการ ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์ " 1 กันยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบปีที่ 6
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.11 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
69
โครงการ AIA ร่วมกับสโมสรชลบุรี FC "AIA REAL DREAMS NEVER STOP AIA"
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.07 น./อ่าน 194)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
โครงการ AIA ร่วมกับสโมสรชลบุรี FC "AIA REAL DREAMS NEVER STOP AIA"
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.06 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
71
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ ได้ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 21.02 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
72
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 20.57 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมวันอาเซียน
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 20.31 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
74
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 20.02 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
75
โครงการสร้างความปลอดภัยจากอุบัติภัย อำเภอบ้านบึง ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านบึง
(วันที่ 07 ธันวาคม 2559 19.48 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
76
โครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็ก และเยาวชน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.57 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
77
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล "SCG"
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.09 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล "SCG"
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.07 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
79
"FGA และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมแบ่งบันน้ำใจ"
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.06 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
"FGA และผู้ใหญ่ใจดี ร่วมแบ่งบันน้ำใจ"
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.05 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.03 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
82
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.02 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 20.00 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ค่าย อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ในระดับชั้น ม.1 - ม.3
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.53 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
85
โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.43 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.41 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.38 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
88
ทัศนศึกษา "สวนจิตรลดา"
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.32 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.25 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
90
ค่ายโครงการคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(วันที่ 01 สิงหาคม 2559 19.03 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
91
พิธีสวนสนาม ทบทวน กล่าวคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 20.34 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 20.32 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
93
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ ออกปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙
(วันที่ 24 มิถุนายน 2559 20.04 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
94
ตรวจสุขภาพ ฟันนักเรียน ป.3 และ ป.4 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกุญแจ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 20.26 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (สานไม้ไผ่)
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 22.17 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
(วันที่ 18 มิถุนายน 2559 22.15 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
97
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 13.27 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 12.34 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
99
ประชุมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 07 เมษายน 2559 10.54 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
100
งานวันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
(วันที่ 02 กันยายน 2558 17.23 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
101
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 15.10 น./อ่าน 323)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 15.03 น./อ่าน 161)
ข่าวกิจกรรม
103
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2558 10.11 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 04 มิถุนายน 2558 13.46 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
105
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 13.47 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
106
พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 25 มีนาคม 2558 19.09 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
107
พิธีรับมอบโดมอาคารศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย
(วันที่ 17 มีนาคม 2558 16.34 น./อ่าน 363)
ข่าวกิจกรรม
108
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 11.22 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
109
การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 08.37 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมวันอาเชียน ปีการศึกษา2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 08.36 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
111
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 08.35 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
112
การรับบริการตัดผมฟรี จาก ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 08.33 น./อ่าน 1106)
ข่าวกิจกรรม
113
กิจกรรมทอดเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 11 มีนาคม 2558 08.32 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
114
การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักในประชาชนอายุ 20-50 ปี
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 10.28 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรม SRRTหนูทำได้
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 12.00 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
116
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่า
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 11.56 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
117
กิจกรรมวันวิชาการ
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 11.44 น./อ่าน 399)
ข่าวกิจกรรม
118
กิจกรรมกีฬาสี
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 11.40 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
119
อบรมครู ICT แท็บเล็ต
(วันที่ 02 กันยายน 2557 13.36 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
120
รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิมังกรทอง
(วันที่ 02 กันยายน 2557 13.33 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
121
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
(วันที่ 02 กันยายน 2557 13.27 น./อ่าน 317)
ข่าวกิจกรรม
122
อบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชน
(วันที่ 02 กันยายน 2557 13.21 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
123
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2557
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 16.41 น./อ่าน 4)
124
กิจกรรมทำบุญวันพระ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2557 10.52 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
125
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2557 10.48 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
126
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 24 มิถุนายน 2557 10.47 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
127
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
(วันที่ 14 มกราคม 2557 16.06 น./อ่าน 684)
ข่าวกิจกรรม
128
สุขสันต์วันเด็ก
(วันที่ 14 มกราคม 2557 16.00 น./อ่าน 295)
ข่าวกิจกรรม
129
ยิ้มรับปีใหม่
(วันที่ 09 มกราคม 2557 10.11 น./อ่าน 384)
ข่าวกิจกรรม
130
คว้ารางวัลที่3 การแข่งขันบ้านบึงแอโรบิคแดนซ์ ต้านยาเสพติด
(วันที่ 09 มกราคม 2557 10.05 น./อ่าน 537)
ข่าวกิจกรรม
131
คว้ารางวัลที่1 การแข่งขันบ้านบึงแอโรบิคแดนซ์ ต้านยาเสพติด
(วันที่ 09 มกราคม 2557 09.58 น./อ่าน 660)
ข่าวกิจกรรม
132
กิจกรรมทำบุญวันพระ
(วันที่ 09 มกราคม 2557 09.54 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
133
กิจกรรมปลูกผักไร้ดิน
(วันที่ 09 มกราคม 2557 09.14 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
134
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 09 มกราคม 2557 08.57 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
135
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
(วันที่ 02 มกราคม 2557 09.29 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์